Frame Top

ยาปลูกผมหย่อม ลดต่อมลูกหมากโต (ตอนที่ 2)

โดย ปฐมา ลอออรรถพงศ์
7 กรกฎาคม 2012

ผลข้างเคียงของฟิแนสเทอไรด์ยังได้แก่ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Impotence) การหลั่งผิดปกติ (Abnormal ejaculation) จำนวนน้ำอสุจิลดลง การปฏิบัติกามกิจที่ผิดปกติ ภาวะผู้ชายมีเต้านม (Gynecomastia) องคชาตไม่แข็งตัว (Erectile dysfunction : ED) การไม่สามารถหลั่ง หรือการเจ็บอัณฑะ (Testicular pain)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเตือนว่า การใช้ฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) อาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจากยานี้ไปยับยั้งการเจริญเติบโตและความชุก (Prevalence) ของเนื้องอกต่อมลูกหมาก (Prostate tumor)

ผลที่ตามมาก็คือการปิดบังการค้นพบแต่เนิ่นๆ ของมะเร็งต่อมลูกหมากและสิ่งที่เป็นห่วงกันมากคือ ยานี้ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยตรวจพบอาการต่อมลูกหมากโตชนิดไม่ร้ายแรง (Benign prostatic hyperplasia : BPH) และทำให้เกิดความเสี่ยงที่มะเร็งจะวิวัฒนาเป็นระยะท้ายๆ จนไม่อาจรักษาได้

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2548 มีผลการทดลองที่แสดงว่าผู้ที่กินยาฟิแนสเทอไรด์ 5 มิลลิกรัม ต่อวัน มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อจบการทดลอง น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) ถึง 25% ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีรายงานเพิ่มเติม พบว่าฟิแนสเทอไรด์ลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 30%

ในการศึกษาแต่ดั้งเดิม กลายเป็นว่าเมื่อแพทย์พบอาการต่อมลูกหมากโตไม่ร้ายแรง เนื่องจากฟิแนสเทอไรด์ หมายถึงโอกาสมากขึ้น ที่แพทย์จะพบ “รังมะเร็ง” (Cancer nest) และจะค้นพบเซลล์ที่ผิดปกติร้ายแรง ผู้ที่พบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนใหญ่เลือกที่จะทำการรักษา หลายคนก็ยอมให้ตัดต่อมลูกหมากทิ้ง

พยาธิแพทย์ (Pathologist) ผู้หนึ่งได้ทำการสำรวจต่อมลูกหมากจำนวน 500 ชิ้น โดยเปรียบเทียบมะเร็งที่พบในการผ่าตัดกับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (Biopsy) การศึกษาดังกล่าวสรุปว่า ฟิแนสเทอไรด์ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก

มีรายงานกรณีศึกษามาตลอดว่า ยานี้ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง และอวัยวะเพศไม่แข็งตัว จนแม้กระทั่งหยุดยาแล้วก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 หน่วยงานผลิตภัณฑ์ยาสวีเดน (Swedish medical products agency) ได้มีบทสรุปการสำรวจความปลอดภัยของฟิแนสเทอไรด์ ว่าการใช้ยานี้อาจทำให้หมดสมรรถภาพทางเพศถาวร

หน่วยงานดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งระบุถึงรายการที่เป็นอุปสรรคในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย แม้หลังจากหยุดใช้ฟิแนสเทอไรด์ ก็ยังคงมีผลข้างเคียงจากยานี้อยู่ หน่วยงานของอังกฤษ ก็กล่าวว่า ได้รับการรายงานการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชาย แม้หยุดการกินยาฟิแนสเทอไรด์แล้วก็ตาม และหน่วยงานรัฐของอิตาลี ก็มีการรายงานผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่ายาฟิแนสเทอไรด์ นี้มีผลกระทบต่อการบริจาคเลือด กล่าวคือ เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ต้องมีระยะหยุดยาฟิแนสเทอไรด์มาแล้วนานกว่าหนึ่งเดือน ซึ่งในประเด็นนี้ ภก.วินิต อัศวกิจวิรี ผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้กล่าวถึง

แหล่งข้อมูล:

  1. เตือนใช้ "ยาแก้หัวล้าน" สเปิร์มลด-ความรู้สึกทางเพศ หด http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1340596590&grpid=&catid=09&subcatid=0902 [2012, July 6].
  2. Finasteride http://en.wikipedia.org/wiki/Finasteride [2012, July 6].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Dominiccoco
Frame Bottom