Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  รังไข่  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

คุมกำเนิด 

บทนำ

ยายาสมิน(Yasmin)เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศ 2 ชนิดคือ ดรอสไพรีโนน (Drospirenone) และเอทินิล เอสตร้าไดออล (Ethinyl estradiol) ที่ช่วยควบคุมการตกไข่ในรอบประจำเดือนของผู้หญิง อิทธิพลของฮอร์โมนดังกล่าว ยังส่งผลให้สภาพภายในของโพรงมดลูก และของปากมดลูกเปลี่ยนแปลง จนทำให้ตัวอสุจิผ่านเข้าโพรงมดลูกได้ยาก หรือกรณีที่มีไข่ตกและผสมกับอสุจิแล้ว ก็จะฝังตัวในผนังมดลูกได้ลำบากขึ้น ผู้บริโภคจึงลดโอกาสการตั้งครรภ์ลงได้

ข้อห้ามบางประการที่ทำให้ยาสมินไม่สามารถนำมาใช้กับกลุ่มผู้ป่วยดังต่อไปนี้ได้ เช่น

จากเงื่อนไขทางสุขภาพดังที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้บริโภค/ผู้ป่วยดังกล่าว จึงจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยายาสมินทั้งสิ้น ผู้ที่จะใช้ยาสมิน นอกจากจะไม่ใช่ผู้ที่มีอาการโรคที่อยู่ในข้อห้ามดังกล่าวแล้ว ยังควรต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง มีความถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล และ/หรือ เภสัชกร อาทิ เช่น

ยา ยาสมิน เป็นยาใช้คุมกำเนิด มิใช่ยารักษาหรือป้องกันอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ (AIDS) หรือเอชไอวี (HIV)

ผู้ที่รับประทานยา ยาสมิน เกินขนาด อาจพบอาการ คลื่นไส้ อาเจียน และประจำเดือนมาผิดปกติ หรือผู้ที่แพ้ยา ยาสมิน อาจพบเห็นอาการ ผื่นคัน ตัวบวม หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก หากพบอาการเหล่านี้ ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

สำหรับอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ของการใช้ยา ยาสมิน ที่อาจพบเห็นได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกไม่สบายท้อง ปวดศีรษะ อารมณ์แปรปรวน น้ำหนักตัวเพิ่ม อารมณ์ทางเพศลดลง เป็นต้น

ยา ยาสมิน เป็นยาฮอร์โมนที่สามารถแสดงภาวะยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา)กับตัวยาอื่นๆได้หลายประเภท เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้บริโภคควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งว่า มีการใช้ยาอื่นใดอยู่ก่อนที่จะใช้ยายาสมิน หรือในการเปลี่ยนชนิดการใช้ยาคุมกำเนิดอื่นมาเป็นการใช้ยาสมินแทน ก็ควรเว้นช่วงเวลาอย่างเหมาะสมโดยปรึกษากับแพทย์ผู้ที่สั่งจ่ายยาสมินนั่นเอง

ข้อสังเกตสำคัญบางประการหลังการใช้ยา ยาสมิน คือ เมื่อรับประทานยา ยาสมินเม็ดสุดท้ายที่มีฮอร์โมนบรรจุอยู่หรือเม็ดที่ 21 ภายใน 3 วันถัดมา ควรจะมีประจำเดือนตามมา กรณีที่ไม่มีประจำเดือนดังกล่าว ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นได้ และควรได้รับการทดสอบการตั้งครรภ์โดยมาขอคำปรึกษาจากแพทย์ หากพบว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริง จะต้องหยุดการใช้ยายาสมินทันที

ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายของยา ยาสมิน ที่มิได้นำมากล่าวในบทความนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลของยา ยาสมินเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

ยาสมินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ยาสมิน

ยายาสมินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ยาสมินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยา ยาสมิน คือ ตัวยาจะมีกลไกทำให้เกิดการชะลอของการตกไข่ในสตรีเพศ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูกโดยจะสร้างสารเมือกที่ขัดขวางการเดินทางของตัวอสุจิไม่ให้เข้าไปในโพรงมดลูก พร้อมกับกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกให้อยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะกับการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วกับอสุจิ จากกลไกเหล่านี้ จึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการคุมกำเนิดได้ตามสรรพคุณ

ยาสมินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยา ยาสมินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดชนิดรับประทาน ที่ประกอบไปด้วย

ยาสมินมีขนาดการใช้ยาอย่างไร?

ยา ยาสมินมีขนาดการใช้ยา ดังนี้

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยายาสมิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยา ยาสมิน 1 วัน ให้รับประทานยา 2 เม็ดในวันถัดมา แล้วรับประทาน 1 เม็ดเหมือนปกติในวันต่อไป

กรณีลืมรับประทานยา 2 วัน ในสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของรอบเดือน ให้รับประทานยา 2 เม็ด เป็นเวลา 2 วัน แล้วรับประทาน 1 เม็ดเหมือนปกติในวันต่อไป

อย่างไรก็ดี การลืมรับประทานยายาสมินเพียง 1 วัน อาจก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น กรณีมีการลืมรับประทานยานี้ ควรใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย เช่น ถุงยางอนามัยชาย

ยาสมินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยายาสมินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ยาสมินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยายาสมิน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยายาสมินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ยาสมินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาสมินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษายาสมินอย่างไร?

ควรเก็บยายาสมินภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ยาสมินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยายาสมินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Melodia (เมโลเดีย)Leon Farma/Sinensix Pharma
Yasmin (ยาสมิน)Bayer HealthCare Pharma
Yaz (ยาซ) Bayer HealthCare Pharma

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Gianvi, Loryna, Nikki, Ocella, Syeda, Vestura, Zarah

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/drospirenone%20%2b%20ethinylestradiol/?type=brief&mtype=generic [2016,Oct15]
  2. https://www.drugs.com/yasmin.html [2016,Oct15]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/yasmin/?type=brief [2016,Oct15]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom