Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

พิโซติเฟน (Pizotifen) เป็นยาที่นำมาใช้ป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน (Migraine) ซึ่งมีกล ไกของโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณสมอง แต่ด้วยผลข้างเคียงบางอย่างของพิโซติเฟนเช่น ง่วงนอนหรือทำให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวเพิ่ม จึงทำให้ยานี้ไม่ถูกเลือกเป็นยาอันดับต้นๆของการรักษาไมเกรน แต่จะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อยารักษาไมเกรนตัวอื่นใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วเท่านั้น

พิโซติเฟนยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการทางจิตประสาทเช่น ใช้รักษาอาการซึม เศร้า บำบัดอาการวิตกกังวล รวมถึงใช้เป็นยาเจริญอาหารอีกด้วย

จากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) ของพิโซติเฟนพบว่า ยานี้ถูกดูดซึมได้ประมาณ 78% จากระบบทางเดินอาหาร เมื่อยานี้เข้าสู่กระแสเลือดจะจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 91% ซึ่งหลังจากที่ตับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของพิโซติเฟนแล้ว ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 23 ชั่วโมงเพื่อร่างกายกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยจัดให้พิโซติเฟนเป็นยาอันตราย มีข้อควรระวังและข้อห้ามใช้หลายประการ การใช้ยานี้จึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาพิโซติเฟนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

พิโซติเฟน

ยาพิโซติเฟนมีสรรพคุณดังนี้

 • ป้องกันและ/หรือรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน
 • ป้องกันและ/หรือรักษาโรคปวดศีรษะคลัสเตอร์
 • กระตุ้นให้อยาอาหาร บรรเทาการเบื่ออาหาร
 • ยาพิโซติเฟนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

  กลไกการออกฤทธิ์ของยาพิโซติเฟนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์สงบประสาท และป้องกันการเกิดอาการปวดศีรษะโดยมีกลไกเป็นลักษณะของ Serotonin antagonist (ยาต้านสาร Serotonin ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่หลายอย่างเช่น การขยายตัวของหลอดเลือด ความรู้สึกซึมเศร้า วิตกกังวลยาอาหาร) และของ Histamine antagonist (H1 receptor antagonist) ดังนั้นจึงส่ง ผลในการบำบัดรักษาตามสรรพคุณ

  ยาพิโซติเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

  ยาพิโซติเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  ยาพิโซติเฟนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

  ยาพิโซติเฟนมีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1.5 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน หรือรับประทาน 0.5 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งเช้า - กลางวัน - เย็น, ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 4.5 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน 3 ครั้ง/วัน หรือ 0.5 มิลลิกรัม 9 ครั้ง/วัน และห้ามรับประทานเกินครั้งละ 3 มิลลิกรัม
  • เด็กที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป: ครั้งแรกรับประทาน 0.5 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน ขนาดสูงสุด ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน 3 ครั้ง/วัน และห้ามเด็กรับประทานเกินครั้งละ 1.5 มิลลิ กรัม

  *****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • ขนาดยาในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

  เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาพิโซติเฟน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

  หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

  หากลืมรับประทานยาพิโซติเฟนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการ รับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

  ยาพิโซติเฟนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ยาพิโซติเฟนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ง่วงนอน หิวและอยาอาหารเพิ่มขึ้น ปากแห้ง ท้องผูก คลื่นไส้ ปวดศีรษะ วิงเวียน ในบางกรณีอาจพบอาการวิตกกังวล ก้าวร้าวและซึมเศร้าในคราวเดียวกัน ยังมีอาการอื่นที่พบได้อีกเช่น ผื่นคัน การหายใจขัดข้อง/หายใจลำบาก นอนไม่หลับ ชัก ปวดกล้ามเนื้อและข้อ เป็นต้น

  มีข้อควรระวังการใช้ยาพิโซติเฟนอย่างไร?

  มีข้อควรระวังการใช้ยาพิโซติเฟนดังนี้

  ***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาพิโซติเฟนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  ยาพิโซติเฟนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยาพิโซติเฟนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

  ควรเก็บรักษายาพิโซติเฟนอย่างไร?

  ควรเก็บยาพิโซติเฟนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิด ชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

  ยาพิโซติเฟนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยาพิโซติเฟนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

  ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
  Anorsia (เอนอร์เซีย)Asian Pharm
  Bozo (โบโซ)T. Man Pharma
  Manzofen (แมนโซเฟน)T. Man Pharma
  Migrin (ไมกรีน)Utopian
  Mosegor (โมสกอร์)Novartis
  Moselar (โมสลาร์)Milano
  Mozifen-EF (โมซิเฟน-อีเอฟ)T.O. Chemicals
  Pizomed (พิโซเมด)Medifive
  Zofen (โซเฟน)Pharmaland

  บรรณานุกรม

  1 http://en.wikipedia.org/wiki/Pizotifen [2014,Nov15]
  2 http://drugs.webmd.boots.com/drugs/drug-371-Pizotifen.aspx [2014,Nov15]
  3 http://www.medicinenet.com/pizotifen-oral/page2.htm [2014,Nov15]
  4 http://www.mybwmc.org/library/41/102505 [2014,Nov15]
  5 http://www.nhs.uk/medicine-guides/pages/MedicineOverview.aspx?condition=Migraine%20Headache&medicine=Pizotifen%20hydrogen%20malate&preparationPizotifen%20500microgram%20tablets [2014,Nov15]
  6 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=pizotifen [2014,Nov15]
  7 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Mozifen-EF/?type=brief [2014,Nov15]  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Sunny_PR PRdelivery Tapanut Pick69
  Frame Bottom