Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูกและรังไข่  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

การคุมกำเนิด 

บทนำ

ยามินิพิล(Minipill) เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดประเภทที่มีฮอร์โมนโปรเจสติน(Progestin หรือ Progestogen) อีกชื่อ คือยา POP(Progestogen only pill) เพียงตัวเดียวโดยไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเอสโตรเจน(Estrogen) โดยทั่วไป ปริมาณฮอร์โมนโปรเจนตินในยามินิพิลจะมีปริมาณที่น้อยกว่าโปรเจสตินในยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม(Estrogen + Progestin) ยามินิพิลมีกลไกการออกฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์อย่างง่ายๆ โดยฮอร์โมนโปรเจสตินจะทำให้ปากมดลูกมีเมือกออกมาเป็นปริมาณมากซึ่งกลไกดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่ทำให้ตัวอสุจิไม่สามารถเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ของเพศหญิงได้ และทำให้เยื่อบุมดลูกบางตัวลง จนไม่เหมาะสมกับการฝังตัวเจริญเติบโตของไขที่ปฏิสนธิแล้ว นอกจากนี้ ยามินิพิลยังอาจกดการตกไข่ในสตรีเพศอีกด้วย ซึ่งแพทย์/เภสัชกร/พยาบาล มักจะแนะนำให้ผู้บริโภครับประทานยามินิพิลตรงตามเวลา และต่อเนื่อง เพื่อเกิดประสิทธิผลในการคุมกำเนิด

กลุ่มสตรีผู้ที่สามารถใช้ยามินิพิลในการคุมกำเนิดได้มีดังนี้ เช่น

ยาเม็ดคุมกำเนิดมินิพิล สามารถตอบสนองต่อการคุมกำเนิดได้ดีในระดับหนึ่ง หากผู้ใช้มีความประสงค์อยากจะมีบุตร ก็สามารถหยุดการใช้ยามินิพิลเพื่อกลับมาตั้งครรภ์ได้ตามปกติ โดยใช้เวลาหลังหยุดการใช้ยามินิพิลเพียงไม่นาน

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ยามินิพิลมีข้อจำกัดอยู่หลายประการที่ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่สามารถใช้ยาฮอร์โมนชนิดนี้ได้ เช่น

ถึงแม้การใช้ยามินิพิล สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 85% ขึ้นไป นั่นหมายความว่าผู้ที่ใช้ยามินิพิลก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้เช่นกัน หรือกรณีที่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาขณะที่ใช้ยามินิพิล ก็มีข้อมูลทางคลินิกมาสนับสนุนว่ายามินิพิล ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อทารกแต่อย่างใด เพียงต้องหยุดการใช้ยามินิพิล แล้วรีบมาพบสูตินารีแพทย์โดยเร็ว

ยามินิพิลเป็นฮอร์โมนที่ใช้คุมกำเนิด จึงไม่มีฤทธิ์ต่อต้านหรือรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้น ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดอย่างยามินิพิล อาจได้รับอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้บ้าง อย่างเช่น ซึมเศร้า อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เกิดซีสต์/Cyst/ถุงน้ำรังไข่ น้ำหนักตัวเพิ่มหรือลดลง

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ยามินิพิล ควรต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากแพทย์ก่อน และสามารถสอบถามข้อมูลก่อนการใช้ยานี้ได้จากเภสัชกรตามร้านขายยาโดยทั่วไป

มินิพิลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

มินิพิล

ยามินิพิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

มินิพิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามินิพิลประกอบไปด้วยฮอร์โมนโปรเจสตินที่มีกลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดเมือกในบริเวณปากมดลูก ทำให้การเดินทางของตัวอสุจิที่จะผ่านเข้าโพรงมดลูกเป็นไปได้ยาโปรเจสตินยังส่งผลทำให้เยื่อบุมดลูกบางและมีการสร้างหลอดเลือดที่เป็นทางลำเลียงอาหารมาเลี้ยงตัวอ่อนน้อยลงจึงไม่เหมาะกับการฝังตัวของไข่ นอกจากนี้ โปรเจสติน อาจยับยั้งการตกไข่จากรังไข่ได้อีกด้วย ด้วยกลไกดังที่กล่าวมา จึงส่งผลให้ยามินิพิลมีคุณสมบัติในการคุมกำเนิดตามสรรพคุณ

มินิพิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามินิพิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดชนิดรับประทานบรรจุฮอร์โมนโปรเจสตินที่มีชื่อว่า Desogestrel ขนาด 75 ไมโครกรัม/เม็ด ขนาดบรรจุ 28 เม็ด/แผง

มินิพิลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามินิพิลมีขนาดรับประทาน เช่น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยามินิพิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามินิพิลเป็นเวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แล้วรับประทานยามื้อต่อไปในวันถัดไปตามปกติที่เคย

หากลืมรับประทานยามินิพิลนานมากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ และรับประทานยามื้อถัดๆไปในเวลาเดิม(หมายความว่า วันนั้นกินยา 2 เม็ด)

*อนึ่ง เพื่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด ควรรับประทานยามินิพิลตรงตามเวลาและต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง และเมื่อลืมรับประทานยานี้ ควรใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่น อย่างเช่น ถุงยางอนามัยชาย ร่วมด้วยในช่วง 7 วันถัดจากวันที่ลืมรับประทานยานี้

มินิพิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามินิพิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้มินิพิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามินิพิล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามินิพิลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

มินิพิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามินิพิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษามินิพิลอย่างไร?

ควรเก็บยามินิพิลภายใต้อุณหภูมิ 2 – 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

มินิพิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามินิพิล ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cerazette (เซราเซท)MSD
Nacrez (นาเครซ)Teva UK Limited

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Camila, Errin, Heather, Jolivette, Micronor, Nor-Q.D, Norethindrone, Cerelle, Norgestrel, Femulen, Norgeston, Noriday

บรรณานุกรม

  1. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/minipill/basics/why-its-done/prc-20012857[2016,Nov12]
  2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/cerazette/?type=brief[2016,Nov12]
  3. http://www.netdoctor.co.uk/conditions/sexual-health/a2226/the-mini-pill-progestogen-only-pill-or-pop/[2016,Nov12]
  4. http://www.netdoctor.co.uk/medicines/sexual-health/a8922/aizea-desogestrel/[2016,Nov12]
  5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/cerazette/dosage[2016,Nov12]
  6. https://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/825858.pdf[2016,Nov12]
  7. http://www.mims.com/thailand/drug/info/desogestrel/?q=desogestrel&mtype=generic[2016,Nov12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oath9999
Frame Bottom