Frame Top

ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 5 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
27 มกราคม 2013

การรักษาอาการหอบหืดในเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์นั้น จะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อย อย่างการรักษาในเด็ก แพทย์มักจ่ายยา Inhaled corticosteroids โดยมีระยะทดลองใช้ยาประมาณ 4-6 สัปดาห์ ถ้าไม่ได้ผลก็จะหยุดใช้ เพราะ Inhaled corticosteroids อาจทำให้การเจริญเติบโตในเด็กช้าลงได้ อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญคิดว่า ประโยชน์จากการใช้ยานี้ในเด็กเพื่อควบคุมอาการหอบหืด ก็ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงจากการโตช้าลง

ส่วนการใช้ยาในผู้สูงวัยนั้น แพทย์อาจต้องมีการปรับการรักษา หากผู้สูงวัยมีการใช้ยาอื่นด้วย เช่น ยากลุ่ม Beta blockers ยาแอสไพริน (aspirin) ยาแก้ปวด และยาแก้อักเสบอื่นๆ เพราะยาเหล่านี้ทำให้การทำงานของยารักษาโรคหืดไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้อาการหอบหืดแย่ลง

[ยากลุ่ม Beta blockers หรือ กลุ่มยาปิดกั้นเบต้า เป็นยาที่ยับยั้งการทำงานของประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก (Sympathetic) ทำให้ชีพจรเต้นช้าลง และความดันลดลง ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ]

นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจประสบกับปัญหาเรื่องกระดูกพรุน หากมีการใช้ยา Inhaled corticosteroids ในปริมาณที่สูง ซึ่งอาจแก้ไขโดยการกินอาหารเสริมแคลเซียมและวิตามินดี

สำหรับสตรีมีครรภ์จำเป็นต้องมีการควบคุมอาการหอบหืดที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าทารกได้รับออกซิเจนเพียงพอ อาการหอบหืดจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าปกติ หรืออาจทำให้ทารกเสียชีวิตได้

ส่วนการออกกำลังกายของผู้เป็นโรคหืดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อกินยาป้องกันอาการหอบหืดก่อนการออกกำลัง นอกจากนี้ควรมีการวอร์มอัพ (Warmup) ก่อนการออกกำลังกาย หรืออาจต้องใส่หน้ากาก (Mask) เมื่อออกกำลังกายขณะอากาศเย็น

สำหรับผู้ที่ต้องรับการผ่าตัด โรคหืดอาจเพิ่มความเสี่ยงในระหว่างและหลังการผ่าตัดได้ เช่น การสวนหลอดเข้าในคออาจทำให้อาการหอบหืดกำเริบได้ จึงควรปรึกษาศัลยแพทย์ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งอาจทำได้โดยการกินยาหอบหืดก่อนหรือระหว่างการผ่าตัด

เราไม่สามารถป้องกันการเป็นโรคหืดได้ อย่างไรก็ดีเราอาจควบคุมอาการได้ เช่น

คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคหืดสามารถจัดการกับอาการเหล่านั้นได้เมื่อปฏิบัติตามแผนการรักษาและคอยตรวจร่างกายอยู่เป็นประจำ การจดบันทึกอาการและการใช้อุปกรณ์ Peak Flow Meter ช่วยให้แพทย์ปรับการรักษาได้เป็นอย่างดี บทสรุปในภาพรวม ควรต้องให้เด็ก หลีกอาหารฟาสฟูดส์ เป็นดีที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. How Is Asthma Treated and Controlled? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/asthma/treatment.html [2013, January 26].
  2. How Can Asthma Be Prevented? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/asthma/prevention.html [2013, January 26].
Blog
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom