Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินหายใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหืดเรื้อรัง 

บทนำ

ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) เป็นยาที่นำมารักษาอาการของโรคหืด รวมถึงอาการแพ้ที่เกิดในระบบทางเดินหายใจ ยามอนเทลูคาสท์เป็นสารประเภท Leukotriene receptor antagonists (สารต้านการอักเสบที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้)

รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้เป็นยาชนิดรับประทานที่สามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้ประมาณ 64% ความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดจะขึ้นสูงสุดหลังรับประทานเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง และมากกว่า 99% ของปริมาณยาที่อยู่ในกระแสเลือดจะรวมตัวกับพลาสมาโปรตีน โดยตับจะคอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2.7 - 5.5 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระ

แพทย์มักจะใช้ยานี้ร่วมกับยาพ่นชนิด Corticosteroids เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา สำหรับชื่อทางการค้าที่พบเห็นและเป็นที่รู้จักกันดี คือ “Singulair”

ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยศึกษาและวิจัยถึงผลข้างเคียง/อาการข้างเคียงของยามอนเทลูคาสท์ และพบว่ามีผู้ป่วยบางรายจะเกิดอาการทางจิตโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และมีความคิดอยากฆ่าตัวตายหลังได้รับยานี้ อาการข้างเคียงอื่นๆที่สามารถพบเห็นเป็นส่วนใหญ่เช่น กระวนกระวาย มีอารมณ์ก้าวร้าว ฝันแปลกๆ ประสาทหลอน และซึมเศร้า เป็นต้น

บริษัทผู้ผลิตยานี้บางรายเคยผสมยามอนเทลูคาสท์ร่วมกับยา Loratadine โดยหวังว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา แต่ในที่สุดกลับพบว่าการผสมยาทั้ง 2 ตัวร่วมกันนั้นไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาแต่อย่างใด สูตรตำรับดังกล่าวจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมในเวลาต่อม

ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่งของยามอนเทลูคาสท์คือ สามารถรับประทานเพียงครั้งเดียวต่อวัน สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ใหญ่และเด็ก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ลิขสิทธิ์ของยามอนเทลูคาสท์ได้สิ้นสุดลง และได้เกิดการผลิตตำรับยามอนเทลูคาสท์โดยใช้ชื่อสามัญอีกมากมายออกมา

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยามอนเทลูคาสท์ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบุเงื่อนไขของการใช้ดังนี้

 • หากเป็นยาเม็ดชนิดเคี้ยวรับประทานขนาด 4 มิลลิกรัมสามารถใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 2 - 5 ปี
 • และยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 10 มิลลิกรัมให้ใช้กับผู้ใหญ่

โดยการใช้ยาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เป็นสำคัญ

มอนเทลูคาสท์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มอนเทลูคาสท์

ยามอนเทลูคาสท์มีสรรพคุณดังนี้

มอนเทลูคาสท์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยามอนเทลูคาสท์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่เป็นลักษณะ Leukotriene receptor antagonist ในบริเวณช่องทางเดินหายใจ/ท่อลมและหลอดลมของมนุษย์ ป้องกันไม่ให้เกิดอาการบวม รวมถึงลดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในช่องทางเดินหายใจ อีกทั้งช่วยกระตุ้นการขับเมือกต่างๆที่อุดกั้นทางเดินหายใจให้หลุดออกมาโดยง่าย

มอนเทลูคาสท์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามอนเทลูคาสท์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 10 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาเม็ดชนิดเคี้ยวรับประทาน ขนาด 4 และ 5 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาผงชนิดละลายน้ำรับประทาน ขนาด 4 มิลลิกรัม/ซอง

มอนเทลูคาสท์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามอนเทลูคาสท์มีขนาดรับประทานสำหรับโรคหืดเรื้อรัง (Chronic asthma) ดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 10 มิลลิกรัมวันละครั้งเวลาเย็น
 • เด็กอายุ 2 - 5 ปี: รับประทาน 4 มิลลิกรัมวันละครั้งเวลาเย็น
 • เด็กอายุ 6 - 14 ปี: รับประทาน 5 มิลลิกรัมวันละครั้งเวลาเย็น
 • เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป: รับประทาน 10 มิลลิกรัมวันละครั้งเวลาเย็น
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: ยังไม่มีการศึกษาที่ให้ข้อมูลแน่ชัดในการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

อนึ่ง: ควรรับประทานยานี้ก่อนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง

***** หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยามอนเทลูคาสท์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามอนเทลูคาสท์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

มอนเทลูคาสท์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามอนเทลูคาสท์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) อาทิเช่น วิงเวียน อ่อนแรง มีไข้ ท้องอืด ปวดท้อง ผื่นคันตาผิวหนัง ลมพิษ ปวดฟัน กระเพาะอาหาร-ลำไส้อักเสบ อ่อนเพลีย เกิดอาการไอ น้ำมูกคั่ง อารมณ์หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว กระสับกระส่าย ท้องเสีย ฝันแปลกๆ ง่วงนอน ตัวบวม ประสาทหลอน นอนไม่หลับ เป็นตะคริว ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นผิดจังหวะ ตับอ่อนอักเสบ เกิดอาการลมชัก และอาจพบภาวะ Churg-Strauss syndrome (กลุ่มอาการโรคออโตอิมมูนชนิดหนึ่ง)

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะพบอาการเช่นเดียวกับผลข้างเคียง แต่มีระดับรุนแรงกว่า เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ อาเจียน มีอาการง่วงนอน ที่มีระดับความรุนแรงปานกลางถึงระดับรุนแรงมาก หากพบอาการดังกล่าวให้รีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้มอนเทลูคาสท์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามอนเทลูคาสท์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามอนเทลูคาสท์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

มอนเทลูคาสท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามอนเทลูคาสท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

 • การใช้ยามอนเทลูคาสท์ร่วมกับยาบางตัวเช่น Rifampicin, Phenobarbital และ Phenyltoin อาจทำให้ยามอนเทลูคาสท์ในร่างกายถูกตับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีได้มากยิ่งขึ้น จนส่งผลต่อการรักษา หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
 • การใช้ยามอนเทลูคาสท์ร่วมกับยา Prednisone อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการบวมตามมือ-เท้า การจะใช้ยาทั้ง 2 ตัวร่วมกันควรต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น
 • การใช้ยามอนเทลูคาสท์ร่วมกับยา Sulfamethoxazole อาจทำให้ระดับยามอนเทลูคาสท์ในร่างกายเพิ่มมากขึ้นจนก่อให้เกิดอาการข้างเคียงติดตามมา หากต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีไป

ควรเก็บรักษามอนเทลูคาสท์อย่างไร?

ควรเก็บยามอนเทลูคาสท์ในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

มอนเทลูคาสท์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามอนเทลูคาสท์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Astair (แอสทแอร์) Sriprasit Pharma /SPS Medical
Montek 10 (มอนเทก 10) Silom Medical
Singulair (ซิงกุลแอร์) MSD

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Montelukast [2015,April25]
2. http://www.mims.com/USA/drug/info/montelukast/ [2015,April25]
3. http://www.drugs.com/cdi/montelukast.html [2015,April18]
4. http://www.drugs.com/drug-interactions/montelukast.html [2015,April25]
5. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00471 [2015,April25]
6. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=montelukast [2015,April25]
7. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Singulair/?type=brief [2015,April25]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom