Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

แก้ปวด 

บทนำ

ทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งอาการปวด ซึ่งมีกลไกการทำงานคล้ายกับอนุพันธุ์ของฝิ่น ยานี้มีจำหน่ายในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยจะคุ้นเคยกับยาชื่อการค้าว่า ‘ทรามาล (Tramal)’ เราสามารถพบรูปแบบการใช้ยานี้ทั้งในลักษณะยาเดี่ยวและยาผสม หลังการรับประทาน ยาทรามาดอลจะถูกดูดซึมและเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง จากนั้นจะถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ และต้องใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาในกระ แสเลือด 50% ออกจากร่างกายโดยผ่านมาทางปัสสาวะ

กฎหมายยาของบ้านเรากำหนดให้ ทรามาดอล เป็น ‘ยาอันตราย ‘ การใช้ยานี้ต้องระมัดระ วัง และควรอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น

ยาทรามาดอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาทรามาดอล

ยาทรามาดอล ระงับและบรรเทาอาการปวดระดับกลางไปจนกระทั่งระดับรุนแรง ทั้งชนิดอาการปวดแบบเฉียบพลันและชนิดปวดแบบเรื้อรัง

ยาทรามาดอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ทรามาดอล มีกลไกการออกฤทธิ์ที่สมอง โดยจะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมอง 2 ตัว คือ Serotonin และ Norepinephrine อีกทั้งยังเพิ่มการหลั่ง Serotonin ภายในสมองอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ ทรามาดอล ยังเข้าไปจับกับตัวรับ (Receptor) ในสมองที่เรียกว่า Mu-Opiate Receptors และด้วยกลไกที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้เกิดการระงับอาการปวดได้

ยาทรามาดอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยาทรามาดอล คือ

ก. ชนิดยาเดี่ยว:

 • ยาแคปซูลขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาเม็ดขนาดความแรง 50 และ 100 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีดขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ข. ชนิดยาผสม:

ยาทรามาดอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาทรามาดอล ได้แก่

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 14 ปีขึ้นไป รับประทาน 50 - 200 มิลลิกรัม/วัน
 • ในเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ขนาดรับประทานอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

อนึ่ง สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยดื่มพร้อมน้ำสะอาด และห้ามเคี้ยวยา และประการสำคัญ ขนาดและระยะเวลาในการรับประทานยานี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาทรามาดอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทรามาดอล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาทรามาดอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจพบผลข้างเคียง (ผลไม่พึงประสงค์) หลังรับประทานยาทรามาดอล อาทิเช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง วิงเวียนศีรษะ ปวดท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ง่วงนอน ปวดศีรษะ วิตกกังวล หงุดหงิด อ่อนเพลีย ท้องเสีย ผื่นคัน ปัสสาวะบ่อย เหงื่อออกมาก น้ำหนักลด ลมพิษ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง การมองภาพได้ไม่ชัดเจน ตับอักเสบ

มีข้อควรระวังการใช้ยาทรามาดอลอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาทรามาดอล ได้แก่

 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยพิษสุราเรื้อรัง
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่อยู่ในภาวะสลบ
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาแก้ปวดกลุ่มยาเสพติด
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคลมชัก
 • ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • การใช้ยานี้เป็นเวลาติดต่อกันนานๆอาจก่อให้เกิดการติดยา
 • หลังใช้ยานี้อาจทำให้การควบคุมร่างกายด้อยประสิทธิภาพลงไป ควรหลีกเลี่ยงการทำ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร และ/หรือ การขับรถ
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาทรามาดอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาทรามาดอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทรามาดอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาทรามาดอลอย่างไร?

ควรเก็บยาทรามาดอลที่อุณหภูมิช่วง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาทรามาดอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทรามาดอลในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Amanda (อแมนดา) Unison
Anadol (อนาดอล) T.O. Chemicals
Analab (อนาแลบ) Biolab
Duocetz (ดูโอเซทซ์) Mega Lifesciences
Mabron (มาบรอน) Medochemie
Madol (มาดอล) Masa Lab
Madola (มาโดลา) Pharmaland
Matradol (มาทราดอล) Charoon Bhesaj
Modsenal (มอดเซนอล) T. Man Pharma
Pacmadol (แพกมาดอล) Inpac Pharma
Paindol (เพนดอล) Polipharm
Pharmadol (ฟาร์มาดอล) Pharmaland
Ramadol (รามาดอล) V S Pharma
Sefmal (เซฟมอล) Unison
Tamolan (ทาโมลาน) Olan-Kemed
Tracine (ทราซิน) Medicine Products
Tradolgesic (ทราดอลเจสิก) Bangkok Lab & Cosmetic
Tramada (ทรามาดา) Charoen Bhaesaj Lab
Tramadil (ทรามาดิล) Union Drug
Tramadol Stada (ทรามาดอล สตาด้า) Stada
Tramadol T P (ทรามาดอล ที พี) T P Drug
Tramadol Utopian (ทรามาดอล ยูโทเปียน) Utopian
Tramadol (ทรามาดอล) Utopian
Tramal/Tramal Retard (ทรามอล/ทรามอล รีทาร์ด) sanofi-aventis
Tramamed (ทรามาเมด) Medifive
Tramax (ทราแม็ก) Pond’s Chemical
Tramazac (ทรามาแซ็ก) Zydus Cadila
Tramoda (ทราโมดา) L. B. S.
Tramomet (ทราโมเมด) Pharmahof
Trasic (ทราซิก) Kopran
Traumed (ทราอูเมด) Medicpharma
Trosic (โทรซิก) General Drugs House
Ultracet (อัลตร้าเซต) Janssen-Cilag
Vesnon-V 100 (เวสนอน-วี 100) Vesco Pharma
Volcidol (โวลซิดอล) Pharmasant Lab

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Tramadol [2014,June10].
2. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=tramadol [2014,June10].
3. https://www.mims.com/Thailand/drug/search/tramadol?page=2 [2014,June10].
4. http://www.drugs.com/drug-interactions/tramadol-index.html?filter=2#L [2014,June10].
5. http://www.drugs.com/cdi/tramadol.html [2014,June10].สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom