Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เม็ดเลือดขาวต่ำ 

บทนำ

ยามอลกรามอสทิม (Molgramostim) เป็นยาในกลุ่ม แกรนูโลไซต์ แมโครฟาจ โคโลนี-สติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ หรือเรียกว่า จีเอมซีเอสเอฟ (Granulocyte Macrophage colony-stimulating factor ย่อว่า GM-CSF) ทางคลินิกนำมาใช้กระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานโรค(ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค หรือ ภูมิคุ้มกันโรค) ในผู้ป่วยมะเร็งหลังจากเข้ารับการทำเคมีบำบัด/การใช้ยาเคมีบำบัด ยานี้ใช้กระตุ้นการทำงานของไขกระดูกที่ได้รับการปลูกถ่ายใหม่ ตลอดจนกระทั่งบำบัดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล(Neutrophil)ต่ำจากได้รับยาGanciclovir นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมกับเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Escherichia coli(E.Coli) ทำให้แบคทีเรียที่นำมาเพาะเลี้ยงผลิตสารชีวโมเลกุลที่มีโครงสร้างเลียนแบบตัวกระตุ้นภูมิต้านทานโรคตามธรรมชาติ ซึ่งคือ “ยามอลกรามอสทิม (Molgramostim)”

เภสัชภัณฑ์ของยามอลกรามอสทิม เป็นยาฉีด ที่สามารถฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือหยดเข้าทางหลอดเลือดดำก็ได้ ระยะเวลาของการใช้ยาชนิดนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยเป็นสำคัญ หากใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกอาจต้องใช้ยานี้เป็นเวลานานถึง 30 วัน หรือใช้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการทำเคมีบำบัดแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 7–10 วัน และขนาดการใช้ยานี้จะขึ้นกับน้ำหนักตัวของผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ยามอลกรามอสทิมได้ เช่น

* อนึ่ง สามารถสังเกตอาการผู้ที่ได้รับยามอลกรามอสทิมเกินขนาดจากสัญญาณชีพของผู้ป่วย อาทิ เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ มีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ กรณีเหล่านี้แพทย์จะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโดยรักษาตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้น(การรักษาประคับประคองตามอาการ)

สำหรับคำเตือนที่แพทย์มักจะกำชับผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามขณะที่ได้รับยามอลกรามอสทิมมีดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ตัวยามอลกรามอสทิมไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็ง แต่เป็นยาที่ช่วยสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง หรือใช้เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย เราจะพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น และมีจัดจำหน่ายภายในประเทศไทยภายใต้ชื่อการค้าว่า Leucomax หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยของยานี้เพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาหรือจากเภสัชกรที่ประจำในสถานพยาบาลนั้นๆได้

มอลกรามอสทิมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

มอลกรามอสทิม

ยามอลกรามอสทิมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

มอลกรามอสทิมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามอลกรามอสทิม มีกลไกการออกฤทธ์โดยเป็นยาที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการแบ่งเซลล์เม็ดเลือดขาว เฉพาะอย่างยิ่งชนิด Neutrophils ทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดนี้มีปริมาณเพียงพอและมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ร่างกายสามารถนำมาใช้ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องกลุ่มเชื้อโรคต่างๆ

มอลกรามอสทิมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามอลกรามอสทิมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • ยาฉีดแบบผงแห้ง ที่ประกอบด้วย Molgramostim ขนาด 300 และ 400 ไมโครกรัม/ขวด

มอลกรามอสทิมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยามอลกรามอสทิมมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. ใช้กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวหลังการทำเคมีบำบัด:

  • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 5-10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน การให้ยาจะเริ่มหลังการทำเคมีบำบัด 24 ชั่วโมงขึ้นไป การรักษาผู้ป่วยอาจต้องได้รับยาต่อเนื่อง 7-10 วัน ขนาดการใช้ยาสูงสุดไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

ข. ใช้เป็นยากระตุ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก:

  • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน การให้ยานี้แต่ละครั้งจะต้องใช้เวลานาน 4-6 ชั่วโมงขึ้นไป ในการรักษา ผู้ป่วยอาจต้องได้รับยาต่อเนื่องไปจนถึง 30 วัน ขนาดการใช้ยาสูงสุดไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

ค. สำหรับผู้ที่มีระดับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ ด้วยการใช้ยาGanciclovir:

  • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 5 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันหลังการได้รับยาในวันที่ 5 แพทย์จะทำการตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล เพื่อประเมินผลการรักษา ขนาดการใช้ยาสูงสุดไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยามอลกรามอสทิม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

มอลกรามอสทิมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามอลกรามอสทิมสามารถกระตุ้นให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้มอลกรามอสทิมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามอลกรามอสทิม เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยามอลกรามอสทิมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

มอลกรามอสทิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามอลกรามอสทิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษามอลกรามอสทิมอย่างไร?

ควรจัดเก็บยามอลกรามอสทิม ภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พันมือเด็กและสัตว์

มอลกรามอสทิมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามอลกรามอสทิม มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Leucomax (ลูโคแม็กซ์)Novartis

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Granulocyte-macrophage_colony-stimulating_factor [2018,March31]
  2. https://bronchiectasisnewstoday.com/bronchiectasis-experimental-treatments/molgramostim/ [2018,March31]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/molgramostim/?type=brief&mtype=generic [2018,March31]
  4. https://www.medindia.net/doctors/drug_information/molgramostim.html [2018,March31]
  5. http://www.vza.be/UserFiles/Uploads/Images/PIF/Oud//Leucomax_GM-CSF__Molgramostim_.pdf [2018,March31]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tabelog zxcvbnm159
Frame Bottom