Frame Top

ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
25 มกราคม 2013

การวินิจฉัยโรค นอกจากใช้การตรวจทางกายภาพ (Physical Exam) ว่า มีอาการหายใจลำบากและมีเสียงฟืดฟาด น้ำมูกไหล ช่องจมูกบวม ฯลฯ แล้ว อาจทำการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบสมรรถภาพปอด ด้วยการใช้ข้อบ่งชี้ในการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ซึ่งเป็นการวัดปริมาณอากาศที่คนนั้นๆ สามารถหายใจเข้าและหายใจออก ทั้งยังสามารถวัดความเร็วของลมที่ออกมาด้วย หากผลทดสอบต่ำกว่าระดับมาตรฐาน มีการใช้ยาและมีประวัติอาการแบบโรคหืดแล้ว แพทย์อาจลงความเห็นว่าเป็นโรคหืดได้

นอกจากนี้แพทย์อาจใช้วิธีทดสอบอย่างอื่นที่จำเป็น ซึ่งอาจรวมถึง :

  • การทดสอบว่าแพ้อะไร
  • การทดสอบความไวของทางเดินหายใจ หรือหลอดลมที่เรียกว่า Bronchoprovocation โดยการวัดสมรรถภาพของปอด ภายหลังที่มีการหายใจเอาอากาศเย็นหรือสารเคมีบางอย่างเข้าไป
  • การเอ็กซเรย์หน้าอก หรือการตรวจคลื่นไฟ้ฟ้าหัวใจ (EKG = Electrocardiogram) ซึ่งจะช่วยหาสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจที่อาจเป็นต้นเหตุของอาการ

เด็กส่วนใหญ่มักมีอาการหอบหืดก่อนอายุ 5 ปี อย่างไรก็ดีการตรวจอาการดังกล่าวในเด็กทารกจนถึงอายุ 5 ปี อาจทำได้ยาก เพราะอาการหอบหืดมักคล้ายกับอาการป่วยอื่นๆ ของเด็ก เช่น เด็กอาจมีอาการหายใจลำบากและมีเสียงฟืดฟาดเมื่อเป็นหวัด หรือติดเชื้อที่ทางเดินหายใจแต่ไม่ได้เป็นโรคหืด หรืออาจเป็นเพราะเด็กมีหลอดลมที่เล็กแล้วเป็นหวัดจึงทำให้หายใจลำบากและมีเสียงฟืดฟาด หลอดลมจะใหญ่ขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น ดังนั้นอาการดังกล่าวก็มักจะหายไปด้วยเมื่อเด็กโตขึ้น

เด็กที่มีอาการหายใจลำบากและมีเสียงฟืดฟาดเพราะเป็นหวัดหรือติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหืดมากขึ้นถ้า :

ทั้งนี้ แพทย์อาจใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ ในการทดสอบเพื่อดูปฏิกริยาในอาการของเด็ก

ยาที่ใช้รักษาโรคหืดมี 2 ประเภท คือ ยารักษาระยะยาว (Long-term control) และยารักษาอาการเฉียบพลัน (Quick-relief medicines) ยารักษาระยะยาวช่วยลดการอักเสบของหลอดลมและป้องกันอาการหอบหืด ส่วนยารักษาอาการเฉียบพลันใช้รักษาอาการหอบที่อาจกำเริบ

ระดับการควบคุมอาการหอบหืดจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของบ้าน โรงเรียน หรือที่ทำงาน แพทย์อาจเพิ่มยาถ้าไม่สามารถควบคุมอาการหอบหืดได้ หรือในทางกลับกันแพทย์อาจลดยาหากอาการหอบหืดนั้นสามารถควบคุมได้เป็นเวลาหลายเดือน การปรับยานี้จะช่วยให้มีการใช้ยาเท่าที่จำเป็นต่อการควบคุมอาการเท่านั้น ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืดอาจอยู่ในรูปเม็ด แต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของยาพ่นเพื่อให้ยาไปสู่ปอดโดยตรง

แหล่งข้อมูล:

  1. How Is Asthma Diagnosed? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/asthma/diagnosis.html [2013, January 24].
  2. How Is Asthma Treated and Controlled? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/asthma/treatment.html [2013, January 24].
Blog
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom