Frame Top

มะเร็งหลังโพรงจมูก (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
27 มิถุนายน 2018
มะเร็งหลังโพรงจมูก-1

      

      

      นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก จัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยใน 10 อันดับของโรคมะเร็ง ประเทศไทยพบโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกในผู้หญิงมีสถิติ 1.6 ต่อประชากร 1 แสนคนต่อปี ในชาย 4.5 ต่อประชากร 1 แสนคนต่อปี ทั้งนี้ พบอุบัติการณ์ในผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 50 - 60 ปี

      ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคมะเร็งดังกล่าว จนกระทั่งมาพบแพทย์ในระยะที่มะเร็งลุกลามไปมากแล้ว สาเหตุของโรคมะเร็งดังกล่าว เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและอาจมีปัจจัยเสี่ยงในด้านพฤติกรรมร่วมด้วย เช่น รับประทานอาหารหมักดองมากเกินไป สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

      นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นโรคมะเร็งชนิดที่ตรวจพบได้ค่อนข้างยาก ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก หรือเหมือนคนเป็นหวัดเรื้อรัง มีก้อนที่คอ มีเลือดกำเดาไหลเป็นประจำ มองเห็นภาพซ้อน หน้าชาด้านใดด้านหนึ่ง หูอื้อ

      วิธีการรักษาจะใช้รังสีรักษา โดยถ้าเป็นในระยะเริ่มแรก จะรักษาด้วยการฉายรังสีอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นระยะลุกลาม การรักษาจะเป็นการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดควบคู่กันไป

      สำหรับการผ่าตัดไม่สามารถใช้รักษาได้โดยตรง เนื่องจากมะเร็งหลังโพรงจมูกอยู่ในบริเวณใกล้กับอวัยวะที่สำคัญ อาทิ เส้นเลือดแดงใหญ่ที่เลี้ยงคอและสมอง เป็นต้น

      นพ.วีรวุฒิ กล่าวต่อว่า โรคมะเร็งหลังโพรงจมูกหากตรวจพบเร็วจะสามารถรักษาให้หายเร็วและหายขาด เพราะฉะนั้น อย่านิ่งนอนใจกับอาการเตือนต่างๆ หมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยส่งเสริมที่อาจเป็นสาเหตุของมะเร็งหลังโพรงจมูก เช่น อาหารปิ้ง ย่าง รมควัน อาหารหมักดอง ควันเขม่าพิษ สารระเหยต่างๆ รวมทั้งควรงดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ตลอดจนหากมีอาการเตือนดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอย่างไรแล้ว การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา

      โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal cancer / nasopharyngeal carcinoma / NPC) เป็นโรคมะเร็งที่เกิดในโพรงที่อยู่ในส่วนสูงสุดของคอหอยที่เรียกกันว่า “โพรงหลังจมูก” (Nasopharynx) เมื่อเราหายใจ อากาศจะไหลจากจมูกเข้าสู่ลำคอและโพรงหลังจมูกไปยังปอด

      โรคมะเร็งหลังโพรงจมูกแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของเซลล์มะเร็ง คือ

      นักวิทยาศาตร์ยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก แต่ค่อนข้างมั่นใจว่ามีส่วนสัมพันธ์กับเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์ (Epstein-Barr virus = EBV) อย่างไรก็ดีก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนที่มีเชื้อ EBV จะต้องเป็นโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกแต่อย่างใด

แหล่งข้อมูล:

  1. เลือดกำเกาไหลประจำ เห็นภาพซ้อน หน้าชา สัญญาณอันตราย "มะเร็งหลังโพรงจมูก". https://mgronline.com/qol/detail/9610000047805 [2018, June 26].
  2. Nasopharyngeal Cancer. https://www.webmd.com/cancer/nasopharyngeal-cancer#1 [2018, June 26].
  3. What Is Nasopharyngeal Cancer? https://www.cancer.org/cancer/nasopharyngeal-cancer.html [2018, June 26].
Blog
ถึงคราวชายอกสามศอกกินยาคุมกำเนิดแล้ว โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน santirat_ AnxietyMan Humnoi
Frame Bottom