Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเฟ้อ  ท้องอืด 

บทนำ

ยามิสต์คาร์มิเนตีฟ (Mist Carminative หรือ M. Carminative) เป็นชื่อยาการค้าของยาขับลมแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหาร โดยมีส่วนประกอบของ Capsicum tincture, Compound cardamom tincture, Strong ginger tincture และ Camphor ตัวยาหลักๆล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติขับลมหรือแก๊สที่มีมากในช่องท้อง สูตรตำรับจะเป็นลักษณะยาน้ำชนิดรับประทาน แต่ไม่นิยมใช้กับเด็กด้วยเหตุผลจากอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ประกอบกับรสชาติของยา

อาจจะแจกแจงสรรพคุณและประโยชน์ของส่วนประกอบสำคัญในสูตรตำรับยามิสต์คาร์มิเนตีฟได้ดังนี้

 • Capsicum: เป็นสารสกัดที่รู้จักกันดีจากพืชประเภทพริก มีฤทธิ์ในการช่วยย่อยอาหาร บรรเทาอาการไม่สบายในกระเพาะอาหาร - ลำไส้อันเนื่องจากแก๊ส เราสามารถพบอาการข้างเคียงหลังการใช้ Capsicum ได้เช่น ระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร มีเหงื่อออกมาก หน้าแดง หากรับประทานมากเกินไปอาจเกิดผลเสียต่อการทำงานของตับและของไตของผู้ป่วยได้
 • Ginger: สารสกัดของขิง มีคุณประโยชน์รักษาภาวะรู้สึกไม่สบายในช่องท้องและอาการคลื่น ไส้มาตั้งแต่โบราณ อีกทั้งยังมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารและขับน้ำลาย ผลข้างเคียงที่ต้องคำนึงและระวังได้แก่ อาจทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร - ลำไส้ได้มากขึ้น มีภาวะแสบร้อนกลางอก ปั่นป่วนในช่องท้อง และระคายเคืองภายในช่องปาก
 • Cardamom: กระวาน (พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง) มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร ลดอาการปวดเกร็งของลำไส้ ช่วยลดแก๊สในทางเดินลำไส้ ส่วนอาการข้างเคียงของกระวานยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัด
 • Camphor: การบูร (พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง) ช่วยบรรเทาอาการไอ พบอาการข้างเคียงเรื่องอาจทำให้เกิดการหายใจผิดปกติ และอาจทำให้มีภาวะลมชักเกิดขึ้นได้

ยามิสต์คาร์มิเนตีฟเป็นสูตรตำรับยาที่มีการอ้างอิงในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย โดยระบุเป็นสูตรตำรับที่ไม่มียา Sodium bicarbonate เป็นส่วนผสม

อย่างไรก็ตามการใช้ยานี้ยังมีข้อพึงระวังต่างๆเช่น ระวังการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร หรือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันชนิดอื่นอย่างเช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยารักษาโรคเบาหวาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวยาที่ออกฤทธิ์ในสูตรตำรับของยานี้เป็นสำคัญ

มิสต์คาร์มิเนตีฟมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มิสต์คาร์มิเนตีฟ

ยามิสต์คาร์มิเนตีฟมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และภาวะอาหารไม่ย่อย

มิสต์คาร์มิเนตีฟมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามิสต์คาร์มิเนตีฟมีกลไกการออกฤทธิ์โดยมาจากสารสำคัญในสูตรตำรับยาดังกล่าวในหัวข้อ บทนำที่มีฤทธิ์กระตุ้นขับลม ทำให้มีการหลั่งน้ำลายเพิ่มขึ้น เพิ่มการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหาร - ลำไส้ให้ดีขึ้น จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

มิสต์คาร์มิเนตีฟมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามิสต์คาร์มิเนตีฟมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาน้ำชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของ Capsicum tincture 0.02 มิลลิลิตร + Compound cardamom tincture 0.045 มิลลิลิตร + Strong ginger tincture 0.025 มิลลิลิตร + Camphor 10 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร

มิสต์คาร์มิเนตีฟมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามิสต์คาร์มิเนตีฟมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 15 - 30 มิลลิลิตรวันละ 3 - 4 ครั้ง
 • เด็ก: ไม่ควรใช้ยานี้ แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงรวมถึงยามิสต์คาร์มิเนตีฟผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาทุกชนิดตรงเวลารวมถึงยามิสต์คาร์มิเนตีฟด้วย

หากลืมรับประทานยามิสต์คาร์มิเนตีฟสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

มิสต์คาร์มิเนตีฟมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามิสต์คาร์มิเนตีฟสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ระคายเคืองในทางเดินอาหาร ทำให้มีเหงื่อออกมาก หน้าแดง แสบร้อนกลางอก ระคายเคืองในช่องปาก การรับประทานยานี้มากเกินไปอาจส่งผลกระทบถึงการทำงานของตับและของไต มีภาวะหายใจลำบากหรือกระตุ้นให้เกิดภาวะชักได้

มีข้อควรระวังการใช้มิสต์คาร์มิเนตีฟอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามิสต์คาร์มิเนตีฟเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษา
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ
 • หากพบอาการผิดปกติหลังใช้ยานี้เช่น อึดอัดหายใจไม่ออก/หายใจลำบาก หรือมีผื่นคันขึ้นตามร่างกาย ให้หยุดการใช้ยานี้แล้วรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามิสต์คาร์มิเนตีฟด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

มิสต์คาร์มิเนตีฟมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การใช้ยามิสต์คาร์มิเนตีฟสามารถเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยารักษาโรคเบาหวาน และยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยสามารถรบกวนการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคต่างๆเหล่านั้นจนทำให้ประสิทธิภาพของยาเหล่านั้นอาจผิดปกติไปจากเดิม หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน

ควรเก็บรักษามิสต์คาร์มิเนตีฟอย่างไร?

สามารถเก็บยามิสต์คาร์มิเนตีฟภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

มิสต์คาร์มิเนตีฟมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามิสต์คาร์มิเนตีฟที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Mist Carminative (มิสต์คาร์มิเนตีฟ) Medicpharma

บรรณานุกรม

1.https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Mist%20Carminative/ [2015,Sept26]
2.http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=Mist+Carminative [2015,Sept26]
3.https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Carminative%20Sahakarn/ [2015,Sept26]
4.https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Mist%20Carminative/ [2015,Sept26]
5.http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=24293[2015,Sept26]
6.http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/18#item-8346[2015,Sept26]
7.http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/ginger-uses-and-risks [2015,Sept26]
8.http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-945-capsicum.aspx?activeingredientid=945&activeingredientname=capsicum[2015,Sept26]
9.http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/camphor-uses-amd-risks [2015,Sept26]
10.http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/18#item-8346[2015,Sept26]
11.http://www.starwest-botanicals.com/content/carminative_herbs.html[2015,Sept26]
12.http://www.medicpharma.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=166:mist-carminative&catid=35:arrange-by-trade-name&Itemid=2 [2015,Sept26]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom