Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระดูก  กล้ามเนื้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาแก้อักเสบ 

ทั่วไป

ยามีลอกซิแคม (Meloxicam) เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAID, Non steroidal anti-inflammatory drug) ใช้บรรเทาอาการปวดและเป็นยาลดไข้ ตัวยาจะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากรับประทานได้ประมาณ 30 - 60 นาที อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียงที่เด่นของยานี้เป็นเรื่องที่ตัวยาอาจทำให้เกิด ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว กับผู้ป่วยบางรายสามารถเกิดการอุดตันจากลิ่มเลือดของเส้นเลือดและถึงขั้นเสียชีวิต (ตาย) ในที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยก่อนการใช้ยานี้ควรต้องได้รับการตรวจคัดกรองและมีคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

ยามีลอกซิแคมในต่างประเทศจะรู้จักกันดีในชื่อการค้าว่า “Mobic” รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานและยาฉีด

ยามีลอกซิแคมสามารถดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ประมาณ 89% เมื่อยานี้เข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 99% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยาอย่างต่อเนื่อง และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาประมาณ 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยได้จัดให้ยามีลอกซิแคมเป็นยาอันตราย มีวางจำหน่ายตามร้านขายยาและสถานพยาบาลขนาดใหญ่ๆทั่วไป

มีลอกซิแคมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มีลอกซิแคม

ยามีลอกซิแคมมีสรรพคุณดังนี้

มีลอกซิแคมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเมลอกซิแคมคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ของร่างกายในการสร้างสารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin, สารที่เกี่ยวข้องกับการปวด), ทรอมบอกเซน(Thromboxane, สารที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของหลอดเลือด และช่วยการจับตัวรวมกันของเกล็ดเลือด), และโพรสตาไซคลิน (Prostacyclin, สารที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของหลอดเลือด) จากกลไกการลดสารเคมีเหล่านี้จึงอาจส่งผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษา

มีลอกซิแคมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามีลอกซิแคมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

  • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 7.5 และ 15 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาฉีด ขนาด 15 มิลลิกรัม/1.5 มิลลิลิตร

มีลอกซิแคมมีขนาดรับประทานยาอย่างไร?

ยามีลอกซิแคมมีขนาดรับประทานยาดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 7.5 มิลลิกรัมวันละครั้ง หากจำเป็นแพทย์จะปรับขนาดรับประทานเป็น 15 มิลลิกรัมวันละครั้ง
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลระบุการใช้ยากับเด็กที่ชัดเจน การใช้ยานี้กับเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเมลอกซิแคม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเมลอกซิแคมสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

มีลอกซิแคมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามีลอกซิแคมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น อาจทำให้การทำงานของหัวใจและหลอดเลือดผิดปกติไป ความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว หัวใจขาดเลือด รู้สึกไม่สบายในช่องทางเดินอาหาร เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ (แผลเปบติค) มีภาวะเลือดออกง่าย เกิดผิวหนังอักเสบ มีอาการ Stevens - Johnson syndrome เป็นพิษกับไตและทำให้ไตล้มเหลวได้ อาจเกิดภาวะตับอักเสบ การทำงานของตับล้มเหลว คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ดีซ่าน

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะมีอาการดังนี้เช่น ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร (เลือดออกในทางเดินอาหาร) หากอาการพิษของยานี้รุนแรงมากสามารถพบภาวะความดันโลหิตสูง ไตวายเฉียบพลัน ตับไม่ทำงาน/ตับวาย หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก เกิดอาการโคม่า มีอาการชัก หัวใจหยุดเต้น หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบพาผู้ป่วยส่งแพทย์/ส่งโรงพยาบาลทันที การปฐมพยาบาลแพทย์จะให้ยาถ่านกำมันต์เพื่อดูดซับพิษของยามีลอกซิแคม นอกจากนี้การเร่งการกำจัดยามีลอกซิแคมออกจากร่างกายสามารถกินยา Cholestyramine ขนาด 4 กรัม 3 ครั้ง/วัน และต้องเร่งให้มีการกำจัดยาโดยขับออกมากับปัสสาวะให้มากขึ้นโดยดื่มน้ำสะอาดเพิ่มมากขึ้น อย่างน้อย 8 - 10แก้ว/วันเมื่อไม่มีโรคที่ต้องจำกัดน้ำดื่ม

มีข้อควรระวังการใช้มีลอกซิแคมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามีลอกซิแคมดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามีลอกซิแคมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

มีลอกซิแคมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามีลอกซิแคมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษามีลอกซิแคมอย่างไร?

สามารถเก็บยาเมลอกซิแคมในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

แคมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเมลอกซิแคมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cambic 15 (แคมบิก 15) L. B. S.
M.P. Osoth 15 (เอ็ม.พี. โอสถ 15) Osoth Interlab
Melcam (เมลแคม) Unison
Melobic (มีโลบิก) T.O. Chemicals
Mel-OD (เมล-โอดี) Zydus Cadila
Melox (มีลอกซ์) Siam Bheasach
Mobic (โมบิก) Boehringer Ingelheim

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=meloxicam [2015,Feb28]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Meloxicam [2015,Feb28]
3 http://www.mims.co.id/USA/drug/info/Meloxicam%20Tablet/?type=full [2015,Feb28]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/meloxicam.html [2015,Feb28]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa Dominiccoco
Frame Bottom