Frame Top

ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
19 ตุลาคม 2015
ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จำนวน 8 แห่ง ประกอบไปด้วย อบต.ห้วยหิน อบต.ม่วงค่อม อบต.ท่าดินดำ อบต.ชัยนารายณ์ อบต.ลำนารายณ์ อบต.บ้านใหม่สามัคคี อบต.ศิลาทิพย์ และอบต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ว่าจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำของจ.ลพบุรี ในวันที่ 17 กันยายน 2558

ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้นัดประชุมรวมตัวกันเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือถึงการที่จะมีเหมืองแร่ทองคำมาดำเนินการในพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และน่าตกใจ เนื่องจากไม่มีใครทราบข่าวมาก่อนแต่อย่างใด นอกจากข่าวทางทีวี หนังสือพิมพ์ ถึงการต่อสู้คัดค้านของชาวบ้านใน จ.พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย และอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

หลังการประชุมสิ้นสุด ชาวบ้านในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล ต่างหวาดกลัวถึงภัยและอันตรายที่อาจเกิดจากสารปนเปื้อนจากการทำเหมืองแร่ทองคำที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ ประกอบไปด้วยไซยาไนด์ สารหนู สารตะกั่วหนัก โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ชาว อ.ชัยบาดาล อ.ท่าหลวง และ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้เสียได้รับทราบและพร้อมรับมือ ร่วมกันคัดค้านการสำรวจทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ให้ถึงที่สุดต่อไป

สารโลหะหนัก (Heavy metal) เป็นสารที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและการเกษตร ตัวอย่างของสารโลหะหนักที่รู้จักกัน ได้แก่ สารตะกั่ว (Lead) สารปรอท (Mercury) สารหนู (Arsenic) อลูมิเนียม (Aluminium) และแคดเมี่ยม (Cadmium)

สารโลหะหนักสามารถพบได้ตามธรรมชาติ และพบได้จากการกระทำของมนุษย์เอง แหล่งที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ การทำเหมือง ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด (Lead-acid batteries) ปุ๋ย สีทาบ้าน ประปา ของเล่น จิวเวลรี่ สีย้อม เป็นต้น

โรคสารพิษโลหะหนัก (Heavy metal poisoning) เป็นการสะสมของโลหะหนักที่ตกค้างอยู่ในเซลล์ของร่างกาย อาการของโรคพิษจากสารโลหะหนัก จะขึ้นอยู่กับสารโลหะหนักชนิดต่างๆ

และแม้ว่าโลหะหนักบางชนิดในปริมาณเล็กน้อยจะเป็นธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย เช่น สังกะสี ทองแดง โครเมียม เหล็ก และแมกกานีส แต่ถ้ามีการสะสมในร่างกายในปริมาณหนึ่งก็สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษได้

โรคสารพิษโลหะหนักเป็นผลมาจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จากอากาศ แหล่งน้ำ อาหาร ยา เครื่องสำอาง หรือ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนห่วงโซ่อาหาร (Food chain) โดยโลหะหนักมักจะเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางการหายใจ การกิน และการสัมผัส

แหล่งข้อมูล

  1. คนชัยบาดาลตกใจ! จะมีเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ ระดมต้าน. http://www.thairath.co.th/content/524222 [2015, October 1].
  2. Toxic heavy metal.https://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_heavy_metal [2015, October 1].
  3. Heavy Metal Toxicity. http://www.ei-resource.org/illness-information/related-conditions/heavy-metal-toxicity/ [2015, October 1].
  4. Heavy Metal Poisoning.https://rarediseases.org/rare-diseases/heavy-metal-poisoning/ [2015, October 1].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun tor tor Artited
Frame Bottom