Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ริดสีดวงทวาร  ผิวหนังอักเสบรุนแรง 

บทนำ

ยาฟลูโอคอร์โทโลน (Fluocortolone) เป็นยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ที่ออกฤทธิ์และมีความแรงขนาดกลางๆ มักใช้เป็นยาทาผิวภายนอก (ยาใช้ภายนอก) เพื่อลดอาการผื่นคัน อาการผื่นผิวหนังอักเสบ หรือนำมาทำเป็นยาเหน็บทวารเพื่อนำไปใช้รักษาอาการริดสีดวงทวาร ยานี้ไม่ได้รักษาโรคที่ต้นเหตุเพียงแต่บำบัดอาการอักเสบอาการคันให้บรรเทาเบาบางลง การใช้ยาสเตียรอยด์กับเด็กมักจะเป็นข้อห้าม นอกจากมีคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น เพราะยากลุ่มนี้อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้ ซึ่งยาฟลูโอคอร์โทโลนก็เช่นเดียวกัน แต่อาจนำมาใช้กับเด็กกรณีที่ผิวเด็กเกิดอาการแพ้ที่บริเวณแขน-ขาอย่างรุนแรงและไม่มียาอื่นใช้ทดแทนได้ อย่างไรก็ตามการใช้ยานี้กับผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุแพทย์มักจะสั่งจ่ายยาเพียงระยะสั้นๆเท่านั้น

ก่อนการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์กับผิวหนัง แพทย์จะตรวจสอบอาการเจ็บป่วยพร้อมกับค้นหาสาเหตุของอาการโรครวมถึงสอบถามสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยเช่น

ทั้งนี้เมื่อมีการสั่งจ่ายยาฟลูโอคอร์โทโลน แพทย์จะกำกับวิธีการใช้ยาพร้อมระบุระยะเวลาของการใช้เช่น

 • การทายาที่บริเวณผิวหนังที่มีการอักเสบหรือแพ้ ให้ทาเพียงบางๆเพื่อกระจายตัวยาในบริเวณที่มีอาการแพ้
 • ห้ามทายาในบริเวณที่มีแผลเปิดหรือแผลฉีกขาดทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซึมตัวยาปริมาณมากเข้าสู่กระแสเลือด
 • ทายาเพียงวันละครั้งก็เพียงพอแล้ว ไม่ควรทายาถึง 2 ครั้งต่อวัน นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • กรณีที่มียาทาผิวหนังชนิดอื่นร่วมด้วย แพทย์จะกำกับการใช้ยาโดยแจกแจงว่าควรทายาชนิดใดก่อน - หลัง
 • ก่อนและหลังการทายาควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
 • หากจำเป็นต้องใช้ยากับเด็กต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและไม่ควรใช้ยาชนิดนี้กับเด็กนานเกิน 1 - 2 สัปดาห์
 • กรณีใช้ครีมบำรุงผิวเพื่อความชุ่มชื้นร่วมกับยาฟลูโอคอร์โทโลน ควรทาครีมบำรุงผิวเพียงเบาบางและทิ้งระยะเวลาประมาณ 10 - 15 นาทีก่อนทายาฟลูโอคอร์โทโลน
 • การทายาสเตียรอยด์ชนิดต่างๆบนผิวหน้าต้องระวังไม่ให้เข้าตา และห้ามใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเกินคำสั่งของแพทย์
 • ห้ามใช้ผ้าพันแผลพันทับบริเวณที่มีการทายาชนิดนี้บนผิวหนังด้วยจะเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้ติดตามมา
 • ปกติแพทย์จะสั่งจ่ายยานี้โดยให้ใช้ยานี้กับบริเวณผิวหนังที่มีอาการอักเสบเท่านั้น ห้ามนำไปทากับบริเวณผิวหนังที่ปกติ ระยะเวลาของการใช้ยานี้จะอยู่ในช่วงประมาณ 7 - 14 วัน ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดและไม่ควรปรับขนาดการใช้ยาด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

ยาฟลูโอคอร์โทโลนอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) กับผู้ใช้หรือไม่ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ยาของผู้ป่วยว่าถูกต้องเพียงใด และสำหรับผู้ป่วยหลายรายอาจไม่พบอาการข้างเคียงแต่อย่างใดเลยก็ได้

ฟลูโอคอร์โทโลนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟลูโอคอร์โทโลน

ยาฟลูโอคอร์โทโลนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ฟลูโอคอร์โทโลนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาฟลูโอคอร์โทโลนที่ใช้เป็นยาทาเฉพาะที่หรือใช้เป็นยาเหน็บทวาร มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะยับยั้งการรวมตัวของเม็ดเลือดขาวในบริเวณที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อจึงป้องกันการทำลายเนื้อเยื่อในบริเวณที่อักเสบดังกล่าว

ฟลูโอคอร์โทโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลูโอคอร์โทโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาครีมและยาขี้ผึ้งทาบรรเทาอาการผื่นผิวหนังอักเสบขนาด 0.25 %
 • ยาครีมสำหรับทาบำบัดอาการริดสีดวงทวารที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Fluocortolone pivalate 1 มิลลิกรัม + Lidocaine HCl 20 มิลลิกรัม/กรัม
 • ยาขี้ผึ้งสำหรับทาบำบัดอาการริดสีดวงทวารที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Fluocortolone pivalate 0.92 มิลลิกรัม + Fluocortolone hexanoate 0.95 มิลลิกรัม + Cinchocaine hydrochloride 5 มิลลิกรัม/1 กรัม
 • ยาเหน็บทวารบำบัดอาการริดสีดวงทวารที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Fluocortolone pivalate 1 มิลลิกรัม + Lidocaine HCl 40 มิลลิกรัม/แท่ง

ฟลูโอคอร์โทโลนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาฟลูโอคอร์โทโลนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

ก. สำหรับบรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: ทายาวันละ 1 - 2 ครั้งหรือตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษา

ข. สำหรับบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร:

 • ผู้ใหญ่:
  • กรณียาเหน็บ; เหน็บยาครั้งละ 1 แท่งเข้าทางทวารหนักวันละ 2 ครั้ง หากอาการรุนแรงอาจต้องเหน็บยาวันละ 3 ครั้ง โดยต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษา หรือ
  • กรณียาทา; ทายาชนิดครีมในบริเวณที่เป็นริดสีดวงทวารวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น หากอาการรุนแรง อาจต้องทายาวันละ 3 ครั้งในช่วงวันแรกของการใช้ยา หรือทายาตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษา

*อนึ่ง:

 • ทั้งยาทาและยาเหน็บเพื่อรักษาอาการริดสีดวงทวารอาจมีความแตกต่างของการใช้ยาไปจากนี้ด้วยขึ้นอยู่กับตัวยาสำคัญที่เป็นส่วนประกอบในสูตรตำรับยาแต่ละสูตรด้วย
 • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็กจะต้องเป็นคำสั่งใช้ยาจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น และต้องใช้ยาอย่างเคร่งครัดเพราะยานี้อาจส่งผลกระทบถึงการเจริญเติบโตของเด็กได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฟลูโอคอร์โทโลน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายา/เหน็บยาควรทำอย่างไร?

หากลืมใช้ยาฟลูโอคอร์โทโลนสามารถทายา/เหน็บยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายา/เหน็บยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ฟลูโอคอร์โทโลนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลูโอคอร์โทโลนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น อาจทำให้ผิวหนังที่สัมผัสกับตัวยานี้มีลักษณะบางลง รู้สึกระคายเคือง แสบคัน หรือคล้ายกับมีอาการแพ้ยาเกิดขึ้น

มีข้อควรระวังการใช้ฟลูโอคอร์โทโลนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลูโอคอร์โทโลนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีการติดเชื้อวัณโรค เชื้อซิฟิลิส หรือเชื้อไวรัส
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • ห้ามทายาในบริเวณตา
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง
 • หากพบอาการแพ้ยาให้หยุดการใช้ยาทันทีแล้วกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟลูโอคอร์โทโลนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟลูโอคอร์โทโลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานปฏิกิริยาระหว่างยาฟลูโอคอร์โทโลนกับยารับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาฟลูโอคอร์โทโลนอย่างไร?

ควรเก็บยาฟลูโอคอร์โทโลนดังนี้

 • เก็บยาครีม - ยาขี้ผึ้งภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • ยาเหน็บทวาร ให้เก็บที่ช่วงอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ฟลูโอคอร์โทโลนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลูโอคอร์โทโลนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Scheriproct N (เชอริพรอก เอ็น) Intendis
ULTRAPROCT (อัลตร้าพรอก) CSLCSL

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/drug-class/glucocorticoids.html [2015,Oct3]
 2. http://patient.info/medicine/fluocortolone-for-inflammatory-skin-conditions-ultralanum-plain [2015,Oct3]
 3. http://www.netdoctor.co.uk/digestive-health/medicines/ultraproct-ointment-and-suppositories.html [2015,Oct3]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Fluocortolone [2015,Oct3]
 5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Scheriproct%20N/?type=brief [2015,Oct3]
 6. http://www.cimsasia.com/India/drug/info/fluocortolone/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Oct3]
 7. http://www.ndrugs.com/?s=fluocortolone [2015,Oct3]
 8. http://www.medsafe.govt.nz/consumers/cmi/u/ultraproct.pdf [2015,Oct3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa Dominiccoco
Frame Bottom