Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

โรคมะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder cancer หรือ Gallbladder carcinoma) เป็นโรคมะเร็งของผู้ใหญ่ เป็นโรคพบได้ไม่บ่อยนัก ในสหรัฐอเมริกา ในปี คศ. 2008 (พ.ศ. 2551) พบผู้ป่วยใหม่จากโรคนี้ ในผู้หญิง 5,020 ราย และในผู้ชาย 4,500 ราย

โรคมะเร็งถุงน้ำดีพบในผู้หญิงบ่อยกว่าในผู้ชายประมาณ 1.5-2 เท่า มักพบในอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (แต่พบในอายุน้อยกว่านี้ได้บ้าง) อายุช่วงที่พบโรคได้สูง คือ 60-66 ปี

ทั่วโลกพบโรคมะเร็งถุงน้ำดีรวมทั้ง 2 เพศ ได้ประมาณ 3-8.8 รายต่อประชากร 100,000 คน ทั้งนี้ ขึ้นกับเชื้อชาติ โดยพบได้สูงสุดในผู้หญิงอินเดีย ส่วนในประเทศไทย ช่วงปีพ.ศ. 2544-2546 พบโรคนี้ในผู้หญิง และในผู้ชายเท่ากัน คือ 0.9 รายต่อประชากรแต่ละเพศ 100,000 คน

โรคมะเร็งถุงน้ำดี

โรคมะเร็งถุงน้ำดีมีกี่ชนิด?

โรคมะเร็งถุงน้ำดีมีหลากหลายชนิดเซลล์มะเร็ง แต่มากกว่า 90% เป็นมะเร็งของเยื่อเมือกบุภายในถุงน้ำดี ชนิดที่เรียกว่า อะดีโนคาร์ซิโนมา (Adenocarcinoma) ดังนั้น โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงโรคมะเร็งถุงน้ำดี รวมทั้งในบทความนี้ จะหมายถึง โรคมะเร็งถุงน้ำดี ชนิด อะดีโนคาร์ซิโนมา

โรคมะเร็งถุงน้ำดีเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของโรคมะเร็งถุงน้ำดี แต่พบมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ คือ

โรคมะเร็งถุงน้ำดีมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคมะเร็งถุงน้ำดี คล้ายคลึงกับอาการของโรคนิ่วในถุงน้ำดี หรือโรคถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง โดยอาการที่พบได้บ่อย คือ

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งถุงน้ำดีได้อย่างไร?

โรคมะเร็งถุงน้ำดี เป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยาก เพราะอาการต่างๆมักไม่ชัดเจน ไม่มีก้อนเนื้อที่คลำพบได้จากการตรวจร่างกาย บ่อยครั้งจึงมักวินิจฉัยได้หลังจากผ่าตัดถุงน้ำดีแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้จาก ประวัติอาการ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจภาพถุงน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ และ/หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ส่วนการตรวจเพื่อประเมินระยะโรค คือ การตรวจภาพปอดด้วยเอกซเรย์ธรรมดา เพื่อดูโรคแพร่กระจายสู่ปอด การตรวจภาพช่องท้องด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูการลุกลามแพร่ กระจายของโรคเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง เนื้อเยื่อ/ อวัยวะข้างเคียง โดยเฉพาะตับ นอกจากนั้น คือการตรวจต่างๆเพื่อประเมินสุขภาพผู้ป่วย เช่น การตรวจเลือด ซีบีซี (CBC) การตรวจเลือดดูการทำงานของตับและของไต และการตรวจปัสสาวะ บางครั้งอาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้น กับดุลพินิจของแพทย์ เช่น การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดี เป็นต้น

โรคมะเร็งถุงน้ำดีมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งถุงน้ำดีแบ่งออกเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ และบางระยะยังแบ่งย่อยได้อีก เพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้ช่วยประเมินวิธีรักษาและเพื่อการศึกษา ซึ่งทั้ง 4 ระยะหลัก ได้แก่

โรคมะเร็งถุงน้ำดีรักษาอย่างไร?

วิธีรักษาหลักของโรคมะเร็งถุงน้ำดี คือ การผ่าตัดถุงน้ำดี ส่วนการรักษาต่อเนื่องด้วย รังสีรักษา และ/หรือยาเคมีบำบัด และ/หรือยารักษาตรงเป้า ยังอยู่ในการศึกษา

มะเร็งถุงน้ำดี จัดเป็นมะเร็งที่ดื้อต่อ รังสีรักษาและยาเคมีบำบัดชนิดที่มีใช้ในปัจจุบัน

มีผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งถุงน้ำดีอย่างไร?

ผลข้างเคียง/ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคมะเร็งถุงน้ำดี ขึ้นกับวิธีรักษา โดยผลข้าง เคียงจะสูงขึ้นเมื่อ

โรคมะเร็งถุงน้ำดีรุนแรงไหม?

โรคมะเร็งถุงน้ำดี เป็นโรคมีความรุนแรงสูง ภายหลังการผ่าตัด

มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งถุงน้ำดีไหม? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งถุงน้ำดี ให้พบโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ และอาการของโรคมักไม่แน่นอน ไม่มีอาการเฉพาะ ดังนั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งถุงน้ำดีส่วนใหญ่ จึงมาพบแพทย์เมื่อโรคลุกลามเป็นระยะที่ 3 หรือ 4 แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ อาการ ที่เรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ ควรรีบพบแพทย์เสมอ เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุ และเพื่อการรักษาแต่เนิ่นๆ

ป้องกันโรคมะเร็งถุงน้ำดีอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งถุงน้ำดี ดังนั้นการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆของการเกิดโรคถุงน้ำดีอักเสบ และโรคนิ่วในถุงน้ำดี จึงอาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงลงได้บ้าง

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็งถุงน้ำดี? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งถุงน้ำดีอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งซึ่งรวมทั้งโรคมะเร็งถุงน้ำดี ให้อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และบทความเรื่อง การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด

บรรณานุกรม

  1. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  2. Edge, S. et al. (2010). AJCC: Cancer staging handbook. New York: Springer
  3. Gallbladder cancer http://emedicine.medscape.com/article/278641-overview#showall [2012,Oct 24].
  4. Halperin, E., Perez, C., and Brady, L. (2008). Perez and Brady: Principles and practice of Radiation Oncology (5th edition). Philadelphia: Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins.
  5. Khuhaprema, T. et al. (2010). Cancer in Thailand. Volume. V, 2001-2003. Thai National Cancer Institute


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน wasurat2542 Beerbeer Chao2529
Frame Bottom