Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทวารหนัก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ริดสีดวงทวาร 

บทนำ

ยาพรอกโตซีดิล (Proctosedyl suppository/ointment) เป็นยาชื่อการค้าของยารักษาและบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร มีจัดจำหน่ายในรูปแบบของยาขี้ผึ้งและยาเหน็บทวาร ตัวยาสำคัญจะประกอบด้วย

ทั้งนี้ ยาพรอกโตซีดิลทั้งชนิดเหน็บทวารและชนิดขี้ผึ้ง เป็นยาใช้ภายนอกเฉพาะที่ชนิดหมวดยาอันตราย ดังนั้นก่อนการใช้ยานี้ ควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเอง

ยาพรอกโตซีดิลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาพรอกโตซีดิล

ยาพรอกโตซีดิลมีสรรพคุณ คือ

ยาพรอกโตซีดิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาสำคัญที่เป็นส่วนประกอบในยาพรอกโตซีดิลมีดังนี้

ยาพรอกโตซีดิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาพรอกโตซีดิลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • รูปแบบของยาเหน็บทวารหนักมีลักษณะเป็นแท่ง บรรจุแผงพีวีซี (PVC: Poly vinyl chloride: พลาสติกชนิดหนึ่ง)
  • รูปแบบของยาขี้ผึ้ง บรรจุในหลอดอลูมิเนียม (Aluminium) ขนาด 15กรัม

ยาพรอกโตซีดิลมีวิธีการใช้อย่างไร?

ยาพรอกโตซีดิลมีวิธีการใช้ ดังนี้

ก. การใช้ยาชนิดเหน็บทวาร:

  • สำหรับริดสีดวงทวารชนิดเฉียบพลัน: เหน็บยาครั้งละ 1 แท่ง เช้า เย็น และหลังขับถ่ายอุจจาระ หากอาการเริ่มดีขึ้นเหน็บยา 1 แท่ง ช่วงเช้าและหลังขับถ่ายอุจจาระ การใช้ยาควรอยู่ในช่วง 1 สัปดาห์
  • สำหรับริดสีดวงทวารชนิดเรื้อรัง: เหน็บยาวันละ 3 ครั้งของสัปดาห์แรก และลดเหลือวันละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 และเหน็บ 1 แท่งในสัปดาห์ที่ 3

อนึ่ง วิธีการเหน็บยาง่ายๆ ดังนี้

  • ล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง แกะยาออกจากแผง
  • ตะแคงตัวนอนในท่าที่ถนัด จับแท่งยาสอดเข้ารูทวารหนัก ดันแท่งยาให้เข้าไปอยู่ในทวาร

หนักจนมิดแท่งยา ควรรอเวลาสักพักหนึ่ง (15 นาทีขึ้นไป) ในท่านอนท่าเดิม เพื่อให้ยาดูดซึมเข้า บริเวณริดสีดวงและไม่หลุดออกมาเมื่อลุกขึ้น (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง วิธีใช้ยาเหน็บทวาร หนัก ในเว็บ haamor.com)

ข. การใช้ยาชนิดขี้ผึ้ง:

  • สำหรับริดสีดวงทวารภายนอก: ให้ทายาบางๆบริเวณริดสีดวงทวารเช้า - เย็นและหลังขับถ่ายอุจจาระ ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 1 สัปดาห์
  • สำหรับริดสีดวงทวารภายใน: ให้ใช้ท่อต่อสำหรับสอดทวาร (มีให้มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์) ติดเข้ากับหลอดยา สอดท่อเข้ารูทวารหนักให้ลึกพอควร ค่อยๆบีบยาปริมาณตามที่แพทย์/เภสัชกร/พยาบาลแนะนำ จากนั้นค่อยๆดึงท่อต่อออกจากรูทวาร

*****หมายเหตุ:

การใช้ยาพรอกโตซีดิล ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ทำการรักษา

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาเหน็บทวารทุกชนิด ที่รวมถึงยาพรอกโตซีดิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

ยาพรอกโตซีดิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาพรอกโตซีดิลมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) คือ อาจพบอาการคัน ปวด และมีผื่นขึ้นบริเวณที่ทาหรือที่สัมผัสยา

มีข้อควรระวังการใช้ยาพรอกโตซีดิลอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาพรอกโตซีดิล คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาพรอกโตซีดิลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะ “ยา” มีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ “ยา”ทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาพรอกโตซีดิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยังไม่มีรายงานว่า ยาพรอกโตซีดิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานตัวอื่น แต่หากพบว่าการใช้ยาพรอกโตซีดิลร่วมกับยาชนิดอื่นแล้วมีอาการผิดปกติ ให้หยุดการใช้ยาพรอกโตซีดิล แล้ว รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

ควรเก็บรักษายาพรอกโตซีดิลอย่างไร

สำหรับยาเหน็บทวาร ให้เก็บยาพรอกโตซีดิล ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง

สำหรับยาขึ้ผึ้ง สามารถเก็บภายใต้อุณหภูมิห้องได้

ทั้งนี้ การเก็บยาทั้ง 2 รูปแบบ ควรเก็บให้พ้นแสงสว่าง แสงแดด ความร้อน ความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาพรอกโตซีดิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาพรอกโตซีดิล ที่จำหน่ายในประเทศไทย เป็นยาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต คือ

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Proctosedyl (พรอกโตซีดิล) sanofi-aventis

บรรณานุกรม

1. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Proctosedyl/?q=Proctosedyl&type=brief [2014,July12]
2. http://chealth.canoe.ca/drug_info_details.asp?channel_id=0&relation_id=0&brand_name_id=946&page_no=2 [2014,July12]
3. http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2001/gerrard/aesculin.html [2014,July12]
4. https://www.mims.com/Malaysia/drug/info/Proctosedyl/?type=full#Actions [2014,July12]
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Aesculin [2014,July12]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน paifahnuttaya NBP
Frame Bottom