Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะในระบบทางเดินหายใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หอบ  หืด 

บทนำ

ยาฟอร์โมเทอรอล (Formoterol) หรืออีกชื่อคือ Eformoterol เป็นยาในกลุ่มเบต้า 2 อะโกนิสต์ประเภทที่ออกฤทธิ์ได้นาน (Long-acting Beta2 agonist) ค่าเฉลี่ยของเวลาออกฤทธิ์อยู่ที่ 12 ชั่วโมง ทางคลินิกได้นำยานี้ไปใช้รักษาโรคหืด (Asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) มักจะใช้เป็นยาควบคุมอาการหอบหืดเรื้อรัง และไม่แนะนำการใช้ยานี้เมื่อป่วยด้วยอาการหอบหืดแบบเฉียบพลัน รูปแบบยานี้ที่เป็นยาแผนปัจจุบันจะเป็นยาชนิดรับประทานและยาพ่น บางสูตรตำรับจะผสมยาสเตียรอยด์เช่น Budesonide ร่วมด้วยทั้งนี้เพื่อเพิ่มฤทธิ์ของการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากร่างกายดูดซึมยานี้เข้าสู่กระแสเลือด ปริมาณยา 61 - 64% จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีน และตับจะคอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของฟอร์โมเทอรอลอย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือด และผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

เราสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ได้ตาสถานพยาบาลทั่วไป อีกทั้งมีจำหน่ายตามร้านขายยาขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามก่อนการใช้ยานี้ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจคัดกรองและมีคำยืนยันการใช้จากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ฟอร์โมเทอรอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟอร์โมเทอรอล

ยาฟอร์โมเทอรอลมีสรรพคุณดังนี้เช่น

ฟอร์โมเทอรอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟอร์โมเทอรอลคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อเรียบโดยเข้าจับกับตัวรับที่มีชื่อว่า Beta 2-receptors ในผนังของหลอดลม ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ จึงส่งผลให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้น

ฟอร์โมเทอรอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟอร์โมเทอรอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

ฟอร์โมเทอรอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างขนาดยาฟอร์โมเทอรอลเฉพาะชนิดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 80 ไมโครกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น
  • เด็กที่อายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป: รับประทาน 4 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานเป็น 2 - 3 ครั้ง/วัน
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฟอร์โมเทอรอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทาน/ใช้ยาฟอร์โมเทอรอลสามารถรับประทาน/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทาน/การใช้ยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ฟอร์โมเทอรอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟอร์โมเทอรอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ได้ดังนี้ เช่น มีอาการตัวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย วิงเวียน ปากแห้ง ชีพจรเต้นผิดปกติ หัวใจเต้นเร็ว กล้าม เนื้อเป็นตะคริว และคลื่นไส้

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะพบอาการเจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูงหรือไม่ก็ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ในผู้ป่วยบางรายอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นเป็น 200 ครั้ง/นาที มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ หงุดหงิด ปวดศีรษะ อาจเกิดอาการชัก กล้ามเนื้อเป็นตะคริว เกิดภาวะเกลือโพแทสเซียมในเลือดเพิ่มสูง มีภาวะน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น นอนไม่หลับ ซึ่งหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ซึ่งการดูแลรักษาของแพทย์จะเป็นไปตามอาการของผู้ป่วย และแพทย์จะคอยควบคุมการทำงานของหัวใจผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติ

มีข้อควรระวังการใช้ฟอร์โมเทอรอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟอร์โมเทอรอลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟอร์โมเทอรอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟอร์โมเทอรอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟอร์โมเทอรอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาฟอร์โมเทอรอลอย่างไร?

ควรเก็บยาฟอร์โมเทอรอลภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บในช่องแข็งตู้เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ฟอร์โมเทอรอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟอร์โมเทอรอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Foradil (ฟอราดิล) Novartis
Perforomist (เพอร์ฟอโรมิสท์) Dey
Atock (เอทอกค์) Astellas
Atimos (อาติมอส) Chiesi
Symbicort (ซิมบิคอร์ท) Astra Zeneca
Formoterol (ฟอร์โมเทอรอล) SHOU CHAN INDUSTRIAL CO.LTD.

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/USA/drug/info/formoterol/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,March28]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Formoterol [2015,March28]
3 http://www.drugs.com/cdi/formoterol.html [2015,March28]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/formoterol-index.html?filter=3&generic_only= [2015,March28]
5 http://www.taiwantrade.com.tw/EP/shouchan/products-list/en_US/128181/formoterol_fumarate/ [2015,March28]
6 http://www.netdoctor.co.uk/allergy-and-asthma/medicines/foradil.html [2015,March28]
7 https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/21000 [2015,March28]
8 http://www.rxlist.com/symbicort-drug.htm [2015,March28]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Sunny_PR Tapanut Pick69
Frame Bottom