Frame Top

พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 8)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
5 มกราคม 2017
พัฒนาการในเด็ก

วัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood) อายุ 9-11 ปี

ในวัยนี้เด็กจะสนใจในเพื่อนมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะได้เรียนรู้การมีความรับผิดชอบ สรีระร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้

 • มีมิตรภาพที่แข็งแกร่งและซับซ้อนมากขึ้น ให้ความสำคัญด้านอารมณ์ในการมีเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน
 • เรียนรู้ที่จะได้รับความกดดันจากเพื่อน
 • รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองในการที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น

และมีการเปลี่ยนแปลงด้านการคิดและการเรียนรู้ ดังนี้

 • มีความท้าทายเรื่องการเรียนมากขึ้น
 • เป็นอิสระจากครอบครัวมากขึ้น
 • เริ่มมองในมุมคนอื่นได้มากขึ้น
 • มีสมาธิมากขึ้น

ในช่วงนี้พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้ดังนี้

 • ใช้เวลาอยู่กับเด็ก พูดคุยเกี่ยวกับเพื่อนฝูง ความสำเร็จ และความท้าทายที่จะเกิดขึ้น
 • ไปโรงเรียนเพื่อทำความรู้จักกับครู
 • สนับสนุนให้เด็กร่วมงานของโรงเรียน
 • ช่วยเด็กในการพัฒนาเรื่องความรู้สึกถูกหรือผิด คุยกับเด็กเกี่ยวกับเพื่อนที่อาจกดดันให้เด็กทำอะไรบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่ การทำเรื่องที่เป็นอันตราย
 • ช่วยเด็กพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ ให้เด็กช่วยงาน เช่น ล้างจาน ทำอาหาร การเก็บเงินออมและการใช้จ่ายอย่างฉลาด
 • รู้จักกับครอบครัวของเพื่อนลูก
 • พูดกับเด็กเกี่ยวกับการเคารพผู้อื่น ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น สอนให้เด็กรู้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อผู้อื่นไม่มีใจเมตตาหรือไม่เคารพกัน
 • ช่วยเด็กตั้งเป้าหมาย สนับสนุนให้เด็กรู้จักคิดเกี่ยวกับทักษะและความสามารถที่มีและการพัฒนาสิ่งเหล่านี้
 • ตั้งกฏเกณฑ์ที่ชัดเจนและปฏิบัติตามกฏนั้น พูดกับเด็กว่าคุณคาดหวังอะไรเมื่อไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย หากคุณมีเหตุผลในการตั้งกฏเกณฑ์ จะทำให้เด็กรู้ว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ
 • เมื่อให้คำชม ควรพูดให้เด็กรับรู้ถึงความสำเร็จของตัวเอง เช่น พูดว่า “เธอควรภูมิใจในตัวเองนะ” แทนที่จะพูดว่า “แม่ภูมิใจในตัวเธอ” เพื่อให้เด็กไม่ต้องหวังพึ่งคำชมจากคนอื่น
 • พูดกับเด็กเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นวัยรุ่น
 • สนับสนุนให้เด็กอ่านหนังสือทุกวัน พูดถึงการบ้านของเด็ก

บรรณานุกรม

1. Facts About Child Development. https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/ [2017, January 4].

Blog
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน nath.palathanarotch vee0881 Chatzystyx BASZ132
Frame Bottom