Frame Top

พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 9)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
6 มกราคม 2017
พัฒนาการในเด็ก

ด้านความปลอดภัยของวัยเด็กตอนกลาง อายุ 9-11 ปี

 • ให้รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนและมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือไม่ วางแผนกับเด็กว่าควรโทรหาพ่อแม่เมื่อไร พ่อแม่จะไปตามตัวได้ที่ไหน และควรกลับเข้าบ้านเวลาไหน
 • มีเด็กหลายคนที่กลับจากโรงเรียนก่อนพ่อแม่กลับจากที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรตั้งกฏกติกาให้ชัดเจนว่าเด็กควรทำอะไรเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียว

การดูแลสุขภาพวัยเด็กตอนกลาง อายุ 9-11 ปี

 • ให้เด็กได้กินผักผลไม้ให้มาก จำกัดอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล หรือเกลือ
 • ตั้งโทรทัศน์ไว้นอกห้องนอนเด็ก จำกัดเวลาเล่นคอมพิวเตอร์และวีดีโอเกมส์ไม่ให้เกิน 1-2 ชั่วโมง
 • ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางร่างกาย 3 ชนิด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ซึ่งได้แก่

1) กิจกรรมการออกกำลังกายที่ไม่รุนแรงมาก แต่มีความต่อเนื่อง (Aerobic activity) เช่น การวิ่ง

2) กิจกรรมการยืดกล้ามเนื้อ (Muscle strengthening) เช่น การปีน และ

3) กิจกรรมเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง (Bone strengthening) เช่น การกระโดดเชือก

วัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น (Young Teens) อายุ 12-14 ปี

ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตลอดจนฮอร์โมนของวัยแรกรุ่น เด็กผู้ชายจะเริ่มมีขนที่หน้าและเสียงทุ้ม เด็กผู้หญิงจะมีขนและมีหน้าอก เริ่มมีประจำเดือน

ช่วงเวลานี้เด็กอาจถูกชักนำจากเพื่อให้ดื่มของมึนเมา สูบบุหรี่ เสพยา และมีเพศสัมพันธ์ เด็กจะมีทางเลือกเกี่ยวกับเพื่อน กีฬา การเรียน มีความเป็นอิสระมากขึ้นด้วยบุคลิกภาพและความสนใจของตัวเอง แม้ว่าพ่อแม่จะยังคงมีความสำคัญมาก โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้

 • ให้ความสนใจในรูปร่าง ท่าทาง และเสื้อผ้า
 • สนใจแต่ตัวเอง กลับไปกลับมาและขาดความมั่นใจ
 • มีอารมณ์มากขึ้น
 • ถูกชักจูงโดยเพื่อนฝูง
 • ให้ความสำคัญกับพ่อแม่น้อยลง บางทีอาจดูหยาบคายหรืออารมณ์ร้อน ขี้หงุดหงิด
 • รู้สึกเครียดจากงานที่โรงเรียน
 • มีปัญหาเรื่องการกิน เช่น กินไม่เป็นเวลา
 • มีความรู้สึกเศร้าหรือหดหู่จนทำให้ผลการเรียนตก มีปัญหาเรื่องการใช้ยา เพศสัมพันธ์

บรรณานุกรม

1. Facts About Child Development. https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/ [2017, January 5].

Blog
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Yakroo
Frame Bottom