Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

คลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด 

บทนำ

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์(Fosaprepitant หรือ Fosaprepitant dimeglumine) เป็นยาที่ใช้ ป้องกัน อาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง แต่ไม่สามารถบำบัดผู้ป่วยที่กำลังเกิดอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนอยู่ก่อนแล้ว ยาฟอซาเพรบพิแทนท์ยังไม่ใช่ตัวยาที่ออกฤทธิ์ได้ทันทีแต่อยู่ในรูปของสารตั้งต้น (Prodrug) โดยยาฟอซาเพรบพิแทนท์จะถูกเปลี่ยนโครงสร้างเคมีไปเป็นตัวยา อะเพรบพิแทนท์ (Aprepitant) ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้ในร่างกาย

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์ มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีดที่ต้องหยดเข้าหลอดเลือดดำ ตัวยาที่อยู่ในกระแสเลือดจะแทรกซึมไปตาเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย นักวิทยาศาสตร์พบว่า ยาฟอซาเพรบพิแทนท์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นยาอะเพรบพิแทนท์ ที่บริเวณ ไต ปอด และลำไส้เล็กส่วนปลาย โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีหลังจากเข้าสู่กระแสเลือด และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 9–13 ชั่วโมงเพื่อกำจัดตัวยานี้ในรูปของยาอะเพรบพิแทนท์ออกจากกระแสเลือด ซึ่งจะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ข้อจำกัดของการใช้ยาฟอซาเพรบพิแทนท์บางประการที่ผู้บริโภคควรทราบ ได้แก่

ในประเทศไทยตัวยาฟอซาเพรบพิแทนท์ ถูกจัดอยู่ในประเภทยาควบคุมพิเศษ เราจะพบเห็นการใช้ยานี้ในสถานพยาบาลเท่านั้น และหากผู้ป่วยต้องการทราบข้อมูลการใช้ยาชนิดนี้เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ที่ดูแลรักษาอาการป่วยหรือสอบถามได้จากเภสัชกรในสถานพยาบาลนั้นๆ

ฟอซาเพรบพิแทนท์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ฟอซาเพรบพิแทนท์

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการทำเคมีบำบัด/ได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง

ฟอซาเพรบพิแทนท์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาฟอซาเพรบพิแทนท์มีกลไกการออกฤทธิ์คือ เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จะถูกร่างกายเปลี่ยนไปเป็นสารออกฤทธิ์/ยาในกลุ่ม Neurokinin 1 antagonist ที่มีชื่อว่า ยา Aprepitant ซึ่งมีกลไกป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนได้ตามสรรพคุณ

ฟอซาเพรบพิแทนท์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

  • ยาฉีดชนิดผงปราศจากเชื้อ ที่ประกอบด้วย Fosaprepitant 150 มิลลิกรัม/ขวด

ฟอซาเพรบพิแทนท์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาฟอซาเพรบพิแทนท์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ฟอซาเพรบพิแทนท์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ฟอซาเพรบพิแทนท์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟอซาเพรบพิแทนท์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟอซาเพรบพิแทนท์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ฟอซาเพรบพิแทนท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาฟอซาเพรบพิแทนท์อย่างไร?

ควรเก็บยาฟอซาเพรบพิแทนท์ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารกำกับยา เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

ฟอซาเพรบพิแทนท์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ivemend (ไอวีเมนด์)MSD

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Emend

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/ppa/fosaprepitant.html[2017,May6]
  2. http://test-wp.geniesolutions.com.au/downloads//common/products/MIMS_Annual/HTML/07792.html[2017,May6]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/ivemend/?type=brief[2017,May6]
  4. https://www.drugs.com/drug-interactions/fosaprepitant-index.html?filter=3&generic_only=[2017,May6]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom