Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะเพศหญิง  ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี  ระบบมะเร็งวิทยา  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีก้อนหรือแผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศหญิง 

บทนำ

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง(โยนี) หรือ Vulvar cancer เป็นโรคมะเร็งเกิดกับเนื้อเยื่อได้ทุกส่วนของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง คือ

ทั้งนี้มะเร็งอวัยวะเพศหญิง เกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อดังกล่าวที่ตำแหน่งใดก็ได้ เกิด กลายพันธ์ มีการเจริญแบ่งตัวอย่างรวดเร็วผิดปกติโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญแบ่งตัวนี้ได้ จึงเกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็ง/แผลมะเร็ง รุกราน/ทำลายเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เกิดโรค และลุกลาม/ทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะข้างเคียง ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง(ต่อมน้ำเหลืองขาหนีบ) จนในที่สุดแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลืองไปทำลายต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ไกลอวัยวะเพศหญิงทั่วตัว เช่น ต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน ต่อมน้ำเหลืองเหนือกระดูกไหปลาร้า และแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต/เลือดไปทำลายอวัยวะต่างทั่วร่างกาย พบบ่อยที่ ปอด

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง เป็นมะเร็งชนิดเดียวกับมะเร็งผิวหนัง เพราะเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศหญิงเป็นเนื้อเยื่อในกลุ่มเดียวกับเนื้อเยื่อผิวหนัง ทั้งนี้โอกาสเกิดโรคในตำแหน่งต่างๆของอวัยวะเพศดังกล่าวใกล้เคียงกัน

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง เป็นโรคพบน้อย เพียงประปราย ประมาณ 4% ของโรคมะเร็งอวัยวะระบบสืบพันธุ์ทุกชนิดของผู้หญิง และประมาณ 0.6% ของโรคมะเร็งของผู้หญิงทั้งหมด โดยสหราชอาณาจักร ในปีพ.ศ. 2551 พบโรคนี้ 2.5 ราย ต่อประชากรหญิง 100,000 คน ส่วนในประเทศไทย รายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในผู้ป่วยหญิงโรคมะเร็งช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 พบโรคนี้ได้ 0.3 รายต่อประชากรหญิง 100,000 คน

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงมีกี่ชนิด?

มะเร็งอวัยวะเพศหญิง

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงมีหลากหลายชนิด ทั้งในกลุ่มของมะเร็งคาร์ซิโนมา และมะเร็งซาร์โคมา แต่เกือบทั้งหมดจะเป็นมะเร็งคาร์ซิโนมา (Vulva carcinoma) ของเยื่อบุผิว (Epithelium) และของเยื่อเมือก (Mucosa) ชนิดที่เรียกว่า ‘สะความัส (Squamous cell carcinoma)’ ดังนั้น โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง จึงหมายถึงโรคมะเร็งชนิดนี้ ซึ่งรวมทั้งในบทความนี้ด้วย

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

สาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง ยังไม่ทราบ แต่มีปัจจัยเสี่ยง คือ

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงเช่นเดียวกับอาการของโรคมะเร็งผิวหนังเพราะดังกล่าวแล้วว่า เป็นเนื้อเยื่อชนิดเดียวกัน กล่าวคือ

อนึ่ง:

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงได้จาก

ภายหลังผลชิ้นเนื้อระบุเป็นมะเร็ง การตรวจเพิ่มเติม คือ การตรวจเพื่อประเมินระยะโรค และเพื่อประเมินสุขภาพของผู้ป่วย โดยทั่วไปมักเป็น

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับในโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และบางระยะอาจแบ่งย่อยได้อีกเพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้ ช่วยเลือกวิธีรักษา บอกการพยากรณ์โรค และเพื่อการศึกษา ซึ่งทั้ง 4 ระยะหลัก ได้แก่

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงรักษาอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง คือ

มีผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงอย่างไร?

ผลข้างเคียง/ผลแทรกซ้อนจากการรักษาโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงขึ้นกับวิธีรักษา โดยผลข้างเคียงจะสูงขึ้นเมื่อ

อนึ่ง ตัวอย่างผลข้างเคียงจากวิธีการรักษาแต่ละวิธี เช่น

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงรุนแรงไหม?

โรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง เป็นโรคมีความรุนแรง/การพยากรณ์โรคดีปานกลาง สามารถรักษาหายได้ ทั้งนี้ขึ้น กับ ระยะโรค อายุ และสุขภาพของผู้ป่วย โดยทั่วไป อัตรารอดที่ห้าปีภายหลังการรักษา ประมาณ

  • ในโรคระยะที่ 1,2 ประมาณ 80-90%
  • โรคระยะที่ 3 ประมาณ 50-60%
  • โรคระยะที่ 4

อนึ่ง ความสำคัญของโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง อยู่ที่คุณภาพชีวิต เพราะเมื่อพบความผิดปกติ ผู้ป่วยมักอายที่จะพบแพทย์ กลัวการถูกตำหนิว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกลัวการรักษาที่เป็นการผ่าตัดอวัยวะเพศ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมักมาพบแพทย์ล่าช้า หรือมักปฏิเสธการรักษา รอจนกระทั่งโรคลุกลามมากแล้ว ก่ออาการเจ็บปวด เลือดออกไม่หยุด หรือต่อมน้ำเหลืองโตมากจนก่อการบวมของอวัยวะเพศ และ/หรือของขาทั้งสองข้าง จึงยอมรักษา ซึ่งสายไปแล้ว

มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงไหม? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ

ป้องกันโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงอย่างไร?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิง รวมทั้งยังไม่มีรายงานแน่ชัดเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ว่า สามารถป้องกันโรคมะเร็งอวัยวะเพศหญิงได้ชัดเจนหรือไม่ แต่มีการศึกษาบางการศึกษา ให้ผลว่า วัคซีนฯนี้อาจช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งอวัยวะเพศหญิงลงได้

ดังนั้น ที่สำคัญคือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง(ที่หลีกเลี่ยงได้) ดังกล่าวแล้วใน ‘หัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง’ อาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคนี้ลงได้

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?พบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงมะเร็งอวัยวะเพศหญิง จะคล้ายกัน สามารถปรับใช้ด้วยกันได้ ที่สำคัญคือ

นอกจากนี้ แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง

บรรณานุกรม

  1. AJCC Cancer Staging Manual, 8th edition
  2. Haffty, B., and Wilson, L. (2009). Handbook of radiation oncology: basic principles and clinical protocols. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
  3. Imsamran, W. et al. (2015). Cancer in Thailand vol Viii, 2010-2012, National Cancer Institute, Ministry of Public Health. Thailand
  4. Perez,C., Brady, L., Halperin, E., and Schmidt-Ullrich, R. (2004). Principles and practice of radiation oncology. (4th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  5. https://emedicine.medscape.com/article/264898-overview#showall [2019, Feb9]
  6. https://www.cancer.org/cancer/vulvar-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html [2019, Feb9]
  7. https://www.cancer.org/cancer/vulvar-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html [2019, Feb9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Sonson
Frame Bottom