Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินปัสสาวะ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปัสสาวะขัด 

บทนำ

ยาฟลาโวเซท (Flavoxate) เป็นยาในกลุ่ม Antimuscarinic สามารถออกฤทธิ์โดยตรงที่ผนังกล้ามเนื้อเรียบและทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบดังกล่าว ทางคลินิกได้นำมาเป็นยาบรรเทาอาการปวด/ยาแก้ปวดขณะที่มีการขับปัสสาวะหรือบรรเทาอาการถ่ายปัสสาวะลำบาก/ปัสสาวะขัด สามารถพบเห็นบ่อยในท้องตลาดภายใต้ชื่อการค้าว่า “Urispas”

ยาฟลาโวเซทถูกจัดให้เป็นยาอันตรายและมีข้อจำกัดของการใช้ที่ผู้บริโภคควรทราบเช่น

นอกจากนั้นก่อนการใช้ยาฟลาโวเซท ผู้ป่วยควรผ่านการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองว่าเหมาะสมที่จะได้รับยานี้หรือไม่ การใช้ยานี้จะมีระยะเวลาที่เหมาะสมโดยแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเอง ผู้ป่วยต้องไม่ปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง

ยาฟลาโวเซทยังก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) และรบกวนต่อการทำงานของร่างกายได้หลายระบบอวัยวะเช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบเลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของไต ผิวหนัง และการมองเห็นภาพ จากข้อจำกัดและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย จึงมีข้อจำกัดการใช้ยานี้กับผู้ใหญ่และเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น และในระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเช่น

 • หากเกิดอาการวิงเวียนต้องไม่พยายามไปขับขี่ยวดยานพาหนะใดๆหรือทำงานกับเครื่องจักร ด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ต้องไม่รับประทานยานี้พร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือปนด้วยจะทำให้เกิดภาวะกดการทำงานของระบบประสาทได้มากขึ้นเช่น สับสน กระสับกระส่าย
 • ไม่ควรอยู่ที่ที่มีอุณหภูมิสูงๆด้วยระหว่างการใช้ยานี้ร่างกายจะมีสภาพทนต่ออุณหภูมิสูงๆได้ ไม่ดีเท่าเดิม
 • ยานี้สามารถกระตุ้นให้ตาไวต่อแสงสว่างมากขึ้น กรณีต้องออกในที่แจ้งควรใส่แว่นตาดำ/แว่นตากันแดดเพื่อกรองแสงป้องกัน
 • หากพบอาการแพ้ยานี้ต้องหยุดการใช้ยานี้ทันทีแล้วรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันทีฉุกเฉิน
 • เมื่ออาการทางปัสสาวะเริ่มดีขึ้นแพทย์จะปรับลดขนาดการใช้ยานี้ได้อย่างเหมาะสม แต่ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ประชาชนสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ตาสถานพยาบาลรวมถึงมีจำหน่ายตามร้านขายยาโดยทั่วไป

ฟลาโวเซทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แคฟเฟอีน

ยาฟลาโวเซทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ฟลาโวเซทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟลาโวเซทคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์โดยตรงกับผนังกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะระบบต่างๆที่รวมถึงระบบทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการคลายตัวของกล้ามเนื้อดังกล่าว ผู้ป่วยจะรู้สึกถึงภาวะระงับอาการปวดหลังใช้ยานี้ จึงมีผลให้เกิดฤทธิ์การรักษาตามสรรพคุณ

ฟลาโวเซทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลาโวเซทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัม/เม็ด

ฟลาโวเซทมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟลาโวเซทมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 100 - 200 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง เมื่ออาการดีขึ้นแพทย์จะค่อยๆปรับลดขนาดรับประทานลงมา
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ขนาดการใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีลงมายังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมาสนับสนุนในการใช้ยานี้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาฟลาโวเซท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟลาโวเซทสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาฟลาโวเซทตรงเวลา

ฟลาโวเซทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลาโวเซทสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ฟลาโวเซทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลาโวเซทเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • อาการข้างเคียงของยานี้บางอย่างที่อาการไม่รุนแรงไม่จำเป็นต้องใช้ยาอื่นรักษา ด้วยร่างกายจะคอยปรับสภาพจนกระทั่งอาการข้างเคียงเหล่านั้นหายไป
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีเมื่อมีอาการแพ้ยานี้และต้องนำตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน
 • มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟลาโวเซทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟลาโวเซทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟลาโวเซทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาฟลาโวเซทอย่างไร?

ควรเก็บยาฟลาโวเซทในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ฟลาโวเซทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลาโวเซทที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Flavorin (ฟลาโวริน)T. O. Chemicals
Flavo-Spa (ฟลาโว-สปา)Utopian
Spasdic-100 (สแปสดิก-100)Medicine Products
Spasuri (สปาซูริ)Central Poly Trading
Urispas 200 (ยูริสพาส 200)Recordati 
Uroxate (ยูร็อกเซท)General Drugs House
U-Spa (ยู-สปา)Sriprasit Pharma
Voxate-200 (ว็อกเซท-200)Masa Lab

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Muscarinic_antagonist [2016,Feb13]
 2. http://www.drugs.com/pro/flavoxate.html [2016,Feb13]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Flavoxate [2016,Feb13]
 4. http://www.mims.com/Thailand/drug/search?q=flavoxate [2016,Feb13]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/flavoxate-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Feb13]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom