Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทุกอวัยวะ  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีก้อนเนื้อ 

ทั่วไปและชนิดของแองจิโอซาร์โคมา

แองจิโอซาร์โคมา(Angiosarcoma ย่อว่า AS) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งในกลุ่มมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โดยเกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อบุภายในผนังหลอดเลือด หรือผนังหลอดน้ำเหลืองที่เรียกว่า Endothelium (ซึ่งจะเกิดกับหลอดเลือด/หลอดน้ำเหลืองในตำแหน่งใด หรือของอวัยวะใดก็ได้ทั่วร่างกาย) เกิดเจริญเติบโต แบ่งตัวผิดปกติอย่างรวดเร็ว โดยที่ร่างกายควบคุมเซลล์เหล่านี้ไม่ได้ ส่งผลให้เกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็ง/แผลมะเร็ง ที่จะรุกราน/ลุกลามทำลายอวัยวะที่เกิดโรคจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และยังจะลุกลามเข้าทำลายเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียงอวัยวะที่เกิดโรค ต่อมน้ำเหลืองใกล้อวัยวะที่เกิดโรค และในที่สุด รุกรานแพร่กระจายเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองไปทำลายต่อมน้ำเหลืองได้ทั่วร่างกาย และ/หรือ รุกรานเข้ากระแสโลหิตไปทำลายอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกาย ที่พบบ่อยคือ ไปสู่ปอด

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมา มีหลายชนิดย่อย ที่พบบ่อย ได้แก่

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมา เป็นมะเร็งพบน้อยมาก ประมาณ 1-2% ของมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน (มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนทั่วโลกพบได้ประมาณ 1.8-5 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนประเทศไทยพบได้ 1-1.2รายต่อประชากร 1แสนคน)

โดยแองจิโอซาร์โคมาเป็นมะเร็งพบทุกอายุ แต่พบน้อยมากๆในเด็ก พบได้สูงในผู้สูงอายุ พบในชายบ่อยกว่าในหญิงประมาณ 2 เท่า ทั้งนี้มะเร็งแองจิโอมามักพบเกิดที่ หนังศีรษะ เต้านม อวัยวะในระบบศีรษะและลำคอ และบริเวณ แขน ขา

ประเทศไทย ยังไม่มีการรายงานสถิติเฉพาะของแองจิโอซาร์โคมา แต่รายงานรวมอยู่ในกลุ่มมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งในปีพ.ศ. 2558 มีรายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้ป่วยช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 โดย ชายไทยพบมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนได้ 1.2รายต่อประชากรชายไทย 1 แสนคน และหญิงไทยพบ 1 รายต่อประชากรหญิง1แสนคน

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมาเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมา

ปัจจุบัน ยังไม่พบสาเหตุที่แน่นอน ที่ชัดเจน ของการเกิดมะเร็งแองจิโอซาร์โคมา แต่พบปัจจัยเสี่ยง เช่น

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมามีอาการอย่างไร?

ไม่มีอาการเฉพาะของมะเร็งแองจิโอซาร์โคมา โดยอาการจะเช่นเดียวกับอาการของโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่รวมถึงมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่ง

นอกจากนั้น อาการของโรคนี้ ยังขึ้นกับตำแหน่งที่เกิดโรค ซึ่งจะเป็นอาการผิดปกติลักษณะเฉพาะของแต่ละอวัยวะที่เกิดโรค เช่น

แพทย์วินิจฉัยมะเร็งแองจิโอซาร์โคมาได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยมะเร็งแองจิโอซาร์โคมาได้ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน คือจาก

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมามีกี่ระยะ?

ปัจจุบัน ยังไม่มีการแบ่งระยะโรคเฉพาะของมะเร็งแองจิโอซาร์โคมา อนุโลมใช้เช่นเดียวกับ โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน

โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน/เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รวม แองจิโอซาร์โคมา แบ่งเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ และในบางระยะอาจแบ่งย่อยได้อีกซึ่งแพทย์โรคมะเร็งใช้เพื่อช่วยเลือกวิธีรักษา ช่วยบอกการพยากรณ์โรค และเพื่อการศึกษา

แต่ที่แตกต่างกับโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ คือ ระยะโรคของมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน/มะเร็งแองจิโอซาร์โคมา ยังขึ้นกับ

โดยในบทความนี้ขอยกตัวอย่างระยะโรคเฉพาะของตำแหน่งโรคที่ แขน ขา และ ลำตัว ซึ่งทั้ง 4 ระยะโรคได้แก่

*ทั้งนี้ มะเร็งแองจิโอซาร์โคมา มีความรุนแรงโรคสูงเสมอไม่ว่าเป็นชนิดที่เซลล์มีการแบ่งตัวต่ำหรือมีการแบ่งตัวสูง

อนึ่ง บ่อยครั้ง แพทย์แบ่งมะเร็งแองจิโอซาร์โคมา เป็นระยะง่ายๆตาลักษณะทางคลินิกของโรค คือ

รักษามะเร็งแองจิโอซาร์โคมาอย่างไร?

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมา มีธรรมชาติของโรคที่รุนแรง ลุกลามเข้าอวัยวะข้างเคียงได้สูง นอกจากนั้นโรคยังสามารถเกิดได้พร้อมๆกันในหลายๆตำแหน่ง และในหลายอวัยวะ มีการแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองได้สูง และมีการแพร่กระจายเข้าสู่กระแสโลหิตไปทำลายอวัยวะต่างๆได้สูง และรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่กระจายสู่ปอด ดังนั้น การรักษาจึงมักใช้หลายวิธีการร่วมกัน คือ ทั้งการผ่าตัด รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด ส่วนยารักษาตรงเป้า /ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา

มีผลข้างเคียงจากการรักษาอย่างไร?

ผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งแองจิโอซาร์โคมา ขึ้นกับวิธีรักษา ได้แก่

อนึ่ง ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด ที่รวมถึงมะเร็งแองจิโอซาร์โคมา จะสูงและรุนแรงขึ้นเมื่อ

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมารุนแรงไหม?

การพยากรณ์โรค(ความรุนแรง)ของมะเร็งแองจิโอซาร์โคมา คือ เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงมาก ดังได้กล่าวแล้วใน ‘หัวข้อการรักษาฯ’

 • โดยเป็นโรคที่มีการย้อนกลับเป็นซ้ำได้สูงมากหลังผ่าตัดในทุกระยะของโรค ประมาณ70-80%ของผู้ป่วย และโรคมักกลับเป็นซ้ำภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนหลังครบการรักษา
 • ทั้งนี้ยังรวมถึงมีการแพร่กระจายทางกระแสโลหิต(ระยะที่4)ที่สูงมากเช่นกัน โดยพบโรคระยะที่4นี้ได้ประมาณ 30-40%ของผู้ป่วยตั้งแต่แรกวินิจฉัยมะเร็งแองจิโอซาโคมา
 • อัตรารอดที่ห้าปี ในผู้ป่วยระยะโรคที่ยังไม่มีการแพร่กระจาย ประมาณ 0-30%
 • โดยทั่วไป
  • ผู้ป่วยโรคนี้ มักมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 1-1.5ปี
  • แต่ถ้ามีโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ หรือเป็นโรคในระยะที่ 4 ผู้ป่วยมักเสียชีวิตภายใน 6-9 เดือน

มีวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งแองจิโอซาร์โคมาไหม?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองให้พบมะเร็งแองจิโอซาร์โคมาตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ดังนั้นที่ดีที่สุด คือ

 • การสังเกตตนเอง เมื่อพบมีก้อนเนื้อผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาแต่เนิ่นๆ

ป้องกันมะเร็งแองจิโอซาร์โคมาอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันมะเร็งแองจิโอซาร์โคมา เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุ แต่การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง(ที่หลีกเลี่ยงได้)ที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ ‘สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงฯ’ อาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคลงได้บ้าง

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดจะคล้ายๆ กัน ปรับใช้ด้วยกันได้ รวมถึงมะเร็งแองจิโอซาร์โคมาด้วย ซึ่งที่สำคัญ คือ

นอกจากนั้น แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการดูแลตนเอง/การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง

บรรณานุกรม

 1. Buehler, D. Am J Clin Oncol. 2014; 37(5): 473–479
 2. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
 3. Imsamran, W. et al. (2015). Cancer in Thailand vol Viii, 2010-2012, National Cancer Institute, Ministry of Public Health. Thailand
 4. https://www.dermnetnz.org/topics/angiosarcoma/ [2018,Dec22]
 5. https://emedicine.medscape.com/article/276512-overview#showall [2018,Dec22]
 6. https://www.cancer.org/cancer/soft-tissue-sarcoma/detection-diagnosis-staging/staging.html [2018,Dec22]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom