Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคของต่อมหมวกไต 

บทนำ

ยาฟลูโดรคอร์ติโซน (Fludrocortisone) หรือเรียกว่า 9Alpha-fluorocortisol หรือ 9Alpha-fluorohydrocortisone จัดเป็นสารประเภทคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ชนิดสังเคราะห์ ทางคลินิกนำยานี้มาใช้รักษา

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้ที่พบเห็นจะเป็นยาชนิดรับประทาน ด้วยฟลูโดรคอร์ติโซน สามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ดี ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้เป็นอย่างดี แล้วจึงถูกลำเลียงไปที่ตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือด

ผลข้างเคียงโดยทั่วไปของยาฟลูโดรคอร์ติโซนที่สามารถพบเห็นได้หลังจากการรับประ ทานยาไปสักระยะหนึ่งเช่น เกิดอาการบวมน้ำ ความดันโลหิตสูง รวมถึงมีเกลือโพแทสเซียมในร่างกายลดต่ำลง

ทางองค์การอนามัยโลกได้ระบุให้ยาฟลูโดรคอร์ติโซนเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานในระดับชุมชนที่สถานพยาบาลต่างๆควรมีสำรองไว้ใช้รักษาผู้ป่วย คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้บรรจุยาฟลูโดรคอร์ติโซนลงในบัญชียาหลักห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง ยานี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้อย่างมากมายหากใช้ไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยจึงควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

ฟลูโดรคอร์ติโซนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟลูโดรคอร์ติโซน

ยาฟลูโดรคอร์ติโซนมีสรรพคุณดังนี้เช่น

ฟลูโดรคอร์ติโซนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟลูโดรคอร์ติโซนคือ ตัวยาจะช่วยให้ร่างกายดูดเกลือโซเดียมกลับเข้าสู่กระแสเลือด พร้อมกับเพิ่มการขับออกของเกลือโพแทสเซียมและไฮโดรเจนอิออน (Hydrogen ion) ไปกับปัสสาวะ โดยกระบวนการนี้เกิดที่ไตของผู้ป่วย และก่อให้เกิดฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

ฟลูโดรคอร์ติโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลูโดรคอร์ติโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

ฟลูโดรคอร์ติโซนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟลูโดรคอร์ติโซนมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

 1. สำหรับ Addison’s disease:
 • ผู้ใหญ่และเด็ก: รับประทาน 0.05 - 0.1 มิลลิกรัม/วัน อาจรับประทานเป็น 0.1 มิลลิกรัม 3ครั้ง/สัปดาห์ จนถึง 0.2 มิลลิกรัม/วัน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาขนาดรับประทานที่เหมาะสม หากมีภาวะความดันโลหิตสูงอาจลดขนาดรับประทานเป็น 0.05 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับ Salt-losing adrenogenital hyperplasia:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.1 - 0.2 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: ขนาดยานี้ในเด็กขึ้นกับอาการของเด็ก อายุ น้ำหนักตัว ดังนั้นขนาดยาจึงอยู่ในดุล พินิจของแพทย์

*อนึ่ง ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฟลูโดรคอร์ติโซน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟลูโดรคอร์ติโซนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียง กับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ฟลูโดรคอร์ติโซนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลูโดรคอร์ติโซนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีภาวะความดันโลหิตสูง มีปริมาณเกลือโซเดียมและการคั่งของน้ำในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ระดับโพแทสเซียมของร่างกายลดลง เกิดอาการวิงเวียน ผื่นคันขึ้นตาผิวหนัง ปวดศีรษะ อาจเกิดการชัก หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึมเศร้า กดการเจริญ เติบโตของเด็ก (เมื่อใช้ยาในเด็ก) เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้น เกิดต้อหินหรือมีภาวะต้อกระจก การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน น้ำหนักตัวเพิ่ม และนอนไม่หลับ

มีข้อควรระวังการใช้ฟลูโดรคอร์ติโซนอย่างไร?

 • มีข้อควรระวังการใช้ฟลูโดรคอร์ติโซนดังนี้เช่น
 • ***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟลูโดรคอร์ติโซนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  ฟลูโดรคอร์ติโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยาฟลูโดรคอร์ติโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

  ควรเก็บรักษาฟลูโดรคอร์ติโซนอย่างไร?

  ควรเก็บยาฟลูโดรคอร์ติโซนในช่วงอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  ฟลูโดรคอร์ติโซนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยาฟลูโดรคอร์ติโซนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

  ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
  Florinef (ฟลอริเนฟ) Bristol-Myers Squibb
  S.M. Oto (เอส.เอ็ม. โอโต) S M Pharma

  บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Fludrocortisone [2015,May23]
  2. http://www.mims.com/USA/drug/info/Fludrocortisone%20Acetate/Fludrocortisone%20Acetate%20Tablet?type=full[2015,May23]
  3. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/110#item-8718[2015,May23]
  4. https://www.mims.com/USA/drug/info/fludrocortisone/[2015,May23]
  5. http://www.drugs.com/dosage/fludrocortisone.html [2015,May23]
  6. http://www.drugs.com/dosage/fludrocortisone.html#Usual_Adult_Dose_for_Addison_s_Disease [[2015,May23]
  7. http://www.rxlist.com/florinef-drug/warnings-precautions.htm[[2015,May23]


  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mumiii Phxsrp
  Frame Bottom