Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไอเป็นเลือด 

ทั่วไป

โรคมะเร็งปอด (Lung cancer) เป็นโรคมะเร็งของผู้ใหญ่ เป็นโรคพบบ่อยมากทั้งในคนไทยและทั่วโลก พบในผู้ชายได้บ่อยกว่าในผู้หญิงประมาณ 2 ถึง 3 เท่า โดยทั่วไปพบโรคได้สูงตั้งแต่ในอายุ 35 ปีขึ้นไป

โรคมะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลก และมีความรุนแรงโรคสูงมาก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งทั้งหมด โดยพบผู้ป่วยใหม่โรคนี้ได้ประมาณ 1.1 ล้านคนต่อปี ในการนี้จะเสียชีวิต 0.94 ล้านราย (ผู้หญิง 0.43 ล้านราย ผู้ชาย 0.51 ล้านราย) ส่วนในประเทศไทย ในช่วงพ.ศ. 2544-2546 พบโรคนี้ในผู้หญิง 9.7 รายต่อประชากรหญิง 100,000 คน และในผู้ชาย 24.9 ราย ต่อประชากรชาย 100,000 คน

โรคมะเร็งปอดมีได้หลากหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยมีสองชนิดหลัก คือ ชนิดเซลล์ตัวโต (ตัวใหญ่ หรือ Non-small cell carcinoma) และชนิดเซลล์ตัวเล็ก (Small cell carcinoma)

โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต พบได้บ่อยกว่าชนิดเซลล์ตัวเล็กมาก มักลุกลามอยู่ในปอดและเนื้อเยื่อข้างเคียงก่อน ต่อจากนั้นจึงลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด และในช่องอก แล้วจึงแพร่กระจายเข้าสู่กระแสโลหิต (เลือด)

โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก พบได้น้อยกว่าชนิดเซลล์ตัวโตมาก แต่รุนแรงกว่า เมื่อตรวจพบ โรคมักลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง และแพร่กระจายสู่กระแสโลหิตแล้ว

โรคมะเร็งปอดทั้งสองชนิด เมื่อแพร่กระจาย มักเข้าสู่ เนื้อเยื่อปอดในส่วนอื่นๆ สู่เยื่อหุ้มปอด กระดูก สมอง ต่อมหมวกไต และตับ

โรคมะเร็งปอดเกิดได้อย่างไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

มะเร็งปอด

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคมะเร็งปอด แต่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุด คือ การสูบบุหรี่ และได้รับควันบุหรี่ (สูบบุหรี่มือสอง) โดยเฉพาะเมื่อสูบจัดต่อเนื่อง (ตั้งแต่วันละ 1 ซองขึ้นไป) นอกจากนั้น อาจจากได้รับฝุ่นแร่บางชนิดเรื้อรัง เช่น จากการทำเหมืองแร่ต่างๆ เช่น แร่ใยหิน (Asbestos) และแร่ยูเรเนียม (Uranium) หรือ อาจจากมีพันธุกรรมบางชนิดผิด ปกติ

โรคมะเร็งปอดมีอาการอย่างไร?

ไม่มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็งปอด แต่มีอาการคล้ายกับอาการทั่วไปของโรคปอดจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งอาการพบบ่อยของโรคมะเร็งปอด ได้แก่

 

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งปอดได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ได้จาก ประวัติอาการ ตรวจร่างกาย ตรวจภาพปอดด้วยเอกซเรย์ธรรมดา และ/หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่ที่ให้ผลแน่นอน คือ การตรวจชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อในปอด หรือ ในหลอดลม ทางพยาธิวิทยา (การตรวจทางพยาธิวิทยา) หรือ เจาะ/ดูดเซลล์จากก้อนเนื้อ หรือ น้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดเพื่อการตรวจทางเซลล์วิทยา

โรคมะเร็งปอดมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งปอดแบ่งเป็น 4 ระยะ เช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ได้แก่

 

มีแนวทางรักษาโรคมะเร็งปอดอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด คือ การผ่าตัดเมื่อยังผ่าตัดได้ หลังจากนั้นจึงพิจารณารักษาต่อเนื่องด้วย รังสีรักษา และ/หรือ ยาเคมีบำบัด หรือ เมื่อโรคลุกลามมาก การรักษามักเป็นยาเคมีบำบัด อาจร่วมกับรังสีรักษา ส่วนเมื่อโรคแพร่กระจายสู่อวัยวะต่างๆ การรักษามักเป็นการรักษาประคับประคอง อาจด้วยยาเคมีบำบัด รังสีรักษา วิธีใดวิธีเดียว หรือ ทั้งสองวิธีร่วมกัน และร่วมกับการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำเมื่อกินทางปากได้น้อย และการให้ยาบรรเทาปวดเมื่อมีอาการปวดต่างๆ เป็นต้น

ส่วนการใช้ยารักษาตรงเป้า ยังอยู่ในการศึกษา และยังไม่ใช่ยารักษาเพื่อการหายขาด นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดทางการใช้ยามาก โดยเฉพาะราคายายังแพงมหาศาล เมื่อผู้ป่วยต้อง การทราบ จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลรักษา อย่างไรก็ตาม ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาถึง ระยะโรค ชนิดของเซลล์มะเร็ง อายุ สุขภาพ และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเสมอ

มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างจากการรักษาโรคมะเร็งปอด?

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งปอดขึ้นกับวิธีรักษา และผลข้างเคียงจะมีโอกาสเกิดสูงขึ้นเมื่อ ใช้หลายวิธีรักษาร่วมกัน และ/หรือ เมื่อผู้ป่วยสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโรคเรื้อรังประจำตัว โดยเฉพาะ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคที่ก่อการอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น โรคภูมิต้านตนเอง และในผู้สูงอายุ

 

โรคมะเร็งปอดรุนแรงไหม? รักษาหายไหม?

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่รุนแรงมากโรคหนึ่ง โอกาสรักษาหาย หรือ อัตรารอดที่ 5 ปี เมื่อโรคอยู่ในระยะที่ 1-2 ประมาณ 20-50% ระยะที่ 3 ประมาณ 5-15% และมักมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 1 ปี เมื่อโรคอยู่ในระยะที่ 4

มีวิธีคัดกรองโรคมะเร็งปอดไหม?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพ (การตรวจคัดกรองโรค มะเร็ง) ให้พบโรคได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มเป็น ระยะยังไม่มีอาการ ซึ่งนี่เองเป็นเหตุผลให้เมื่อตรวจพบ โรคมะเร็งปอดมักลุกลามแล้ว ทั้งนี้เพราะในระยะที่ 1-2 มักเป็นโรคในระยะยังไม่มีอาการ

มีบางการศึกษาพบว่า การตรวจภาพปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดใช้ปริมาณรังสีต่ำ (รังสีที่ใช้ตรวจและรักษาโรค) เป็นระยะๆ ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดดังกล่าวแล้วในหัวข้อสาเหตุ อาจช่วยตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดได้ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะการตรวจให้ผลผิดพลาดได้สูงอันนำไปสู่การต้องผ่าตัดปอดเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งในภาพรวมเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น และค่าใช้จ่ายในการตรวจในภาพรวม ยังสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งปอดไหม?

วิธีป้องกันโรคมะเร็งปอดที่ดีที่สุด คือ ไม่สูบบุหรี่ และ เลิกสูบบุหรี่ (เมื่อสูบบุหรี่)

เมื่อไรจึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจโรคมะเร็งปอด ?

ควรพบแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีสม่ำเสมอ อาจเริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปี และแจ้งแพทย์ให้ทราบเรื่องสูบบุหรี่ นอกจากนั้น คือ ควรรีบพบแพทย์ เมื่อมีอาการดังกล่าว

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อ่านเพิ่มเติมใน การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บรรณานุกรม

  1. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  2. Edge, S. et al. (2010). AJCC: Cancer staging handbook. New York: Springer.
  3. Gunderson, L., and Tepper, J. (2007). Clinical Radiation Oncology (second edition). Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone.
  4. Khuhaprema, T. et al. (2010). Cancer in Thailand. Volume. V, 2001-2003. Thai National Cancer Institute.
  5. Lung cancer http://en.wikipedia.org/wiki/Lung_cancer [2012, Jan 3].
Updated 2013, Jan 8


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Komsan1999 Sully gaga000
Frame Bottom