Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เวียนศีรษะบ้านหมุน 

บทนำ

ยาฟลูนาริซีน (Flunarizine) หรือยาชื่อการค้าที่เป็นที่รู้จัก คือ ไซบีเลียม (Sibelium) จัดอยู่ในกลุ่มยา Calcium channel blocker (ยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแคลเซี่ยมเพื่อช่วยให้มีการขยายตัวของหลอดเลือด) และ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารฮีสตามีน/Histamine (His tamine H1 receptor blocking activity) ถูกคิดค้นโดยบริษัทยา แจนเซ่น ฟาร์มาซูติคัล (Jans sen Pharmaceuticals) ในปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) วงการแพทย์นำยานี้มารักษาและป้องกัน อาการปวดศีรษะไมเกรน, ใช้ประกอบในการรักษาโรคลมชัก, และอาการวิงเวียนศีรษะ

หลังการรับประทาน ยาฟลูนาริซีนจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารและจับกับโปรตีนในกระแสเลือดมากกว่า 90% และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 18 วันในการขับยานี้ออกจากร่าง กาย 50% โดยผ่านมากับน้ำดี

ประเทศไทยจัดฟลูนาริซีนอยู่ในกลุ่มยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และอยู่ในหมวดยาอัน ตราย การใช้ยานี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจึงควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์

ยาฟลูนาริซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟลูนาริซีน

ยาฟลูนาริซีนมีสรรพคุณดังนี้

ยาฟลูนาริซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาฟลูนาริซีนมีกลไกการออกฤทธิ์โดยทำให้หลอดเลือดส่วนปลายขยายตัว และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะสมอง จึงเกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยาฟลูนาริซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลูนาริซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • รูปแบบยาเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม/เม็ด
  • รูปแบบยาแคปซูล ขนาด 5 มิลลิกรัม/แคปซูล

ยาฟลูนาริซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟลูนาริซีนมีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 5 - 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง ก่อนนอน
  • คนชราที่มีอายุมากกว่า 65 ปี รับประทานครั้งละ 5 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนนอน
  • การใช้ยานี้ในเด็กที่ป่วยด้วยไมเกรน ต้องอยู่ในคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาฟลูนาริซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดัง นี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟลูนาริซีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาฟลูนาริซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลูนาริซีนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ได้ ดังนี้คือ มีน้ำหนักตัวเพิ่ม ง่วงนอน คลื่นไส้ ปากแห้ง นอนไม่หลับ ความดันโลหิตต่ำ หากพบว่ามีอาการวิตกกังวลควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อขอปรับขนาดการรับประทาน (เพราะอาจทำให้เกิดอาการวิตกกังวลมากขึ้น) นอกจากนี้ ถ้ามีอาการผื่นคัน มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายทำได้ลำบาก ไม่สามารถควบคุมการขยับปากและใบหน้าได้ ต้องรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทัน ที

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลูนาริซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลูนาริซีน ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟลูนาริซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาฟลูนาริซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟลูนาริซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาฟลูนาริซีนอย่างไร?

ควรเก็บยาฟลูนาริซีนที่อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้น แสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาฟลูนาริซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลูนาริซีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cebrium (เซเบรียม) Community Pharm PCL
Cedelate (เซเดเลท) Thai Nakorn Patana
Fabelium (ฟาเบเลี่ยม) Pharmahof
Finelium (ฟิเนเลี่ยม) P P Lab
Floxin (โฟลซิน) Sriprasit Pharma
Flubelin (ฟลูเบลิน) Patar Lab
Flucilium (ฟลูซิเลี่ยม) Utopian
Fludan (ฟลูดาน) Biolab
Flunamed (ฟลูเนม) Medicpharma
Flunaric (ฟลูนาริก) Suphong Bhaesaj
Flunarium (ฟลูนาเรียม) Greater Pharma
Flunarizine BLC (ฟลูนาริซีน บีแอลซี) Bangkok Lab & Cosmetic
Flunarizine GPO (ฟลูนาริซีน จีพีโอ) GPO
Fluricin (ฟลูริซิน) Seng Thai
Flurin (ฟลูริน) T. Man Pharma
Furin (ฟูริน) T. Man Pharma
Hexilium (เฮซิเลี่ยม) Pharmasant Lab
Liberal (ลิเบอรัล) Asian Pharm
Poli-Flunarin (โพลิ-ฟลูนาริน) Polipharm
Sibelium (ไซบีเลี่ยม) Janssen-Cilag
Simoyiam (ไซโมเยี่ยม) Siam Bheasach
Sobelin (โซเบลิน) T.O. Chemicals
Sovelium (โซเวเลี่ยม) Medicine Products
Vanid (แวนิด) Unison
Vertilium (เวอร์ทิเลี่ยม) MacroPhar
Zelium (เซเลี่ยม) Masa Lab

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Flunarizine [2014,July19]

2. http://www.mims.com/usa/drug/info/flunarizine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,July19]

3. MIMS Pharmacy Guide THAILAND 6TH Edition 2006 page A 228

4. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=flunarizine [2014,July19]

5. http://circres.ahajournals.org/content/61/3/446.full.pdf [2014,July19]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom