Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วร่างกาย   อื่นๆหลากหลายอาการ  ทุกระบบอวัยวะ  

บทนำ

ยา/กลุ่มยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ (Phosphodiesterase inhibitor) เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ (Enzyme) ชื่อ ฟอสโฟไดเอสเทอเรส (Phosphodiesterase /PDE, เอนไซม์ช่วยการทำงานต่างๆของเซลล์อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย) ซึ่งส่งผลต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายให้ตอบสนองตัวยาออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับว่าตัวยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์แต่ละชนิดนั้นออกฤทธิ์ต่อการทำงานของอวัยวะใดอย่างเช่น หลอดลม หลอดเลือด หัวใจ สมอง มดลูก และ/หรืออวัยวะเพศชาย

ทางคลินิกอาจจำแนกยากลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์โดยใช้ความจำเพาะเจาะจงของการออกฤทธิ์ได้ดังนี้เช่น

จากจำนวนตัวยาที่แยกย่อยออกมาหลากหลายรายการทำให้เห็นภาพว่า ยาในกลุ่มยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีประโยชน์มากมายและใช้เป็นยาทางเลือกได้หลายขนาน ยาหลายตัวที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทยอย่าง Aminophylline, Theophylline, Milrinone, Sildenafil และจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย

ยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ยังมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น ยาชนิดรับประทาน ยาฉีด หรือยาเหน็บทวาร อีกทั้งผลข้างเคียงของยาในกลุ่มยานี้ก็มีมาก และการใช้ยากลุ่มนี้กับผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆก็ต้องใช้ความระมัดระวัง โดยต้องตรวจประเมินร่างกายผู้ป่วยจากแพทย์ก่อนใช้ยากลุ่มนี้เท่านั้น

ดังนั้นการเลือกใช้ยาในกลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์จึงต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์เท่านั้น ห้ามผู้บริโภค/ผู้ป่วยไปซื้อหายากลุ่มนี้มารับประทานเองโดยเด็ดขาด

ฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟอสโฟไดเอสเทอเรส-อินฮิบิเตอร์

อาจสรุปสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ของยาในกลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ได้ดังนี้เช่น

ฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า ฟอสโฟไดเอสเทอเรส/PDE จึงเกิดการเพิ่มของสารประกอบบางตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ต่างๆเช่น Cyclic adenosine monophosphate และ Cyclic guanosine mono phosphate ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นหลอดลม สมอง หัวใจ กระเพาะอาหาร ลำไส้ อวัยวะเพศ จนทำให้เกิดการบำบัดรักษาอาการโรคต่างๆตามสรรพคุณ

ฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การบริหารยา/ใช้ยาชนิดต่างๆในกลุ่มยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ห้ามผู้บริโภคไปซื้อหายานี้มาใช้หรือรับประทานด้วยตนเอง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/ พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้า เวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิ เตอร์ตรงเวลา

ฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์สามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้

มีข้อควรระวังการใช้ฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยากลุ่มนี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยานี้ที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • หลังการใช้ยานี้ถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้นต้องรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานยานี้และยาต่างๆ อาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย และต้องมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • หากเกิดอาการแพ้ยานี้เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก มีผื่นคันขึ้นเต็มตัว ตัวบวม ต้องหยุดการใช้ยานี้ทันทีแล้วรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน
 • สำหรับข้อห้ามและข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มนี้กับผู้มีโรคประจำตัวต่างๆนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยและมีความแตกต่างกันของตัวยาแต่ละตัว จึงขอไม่กล่าวในบทความนี้และแนะนำอ่านเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวยาต่างๆในยากลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์นี้ได้ในเว็บ haamor.com เช่นยา Aminophylline, Theophylline, Sildenafil
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุก ชนิด (รวมยากลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์อย่างไร?

ควรเก็บยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารกำกับยา เก็บยาให้ พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ หรือในช่องแช่แข็งของตู้เย็นเว้นแต่แนะนำในเอกสารกำกับยา

ฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Amino Patar (อะมิโน พาตาร์)Patar Lab
Aminophylline A.N.H. (อะมิโนฟิลลีน เอ.เอ็น.เฮช)A N H Products
Aminophylline Atlantic (อะมิโนฟิลลีน แอตแลนติก) Atlantic Lab
Aminophylline Greater Pharma (อะมิโนฟิลลีน เกรทเตอร์ ฟาร์มา)Greater Pharma
Almarion (อัลมาเรียน)Chew Brothers
Almasal (อัลมาซอล)Chew Brothers (Theo+salbutamal sulfate)
Asiabron (เอเซียบรอน)Asian Pharm (Theo+glyceryl)
Asma-Dec (แอสมา-เดค)Medicine Products (Theo+glyceryl)
Asmasolon (แอสมาโซลอน)Great Eastern
Bronchil (บรอนชิล)Siam Bheasach (Theo+Guaifenesin)
Brondry (บรอนดราย)Suphong Bhaesaj (Theo+glyceryl)
Chintasma (จินทัสมา)Chinta (Theophylline+glyceryl guaiacolate)
Sinmaline (ซินมาไลน์)SSP Laboratories
Sinoline (ไซโนไลน์)SSP Laboratories
S-Phylline (เอส-ฟิลลีน)Umeda
Temaco (เทมาโก)Nakornpatana
Elonza (อีลอนซา)Unison
Revatio (เรวาทิโอ)Pfizer
Sidegra (ซิเดกร้า)GPO
Tonafil (โทนาฟิล)T.O. Chemicals
Viagra (ไวอากร้า)Pfizer
Cialis (เซียลิส)Eli-Lilly
ERECTALIS (อีเรคทาลิส)Cipla
FORZEST (ฟอร์เซส) Ranbaxy 
MEGALIS (เมกาลิส)Macleods
ONEAID (วันเอด) BMW
MILDFIL (ไมด์ฟิล) Fourrts
POPUP (ป็อปอัฟ) AHPL
PULMOPRES (พูลโมเพลส)Cipla
TADACIP (ทาดาซิป)Cipla
TAGIL (ทากิล)Asclepius
TAZZLE (ทาเซิล)Dr. Reddy's
TD-PILL (ทีดี-พิล)Delvin

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphodiesterase_inhibitor#PDE2_selective_inhibitors [2016,May21]
 2. https://www.scribd.com/doc/53142332/Oxindoles-and-Their-Pharmaceutical-Significance-an-Overview [2016,May21]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphodiesterase-4_inhibitor [2016,May21]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/PDE5_inhibitor [2016,May21]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/PDE3_inhibitor [2016,May21]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Papaverine#Uses [2016,May21]
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Roflumilast [2016,May21]
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/PDE5_inhibitor#Adverse_effects [2016,May21]
 9. http://www.drugs.com/drug-interactions/alkabel-sr-with-otezla-288-8724-3516-16399.html [2016,May21]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sanook25222
Frame Bottom