Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะเพศชาย  หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นกเขาไม่ขัน 

บทนำ

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในบุรุษ/ในเพศชาย (Erectile dysfunction, นกเขาไม่ขัน) นั้นมีสาเหตุได้หลายประการเช่น

การแข็งตัวของอวัยวะเพศเกิดจากการกระตุ้นหรือสัมผัสและใช้ความรู้สึกนึกคิดจินตนาการของสมอง ส่งผลให้เกิดการหลั่งสารเคมีคือ ไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide) ซึ่งมีหน้าที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของเนื้อเยื่อในอวัยวะเพศชายที่มีหน้าที่ทำให้อวัยวะเพศชายเกิดการแข็งตัว (Corpora cavenosa) มีการคลายตัว ส่งผลให้เลือดเข้าไปเลี้ยงในบริเวณดังกล่าวได้มากขึ้น อวัยวะเพศฯจึงเกิดการแข็งตัวขึ้น

ยาบำบัด/รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายกลุ่ม พีดีอี 5 อินฮิบิเตอร์ (PDE5 inhibitor: Phosphodiesterase type 5 inhibitor) ซึ่งต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า “ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย” จะออกฤทธิ์เพื่อให้กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นได้อย่างปกติ นอกจากนี้กลุ่มยาเหล่านี้ยังออกฤทธิ์กับหลอดเลือดในปอดทำให้เกิดการคลายตัว จึงถูกนำไปใช้ลดภาวะความดันโลหิตสูงของปอดอีกด้วย

ตัวอย่างของยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีดังนี้

 • Avanafil: คณะกรรมการอาหารและยาของต่างประเทศได้ยอมรับและขึ้นทะเบียนให้ยานี้ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) และเป็นที่รู้จักภายใต้ยาชื่อการค้า “Stendra” และ “Spedra” ยา Avanafil ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 40 ประเทศทั่วทวีปยุโรปรวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จุดเด่นของยา Avanafil คือออกฤทธิ์เร็ว
 • Lodenafil: จัดเป็นยารุ่นใหม่คล้ายกับยา Avanafil ถูกสังเคราะห์ในรูปของสารตั้งต้นที่เรียก ว่า Lodenafil carbonate ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว ในต่างประเทศจะรู้จักยานี้ภายใต้ชื่อยาการค้า “Helleva”
 • Mirodenafil: ถูกพัฒนาโดยบริษัท SK Chemicals Life Science มีการจัดจำหน่ายและทำการตลาดที่ประเทศเกาหลี แต่ยานี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในอเมริกา ยา Mirodenafil มีจุดเด่นตรงที่ละลายได้ภายในปากโดยไม่ต้องดื่มน้ำ
 • Sildenafil: จะรู้จักกันดีภายใต้ชื่อการค้าว่า “Viagra” ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Pfizer เพื่อวัตถุประสงค์รักษาความดันโลหิตสูง อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ต่อมาได้มีการศึกษาใช้บำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายในปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) สำหรับประเทศไทยยังถือเป็นยาควบคุมพิเศษไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
 • Tadalafil: ถูกค้นพบโดยบริษัทยา Glaxo รู้จักภายใต้ยาชื่อการค้าว่า “Cialis” และ “Adcirca” ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย ลดความดันโลหิตสูงในปอด รวมถึงบำบัดอาการของต่อมลูกหมากโตอีกด้วย
 • Vardenafil: ถูกจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า “Levitra”, “Staxyn” และ “Vivanza” มีสรรพคุณใกล้เคียงกับยา Sildenafil และ Tadalafil แต่ต้องรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง มีสูตรตำรับที่ออกแบบให้เม็ดยาละลายได้ในปากก่อนกลืน
 • Udenafil: รู้จักในยาชื่อการค้า “Zydena” ถูกพัฒนาโดยบริษัท Dong-A pharmaceutical หลังรับประทานยาจะเริ่มออกฤทธิ์ในเวลาประมาณ 1 - 1.5 ชั่วโมงและอยู่ในร่างกายได้นานถึงประ มาณ 11 - 13 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกกำจัดออก ยานี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสหรัฐอเมริกา

อนึ่ง ก่อนการใช้ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้ยานี้ ด้วยตัวยานี้แต่ละรายการมีข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ผลข้างเคียง ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย การซื้อยามารับประทานเองย่อมเกิดความเสี่ยงทั้งอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตทั้งสิ้น

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาบำบัดหย่อนสมรรถภาพเพศชาย

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

 • บำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย (นกเขาไม่ขัน)
 • บำบัดอาการต่อมลูกหมากโต
 • บำบัดอาการความดันโลหิตสูงในปอด

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาในกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำลายสารสื่อสัญญาณ (Messenger) บางตัวที่อยู่ตาเนื้อเยื่อของร่างกายเช่น cGMP (Cyclic Guanosine Monophosphate) ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบรอบๆอวัยวะเพศ, บริเวณผนังหลอดเลือดของปอด รวมถึงในต่อมลูกหมากเกิดการคลายตัว ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ดีขึ้น จนก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน มีบางรูปแบบของยาในกลุ่มนี้ที่มีลักษณะเป็นเจลสำหรับรับประทานซึ่งพบเห็นได้ไม่มากนัก

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยตัวยาในกลุ่มยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีหลายรายการ การรับประทานยากลุ่มนี้ได้เหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยจึงต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน หน้าแดง ท้องอืด คัดจมูก และอาจพบภาวะหูดับได้

มีข้อควรระวังการใช้ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษายาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายอย่างไร?

ควรเก็บยากลุ่มยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัท ผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cialis (เซียลิส) Eli-Lilly
ERECTALIS (อีเรคทาลิส) Cipla
FORZEST (ฟอร์เซส) Ranbaxy
MEGALIS (เมกาลิส) Macleods
ONEAID (วันเอด) BMW
MILDFIL (ไมด์ฟิล) Fourrts
POPUP (ป็อปอัฟ) AHPL
PULMOPRES (พูลโมเพลส) Cipla
TADACIP (ทาดาซิป) Cipla
TAGIL (ทากิล) Asclepius
TAZZLE (ทาเซิล) Dr. Reddy's
TD-PILL (ทีดี-พิล) Delvin
Elonza (อิลอนซา) Unison
Revatio (เรวาทิโอ) Pfizer
Sidegra (ไซเดกรา) GPO
Tonafil (โทนาฟิล) T. O. Chemicals
Viagra (ไวอะกร้า) Pfizer

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/PDE5_inhibitor [2015,Oct10]
 2. http://www.medscape.com/viewarticle/542736_4 [2015,Oct10]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Erectile_dysfunction#Causes [2015,Oct10]
 4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Viagra/ [2015,Oct10]
 5. http://www.mims.com/India/drug/info/vardenafil/?type=brief&mtype=generic [2015,Oct10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom