Frame Top
User

มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: บทนำ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
13 สิงหาคม 2013

ท่านผู้อ่านบลอค เรื่องเล่าชุดนี้ มีทั้งหมด 61 ตอน ใช้ชื่อชุดว่า “มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ” เป็นการเล่าประสบการณ์ของ นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยา ที่เคยเล่าประสบการณ์ของท่านให้เราทราบกันแล้วในชุดเรื่อง “อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก” ครั้งนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ของท่านในเรื่อง ทางระบบประสาทอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ (ที่มีได้หลากหลายสาเหตุอย่างที่ท่านๆจะนึกไม่ถึง) เรื่องโรคทางระบบประสาท เป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยาก น่าสนใจ น่าอ่านมาก รวมทั้งวิธีเล่าของอาจารย์ก็ง่ายๆ น่าสนใจ สนุกสนาน น่าติดตาม และเป็นสาระที่เป็นความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราและของคนรอบตัวเรา แนะนำให้ติดตามให้ครบทั้ง 61 ตอนคะ


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom