Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคเกาต์ 

บทนำ

ยาฟีบัคโซสตัต (Febuxostat) เป็นยาที่นำมารักษาโรคเกาต์อันมีสาเหตุจากร่างกายมีกรดยูริค(Uric acid) เกิน ยานี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) โดยนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทยา Teijin ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจในอเมริกาและยุโรป กลไกการทำงาน/ออกฤทธิ์ของยานี้ จะเป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า แซนทีนออกซิเดส (Xanthine oxidase, เอนไซม์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดยูริคที่เป็นปัจจัยการเกิดโรคเกาต์) ส่งผลให้กรดยูริคถูกผลิตในร่างกายได้น้อยลงจึงช่วยป้องกันอาการกำเริบของโรคเกาต์

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน สามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารและกระจายตัวในกระแสเลือดได้ประมาณ 49% จากนั้นจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนในเลือดประมาณ 99% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 5 - 8 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ก่อนการใช้ยาฟีบัคโซสตัต ผู้บริโภคควรทราบข้อมูลความปลอดภัยของยาเบื้องต้นดังนี้

ฟีบัคโซสตัตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟีบัคโซสตัต

ยาฟีบัคโซสตัตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ

 • รักษาบำบัดและป้องกันอาการกำเริบของโรคเกาต์

ฟีบัคโซสตัตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟีบัคโซสตัตคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แซนทีนออกซิเดส (Xanthine oxidase) ซึ่งเป็นตัวการที่เปลี่ยนสารไฮโปแซนทีน (Hypoxanthine) ที่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในเซลล์ไปเป็นกรดยูริค (Uric acid) ที่เป็นปัจจัยเกิดโรคเกาต์ จึงทำให้ปริมาณของกรดยูริคในกระแสเลือดกลับมาอยู่ในระดับปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดอาการของโรคเกาต์

ฟีบัคโซสตัตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟีบัคโซสตัตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 40, 80 และ 120 มิลลิกรัม/เม็ด

ฟีบัคโซสตัตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟีบัคโซสตัตมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัมวันละครั้ง ขนาดที่ใช้คงการรักษาอยู่ที่ 40 หรือ 80 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: เนื่องจากโรคเกาต์มักเป็นโรคของผู้ใหญ่ ปัจจุบันจึงยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่แน่ชัดถึงการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

อนึ่ง: สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาฟีบัคโซสตัต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟีบัคโซสตัตสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

*อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยานี้ตรงเวลา

ฟีบัคโซสตัตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟีบัคโซสตัตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

*อนึ่ง หากมีอาการอึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ตัวบวมมาก ผื่นและลมพิษขึ้นเต็มตัว ซึ่งเป็นอาการของการแพ้ยา ให้หยุดการใช้ยานี้และรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้ฟีบัคโซสตัตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ฟีบัคโซสตัตเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีระดับกรดยูริคในเลือดปกติ
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีกรดยูริคสูงอันเนื่องมาจากการรักษาโรคมะเร็งหรือจากการปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ห้ามใช้ร่วมกับยา Azathioprine, Didanosine หรือ Mercaptopurine ด้วยยาฟีบัคโซสตัตจะทำให้ผู้ป่วยได้รับพิษจากยาดังกล่าวได้มากขึ้น
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยแพทย์ผู้รักษาไม่ได้สั่งใช้ยา
 • การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร หรือเด็ก จะต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟีบัคโซสตัตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟีบัคโซสตัตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟีบัคโซสตัตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาฟีบัคโซสตัตอย่างไร?

ควรเก็บยาฟีบัคโซสตัตในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ฟีบัคโซสตัตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟีบัคโซสตัตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
ADENURIC (อะเดนูริก) Patheon France
Feburic (ฟีบูริก) Ajanta Pharma Ltd
Faburas (ฟาบูราส) Intas Laboratories Pvt Ltd
Feboxa (ฟีโบซา) Ranbaxy Laboratories Ltd.,
Goustat (เก๊าสตัต) Alembic Chemical Works Co Ltd
Segera (เซเจอรา) Le Renon Healthcare Pvt.Ltd
Uloric (ยูโลริก) Takeda Pharmaceuticals America, Inc.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Febuxostat#History [2015,Oct10]
 2. http://www.drugs.com/cdi/febuxostat.html [2015,Oct10]
 3. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/22831 [2015,Oct10]
 4. http://www.drugs.com/drug-interactions/febuxostat-index.html?filter=2#D [2015,Oct10]
 5. http://www.drugs.com/imprints/tap-80-14070.html [2015,Oct10]
 6. http://www.medindia.net/drug-price/febuxostat/feburic.html [2015,Oct10]
 7. http://www.medindia.net/drug-price/febuxostat.html [2015,Oct10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom