Frame Top

ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 5 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
27 มกราคม 2013

การรักษาอาการหอบหืดในเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์นั้น จะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อย อย่างการรักษาในเด็ก แพทย์มักจ่ายยา Inhaled corticosteroids โดยมีระยะทดลองใช้ยาประมาณ 4-6 สัปดาห์ ถ้าไม่ได้ผลก็จะหยุดใช้ เพราะ Inhaled corticosteroids อาจทำให้การเจริญเติบโตในเด็กช้าลงได้ อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญคิดว่า ประโยชน์จากการใช้ยานี้ในเด็กเพื่อควบคุมอาการหอบหืด ก็ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงจากการโตช้าลง

ส่วนการใช้ยาในผู้สูงวัยนั้น แพทย์อาจต้องมีการปรับการรักษา หากผู้สูงวัยมีการใช้ยาอื่นด้วย เช่น ยากลุ่ม Beta blockers ยาแอสไพริน (aspirin) ยาแก้ปวด และยาแก้อักเสบอื่นๆ เพราะยาเหล่านี้ทำให้การทำงานของยารักษาโรคหืดไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้อาการหอบหืดแย่ลง

[ยากลุ่ม Beta blockers หรือ กลุ่มยาปิดกั้นเบต้า เป็นยาที่ยับยั้งการทำงานของประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก (Sympathetic) ทำให้ชีพจรเต้นช้าลง และความดันลดลง ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ]

นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจประสบกับปัญหาเรื่องกระดูกพรุน หากมีการใช้ยา Inhaled corticosteroids ในปริมาณที่สูง ซึ่งอาจแก้ไขโดยการกินอาหารเสริมแคลเซียมและวิตามินดี

สำหรับสตรีมีครรภ์จำเป็นต้องมีการควบคุมอาการหอบหืดที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าทารกได้รับออกซิเจนเพียงพอ อาการหอบหืดจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าปกติ หรืออาจทำให้ทารกเสียชีวิตได้

ส่วนการออกกำลังกายของผู้เป็นโรคหืดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อกินยาป้องกันอาการหอบหืดก่อนการออกกำลัง นอกจากนี้ควรมีการวอร์มอัพ (Warmup) ก่อนการออกกำลังกาย หรืออาจต้องใส่หน้ากาก (Mask) เมื่อออกกำลังกายขณะอากาศเย็น

สำหรับผู้ที่ต้องรับการผ่าตัด โรคหืดอาจเพิ่มความเสี่ยงในระหว่างและหลังการผ่าตัดได้ เช่น การสวนหลอดเข้าในคออาจทำให้อาการหอบหืดกำเริบได้ จึงควรปรึกษาศัลยแพทย์ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งอาจทำได้โดยการกินยาหอบหืดก่อนหรือระหว่างการผ่าตัด

เราไม่สามารถป้องกันการเป็นโรคหืดได้ อย่างไรก็ดีเราอาจควบคุมอาการได้ เช่น

คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคหืดสามารถจัดการกับอาการเหล่านั้นได้เมื่อปฏิบัติตามแผนการรักษาและคอยตรวจร่างกายอยู่เป็นประจำ การจดบันทึกอาการและการใช้อุปกรณ์ Peak Flow Meter ช่วยให้แพทย์ปรับการรักษาได้เป็นอย่างดี บทสรุปในภาพรวม ควรต้องให้เด็ก หลีกอาหารฟาสฟูดส์ เป็นดีที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. How Is Asthma Treated and Controlled? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/asthma/treatment.html [2013, January 26].
  2. How Can Asthma Be Prevented? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/asthma/prevention.html [2013, January 26].
Blog
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน Punnatath117 BANGVIOZ KiYoSHi Kwa00 tr05370 Chollasit
Frame Bottom