Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคภูมิแพ้ 

บทนำ

ยาลอราทาดีน (Loratadine) เป็นยาในกลุ่มต่อต้านฮิสตามีน (2nd generation hista mine antagonist) วัตถุประสงค์ของการพัฒนายานี้ เพื่อค้นหายาแก้แพ้ที่มีผลข้างเคียง เช่น อาการง่วงนอนที่น้อยลง มนุษย์ได้นำมาใช้ในวงการแพทย์เป็นเวลามากกว่า 20 ปีแล้ว

ตลาดยาบ้านเราจะพบเห็นยาลอราทาดีน ในรูปแบบการจัดจำหน่ายของยาเม็ดและยาน้ำสำหรับเด็ก

หลังรับประทานยาลอราทาดีน ยาจะถูกดูดซึมภายในระบบทางเดินอาหาร ภายในระยะ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีที่อวัยวะตับ ระดับยาในกระแสเลือดจะถูกกำจัดออกจากร่างกาย 50% (Half Life) ภายในเวลา 8.4 ชั่วโมง โดยผ่านมาทางปัสสาวะและอุจจาระ แต่สำหรับลอราทาดีนที่ถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่ตับ จะได้สารเคมีชื่อ เดสลอราทาดีน (Desloratadine) ต้องใช้เวลาถึง 28 ชั่วโมง จึงจะกำจัดยาออกจากกระแสเลือดได้ 50%

ลอราทาดีนจัดอยู่ในยากลุ่มยาอันตราย มีข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และผลข้างเคียงมาก มาย การใช้ยาจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์ผู้ทำการรักษา

ยาลอราทาดีน

ยาลอราทาดีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาลอราทาดีนมีสรรพคุณ คือ รักษาอาการแพ้ต่างๆ เช่น แพ้เกสรดอกไม้ ลมพิษ ผื่นคัน ระคายเคืองที่ตา คันจมูก อาการจาม เป็นต้น

ยาลอราทาดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธ์ของลอราทาดีน คือจะเข้าไปจับกับตัวรับ (Receptors) ในเซลล์ของ ร่างกายที่เรียกว่า Peripheral Histamine H1 Receptors ทำให้การทำงานของสารฮิสตามีนถูก ยับยั้ง และส่งผลให้ระงับอาการแพ้ต่างๆ

ยาลอราทาดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ประเทศไทยจัดจำหน่ายยาลอราทาดีนในรูปแบบ ดังนี้

 • ยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม
 • ยาน้ำเชื่อมขนาด 5 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
 • ยาลอราทาดีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

  ขนาดรับประทานของยาลอราทาดีน คือ

  • ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุตั้งแต่ 12 ขึ้นไป รับประทานครั้งละ 1 เม็ดหรือครั้งละ 2 ช้อนชา วันละครั้ง
  • เด็กอายุ 2 - 12 ปี และมีน้ำหนักตัวมากกว่า 30 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา วันละครั้ง หากมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 30 กิโลกรัมรับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา วันละครั้ง

  ทั้งนี้ สามารถรับประทานยาลอราทาดีนก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ขนาดและระยะเวลาของการรับประทานต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ การรับประทานยาเกินขนาดซึ่งมักพบเหตุการณ์นี้ขณะป้อนยาให้กับเด็กเล็ก โดยตวงยาชนิดน้ำผิดพลาด ซึ่งสังเกตอาการได้ดังนี้ เช่น ง่วงนอนอย่างมาก หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ การแก้ไขเบื้องต้น คือ ถ้าผู้ป่วยยังมีสติ ต้องทำให้อาเจียนเพื่อขจัดยาออกจากกระเพาะอาหาร จากนั้นให้รับประทานยา Activated Charcoal เพื่อดูดซับ ยาที่ยังคั่งค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร หากไม่ได้ผล ต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อทำ การล้างท้อง

  เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาลอราทาดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

  หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

  หากลืมรับประทานยาลอราทาดีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

  ยาลอราทาดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของยาลอราทาดีน คือ สามารถก่อให้เกิดอาการข้าง เคียงดังนี้ เช่น มีอาการง่วงนอนเล็กน้อย การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน รู้สึกไม่สบายในทางเดินอา หาร ปวดศีรษะ ปัสสาวะขัด ปากแห้ง เป็นต้น

  มีข้อควรระวังการใช้ยาลอราทาดีนอย่างไร?

  ข้อควรระวังในการใช้ ยาลอราทาดีน คือ

  ***** อนึ่ง

  ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาลอราทาดีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  ยาลอราทาดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ก. มียาหลายกลุ่ม เมื่อใช้ร่วมกับยาลอราทาดีน จะส่งผลให้ระดับยาลอราทาดีนในกระ แสเลือดสูงขึ้น ทำให้ผู้ที่ใช้ยาได้รับผลข้างเคียงของลอราทาดีนมากยิ่งขึ้น ยากลุ่มดังกล่าว ได้ แก่

  ข. ยาทาผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการแพ้บางตัว สามารถส่งผลให้ลดระดับยาลอราทาดีนในกระแสเลือดได้ ทำให้ประสิทธิผลของยาลอราทาดีนด้อยลงไปได้เช่นกัน ยาทาผิวหนังดังกล่าว เช่น Hydrocortisone cream

  ค. ยาลอราทาดีนสามารถทำให้ระดับความเข้มข้นและผลข้างเคียงของยาสเตียรอยด์ เพิ่มมากขึ้น หากมีการใช้ร่วมกันยาสเตียรอยด์ดังกล่าว เช่น Prednisolone sodium phos phate oral

  ควรเก็บรักษายาลอราทาดีนอย่างไร

  สามารถเก็บยาลอราทาดีนที่อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและ ความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  ยาลอราทาดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยาลอราทาดีน ที่ผลิตในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

  ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
  Alertyne (อเลอร์ไทน์) P P Lab
  Allerdine (อัลเลอร์ดีน) L. B. S.
  Allersil (อัลเลอร์ซิล) Silom Medical
  Aller-Tab (อัลเลอร์-แทบ) Silom Medical
  Aridine (เอริดีน) V S Pharma
  Botidine (โบทิดีน) Patar Lab
  Carinose (คาริโนส) Community Pharm PCL
  Clalodine (คลาโลดีน) Pharmasant Lab
  Clarid (คลาริด) Biolab
  Claridine (คลาริดีน) Suphong Bhaesaj
  Clarigy (คลาริจี) New York Chemical
  Claritex (คลาริเท็ก) The United Drug (1996)
  Claritino (คลาริทิโน) Milano
  Clarityne (คลาริไทน์) MSD
  Halodin (ฮาโลดิน) T.O. Chemicals
  Hisracon (ฮีสราคอน) Condrugs
  Histadine (ฮีสตาดีน) Burapha
  Kalidin (คาลิดิน) T. Man Pharma
  Klaryne (คลาไรน์) B L Hua
  Lindine (ลินดีน) Pharmaland
  Logadine (ลอกาดีน) General Drugs House
  Lolergy (ลอเลอร์จี) GPO
  Loracine (ลอราซีน) Medicine Products
  Loradine (ลอราดีน) Greater Pharma
  Loragis (ลอราจีส) Thai Nakorn Patana
  Loranox (ลอราน็อก) Charoen Bhaesaj Lab
  Lorapac (ลอราแพค) Inpac Pharma
  Lordin (ลอร์ดิน) Masa Lab
  Loridin MD (ลอริดิน เอ็มดี) Zydus Cadila
  Lorita (ลอริต้า) Farmaline
  Lorsedin (ลอร์เซดิน) Siam Bheasach
  Lortadine (ลอร์ทาดีน) Olan-Kemed
  Lotidyne (ลอทิดายน์) Utopian
  Rityne (ริไทน์) Osoth Interlab
  Roletra (โรเลทรา) Ranbaxy Unichem
  Sanotyne (ซาโนไทน์) Pharmahof
  Tiradine (ทีราดีน) British Dispensary
  Tirlor (ทิเลอร์) Sandoz

  บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Loratadine [2014,May15].
  2. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=loratadine [2014,May15].
  3. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Clarityne/?q=loratadine&type=brief [2014,May15].
  4. http://www.rxlist.com/claritin-drug/overdosage-contraindications.htm [2014,May15 ].
  5. http://www.webmd.com/drugs/mono-204-LORATADINE+-+ORAL.aspx?drugid=73&drugname=Loratadine+Oral [2014,May 15]
  6. http://mims.com/Thailand/drug/search/loratadine?page=0 [2014,May15 ].
  7. http://www.rxlist.com/drug-interactions/loratadine-oral-and-prednisolone-sodium-phosphate-oral-interaction.htm [2014,May15].  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
  Frame Bottom