Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไร้ท่อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไขมันในเลือดสูง 

บทนำ

ยามิโพเมอร์เซน(Mipomersen หรือ Mipomersen sodium) เป็นยาลดไขมันในเลือดที่มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด โดยต้องฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ความเสี่ยงจากการใช้ยาชนิดนี้คือเกิดพิษทำลายตับ/ตับอักเสบ การใช้ยามิโพเมอร์เซนจึงต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์แต่ผู้เดียว ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ต้องควบคุมและจำกัดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงร่วมด้วย ปกติแพทย์จะให้ยามิโพเมอร์เซนกับผู้ป่วยเพียงอาทิตย์ละ 1 ครั้งเท่านั้น การฉีดยานี้สามารถฉีดเข้าที่หน้าท้อง ต้นแขน หรือ ต้นขา แพทย์จะหลีกเลี่ยงการฉีดยาซ้ำในบริเวณเดิม การเก็บรักษายานี้ต้องเก็บในตู้เย็น เมื่อจะนำมาฉีดให้ผู้ป่วยต้องทิ้งให้อุณหภูมิของยาปรับสูงขึ้นเท่ากับอุณหภูมิห้องจึงนำมาใช้กับผู้ป่วยได้

การใช้ยามิโพเมอร์เซนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ต่างๆได้ เช่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ หรือมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ กรณีที่เกิดผลข้างเคียงเกิน 2 วันหลังได้รับการฉีดยานี้ ต้องรีบนำผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด

นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดการใช้ยามิโพเมอร์เซนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังนี้ เช่น

ทั้งนี้ ระหว่างที่ได้รับยามิโพเมอร์เซน ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจเลือดดูการทำงานของตับว่ายังปกติดีหรือไม่ โดยแพทย์จะทำการตรวจดูค่าเอ็นไซม์การทำงานของตับในเลือดและระดับบิลิรูบินในเลือด ซึ่งทั่วไป แพทย์จะเฝ้าติดตามทุกๆ 3 เดือน

อนึ่ง ด้วยยามิโพเมอร์เซนเป็นยาฉีด ผู้ป่วยจะต้องมารับการฉีดยาต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ ณ สถานพยาบาล และสามารถพบเห็นการจัดจำหน่ายยานี้ในต่างประเทศภายใต้ชื่อการค้าว่า “Kynamro”

มิโพเมอร์เซนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

มิโพเมอร์เซน

ยามิโพเมอร์เซนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เป็นยาลดไขมันในเลือด เช่นไขมัน LDL และ Total cholesterol(คอเลสเตอรอลรวม)

มิโพเมอร์เซนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

หลังจากตัวยามิโพเมอร์เซนเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ Apo B-100 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของไขมัน LDL-cholesterol และไขมัน VLDL ด้วยกลไกนี้ จึงทำให้ไขมันในเลือดลดลง

มิโพเมอร์เซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามิโพเมอร์เซนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

  • ยาฉีดที่มีส่วนประกอบของ Mipomersen ขนาด 200 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

มิโพเมอร์เซนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยามิโพเมอร์เซนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

อนึ่ง:

  • ควรฉีดยาในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละสัปดาห์
  • ระยะเวลาการใช้ยานี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
  • ต้องเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยามิโพเมอร์เซน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมมารับการฉีดยามิโพเมอร์เซน ให้รีบติดต่อ แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการนัดหมายการฉีดยาใหม่โดยเร็ว กรณีที่เวลาใกล้เคียงกับการฉีดยาครั้งถัดไปหรืออีก 3 วันจะถึงนัดหมายการให้ยาครั้งถัดไป ให้ฉีดยาในขนาดปกติ

มิโพเมอร์เซนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามิโพเมอร์เซนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้มิโพเมอร์เซนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามิโพเมอร์เซน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามิโพเมอร์เซนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

มิโพเมอร์เซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามิโพเมอร์เซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษามิโพเมอร์เซนอย่างไร?

ควรเก็บยามิโพเมอร์เซนภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาภายใต้อุณหภูมิที่กำหนดได้ไม่เกิน 14 วัน

มิโพเมอร์เซนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามิโพเมอร์เซน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผฃิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
KYNAMRO (ไคนามโร)Genzyme

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/mtm/mipomersen.html[2017,July1]
  2. https://www.drugs.com/ppa/mipomersen.html[2017,July1]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Mipomersen[2017,July1]
  4. https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM337730.pdf[2017,July1]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน paifahnuttaya NBP mochadiva
Frame Bottom