Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไขมันในเลือดสูง 

บทนำ

ยาฟลูวาสแตติน (Fluvastatin) เป็นยาในกลุ่มสแตติน (Statin) ที่ใช้ลดไขมันในเลือด โดยยาจะไปชะลอการสร้างไขมันแอลดีแอลคลอเรสเตอรอล (LDL cholesterol) และไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ยาฟลูวาสแตตินสามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ยานี้จะช่วยป้องกันโรคหัวใจ ลดภาวะ/โรคหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งจะทำให้เกิดอาการหัวใจวายติดตามมา

ผลข้างเคียงที่โดดเด่นของยานี้ได้แก่ ทำให้การทำงานของตับผิดปกติและอาจกระตุ้นให้เกิดการทำลายของกล้ามเนื้อ (กล้ามเนื้อลายสลาย) ในผู้ป่วยบางราย ยานี้ไม่เหมาะที่จะใช้กับผู้ป่วยด้วยโรคตับและโรคไต

ก่อนการใช้ยานี้ แพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยระวังเรื่องอาหารที่บริโภคในแต่ละมื้อและแนะนำมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมเข้ามาช่วย หากพบว่าการลดไขมันยังไม่ดีพอจากการปฏิบัติตนดังกล่าว แพทย์จึงจะเริ่มพิจารณาการใช้ยานี้ร่วมด้วย รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้จะพบเห็นเป็นยารับประทาน

หลังจากที่ยานี้เข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้ารวมกับพลาสมาโปรตีนมากกว่า 98% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างสม่ำเสมอ ร่างกายต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 - 3 ชั่วโมงเพื่อการกำจัดยาปริมาณ 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและส่วนน้อยที่ขับออกทางปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้ระบุให้ยาฟลูวาสแตตินเป็นยาอันตราย อนึ่งยังมีข้อมูลที่ผู้บริโภคควรทราบก่อนการใช้ยานี้ได้แก่

นอกจากนั้นระหว่างที่มีการใช้ยานี้แพทย์แพทย์จะกำกับผลกระทบ (ผลข้างเคียง) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทั้งนี้เพื่อความเข้าใจและเพื่อผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น และต้องหยุดการใช้ยานี้ทันทีหากพบอาการต่อไปนี้

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาฟลูวาสแตติน ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด ต้องไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางของการรักษาด้วยตนเอง

ฟลูวาสแตตินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟลูวาสแตติน

ยาฟลูวาสแตตินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ดังนี้เช่น

ฟลูวาสแตตินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟลูวาสแตตินคือ ตัวยาจะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อเรียกว่า HMG- CoA reductase ((3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase เอนไซม์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันคอเลสเตอรอล) ในตับ ทำให้เกิดการชะลอการสร้างคอเลสเตอรอล ด้วยกลไกดังกล่าวจึงทำให้ระดับไขมันในเลือดลดลง

ฟลูวาสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลูวาสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 80 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาแคปซูล ขนาด 20 และ 40 มิลลิกรัม/แคปซูล

ฟลูวาสแตตินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟลูวาสแตตินมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 20 - 40 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน
 • เด็กอายุ 10 - 16 ปี: รับประทานเริ่มต้นที่ 20 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน หากจำเป็นแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็นครั้งละ 20 มิลลิกรัมเช้า-เย็น
 • เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

* อนึ่ง: แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็นครั้งละ 20 มิลลิกรัมเช้า-เย็นเป็นกรณีไปขึ้นกับการตอบ สนองของระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยต่อการใช้ยานี้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาฟลูวาสแตติน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาฟลูวาสแตตินตรงเวลา แต่หากลืมรับประทานยาฟลูวาสแตตินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

ฟลูวาสแตตินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลูวาสแตตินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการหนาวสั่น เบื่ออาหาร มีไข้ ตับอักเสบ กล้ามเนื้อลายสลาย ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ปวดข้อ ปวดหลัง เจ็บคอ นอนไม่หลับ ผื่นคัน มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัสสาวะเป็นสีคล้ำ ไอ เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ฟลูวาสแตตินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลูวาสแตตินเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมฟลูวาสแตตินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟลูวาสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟลูวาสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาฟลูวาสแตตินอย่างไร?

สามารถเก็บยาฟลูวาสแตตินภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ฟลูวาสแตตินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลูวาสแตตินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Lescol/Lescol XL (เลสคอล/เลสคอล เอ็กซ์แอล) Novartis

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Statin [2015,Sept12]
 2. http://www.drugs.com/dosage/fluvastatin.html#Usual_Adult_Dose_for_Hyperlipidemia [2015,Sept12]
 3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/lescol-lescol%20xl/?type=full#Indications [2015,Sept12]
 4. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/fluvastatin-oral-route/before-using/drg-20069021 [2015,Sept12]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/fluvastatin-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Sept12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom