Frame Top

ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 4)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
26 มกราคม 2013

ยา Inhaled corticosteroids เป็นยาที่ใช้รักษาอาการหอบหืดระยะยาว เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการอักเสบและการบวมซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหอบหืด เป็นยาที่ต้องใช้ทุกวันเพื่อลดความรุนแรงของอาการและความถี่ในการเกิดอาการ

เช่นเดียวกับยาทั่วไป ยา Inhaled corticosteroids มีผลข้างเคียงด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้นก็คือ การติดเชื้อในปากที่เรียกว่า ปากอักเสบจากเชื้อรา (Thrush)

หากมีอาการหอบหืดที่รุนแรง อาจต้องใช้ยาเม็ดหรือยาน้ำ Corticosteroid สักระยะหนึ่งเพื่อควบคุมอาการหอบหืดให้ได้ แต่หากใช้เป็นระยะเวลานาน ยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อ (Cataracts) และ โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)

นอกจากนี้ยังมียาที่ใช้รักษาระยะยาวอย่างอื่น เช่น

  • Cromolyn ยาตัวนี้จะใช้กับเครื่องพ่นละออง (Nebulizer) เมื่อเราหายใจเข้าเครื่องพ่นละอองจะส่งละอองยาไปยังปอด ยาตัวนี้ช่วยลดการอักเสบของหลอดลม
  • Omalizumab (Anti-IgE) เป็นยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังเดือนละ1- 2 ครั้ง ช่วยป้องกันร่างกายจากสารที่ทำให้เกิดอาการหอบหืด เช่น ละอองเกสรดอกไม้และฝุ่นละออง
  • Inhaled long-acting beta2-agonists ยานี้ช่วยให้หลอดลมโล่งขึ้น ไม่ควรใช้รักษาในระยะยาวยกเว้นการใช้ร่วมกับ Inhaled corticosteroids
  • Leukotriene modifiers ยานี้ใช้กิน ช่วยหยุดปฏิกิริยาที่เพิ่มการอักเสบในหลอดลม
  • Theophylline เป็นยากิน ทำให้หลอดลมโล่งขึ้น

สำหรับยารักษาอาการเฉียบพลันนั้น ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ Inhaled short-acting beta2-agonists ซึ่งช่วยคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อรอบๆ หลอดลมเมื่ออาการหอบหืดกำเริบ ช่วยขยาหลอดลมทำให้อากาศไหลผ่านได้ ควรใช้ยารักษาอาการเฉียบพลันทันทีเมื่อรู้สึกว่าเริ่มมีอาการ แต่ถ้าใช้ยานี้เกิน 2 วัน ต่อสัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการรักษาโรคหืด (Asthma action plan)

ไม่ควรใช้ยารักษาอาการเฉียบพลันแทนการใช้ยาที่ใช้รักษาระยะยาว เนื่องจากยารักษาอาการเฉียบพลันไม่ได้ช่วยลดอาการอักเสบ

แพทย์อาจแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Peak Flow Meter ซึ่งช่วยเตือนถึงการกำเริบของอาการหอบหืดก่อนที่เราจะสังเกตได้ ถ้าคะแนนออกมาไม่ดี ก็ควรใช้ยารักษาอาการเฉียบพลันก่อน

[Peak Flow Meter เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่เป่าออกมาจากปอดอย่างเร็ว ค่าที่ได้มีหน่วยเป็นลิตร/นาที ค่าความเร็วสูงสุด (Peak Expiratory Flow rate = PEFR) จะบอกให้ทราบถึงสภาวะหลอดลมว่าเป็นอย่างไร เพราะถ้าหลอดลมตีบแคบลง ความเร็วสูงสุดก็จะลดลง ค่าที่เป่าได้ก็จะน้อย ค่า Peak Flow Meter จะขึ้น กับ เพศ อายุ และส่วนสูง แพทย์และผู้ป่วยควรทราบค่าปกติหรือค่าที่ดีที่สุดที่ของผู้ป่วยแต่ละราย เพราะจะใช้เป็นค่ามาตรฐานสาหรับผู้ป่วยรายนั้นๆ ในการประเมินอาการ]

แหล่งข้อมูล:

  1. How Is Asthma Treated and Controlled? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/asthma/treatment.html [2013, January 25].
Blog
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom