Frame Top

มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
5 สิงหาคม 2016
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรีย พ.ศ.2560-2569 และตั้งเป้าภายในปี พ.ศ.2567 ว่าต้องปลอดโรคมาลาเรีย ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถือว่ามีส่วนมากที่จะช่วยในการลดโรคได้ โดย สบส. ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคจัดอบรม อสม. ทั่วประเทศ

โดยเน้นใน 220 อำเภอ จำนวน 2,755 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่ยังพบโรคนี้มาก ซึ่งได้แก่ จังหวัดตาก ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ และอุบลราชธานี ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและการป้องกันโรค หากป่วยเป็นโรคมาลาเรียจะต้องได้รับการดูแลให้กินยาตามแพทย์สั่ง คือ ให้ถูกกับชนิดของเชื้อและครบสูตร เพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า อสม. ที่ผ่านการอบรมแล้ว จะทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันหลักๆ 5 เรื่องใหญ่ ได้แก่

 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการป้องกันยุงกัด
 2. ชี้แจงและแนะนำประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าในการฉีดพ่นสารเคมีในบริเวณบ้าน โดยเฉพาะห้องนอนอย่างทั่วถึง
 3. เมื่อประชาชนมีอาการสงสัยจะเป็นไข้มาลาเรีย คือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ แต่ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ ให้แนะนำไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ห้ามซื้อยากินเอง เพราะอาจเสียชีวิตได้
 4. ดูแลติดตามผู้ป่วยมาลาเรียให้กินยาให้ครบตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ และกลับไปตรวจเลือดซ้ำตามนัดทุกครั้ง
 5. ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างในการป้องกันโรคมาลาเรีย
 6. นพ.ประภาส กล่าวว่า ที่น่าห่วงคือ ประชาชนบางส่วนมีความเชื่อผิดๆ ซึ่งอาจทำให้การป้องกันไม่ได้ผลดี เช่น เชื่อว่า การดื่มสุราครั้งละมากๆ เป็นประจำ จะทำให้โอกาสป่วยเป็นไข้มาลาเรียน้อยลดน้อยลง โดยให้เหตุผลว่าจากการสังเกตเห็นเพื่อนบ้านและตัวเขาเองซึ่งเป็นผู้ดื่มสุราจัด ไม่ค่อยป่วยเป็นโรคนี้ ตรงกันข้ามกับคนที่ดื่มเหล้าเล็กน้อยหรือนานๆ ครั้ง มักป่วยเป็นมาลาเรียบ่อยๆ

  ซึ่งในกรณีนี้ นพ.ประภาส ได้ชี้แจงว่า วิธีการที่กล่าวมานอกจากจะใช้ไม่ได้ผล เพราะเหล้าไม่มีผลในการป้องกันยุงกัด ตรงกันข้ามคนที่ดื่มเหล้าจะมีความเสี่ยงถูกยุงก้นปล่องกัดจากอาการมึนเมา ขาดการระมัดระวังป้องกันยุงกัด และเผลอหลับได้ตลอดเวลา

  แหล่งข้อมูล

  1. อย่าเชื่อ!! กินเหล้ามาก ไม่ช่วยป้องกันโรคมาลาเรียได้จริง. http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000067370 [2016, August 4].

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Bbtop sanook25222
Frame Bottom