Frame Top

พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 10)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
7 มกราคม 2017
พัฒนาการในเด็ก

และมีการเปลี่ยนแปลงด้านการคิดและการเรียนรู้ ดังนี้

 • มีความสามารถในการคิดที่ซับซ้อนขึ้น
 • สามารถแสดงความรู้สึกได้ดีขึ้นด้วยการพูด
 • มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมากขึ้น

ในช่วงนี้พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้ดังนี้

 • จริงใจและตรงไปตรงมากับเด็กในการพูดถึงเรื่องการใช้ยา การดื่มแอลกฮอล์ การสูบุหรี่ และการมีเพศสัมพันธ์
 • ทำความรู้จักกับเพื่อนของลูก
 • ให้ความสนใจในชีวิตวัยรุ่นในโรงเรียน
 • ช่วยหาทางเลือกให้เด็ก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เด็กรู้จักตัดสินใจเอง
 • เคารพต่อความคิดเห็นและความรู้สึกของเด็ก ทั้งนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำให้เด็กรู้ว่าพ่อแม่รับฟังเขา

ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

 • พูดคุยกับเด็กถึงอันตรายของการใช้ยา การดื่มแอลกฮอล์ การสูบบุหรี่ และการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยง ถามเด็กว่าเขารู้และคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ และแบ่งปันความคิดและความรู้สึกกับเด็ก ฟังสิ่งที่เด็กพูดและตอบคำถามอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา
 • พูดกับเด็กถึงความสำคัญของการมีเพื่อนที่สนใจในกิจกรรมทางบวก ส่งเสริมให้เด็กหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ชักนำไปในทางที่ไม่ดี
 • รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนและมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือไม่ วางแผนกับเด็กว่าควรโทรหาพ่อแม่เมื่อไร พ่อแม่จะไปตามตัวได้ที่ไหน และควรกลับเข้าบ้านเวลาไหน
 • ตั้งกฏกติกาให้ชัดเจนเมื่อเด็กต้องอยู่บ้านคนเดียว หรือการมีเพื่อนอยู่ด้วย หรือจะจัดการกับสถานการณ์ที่อันตรายอย่างไร เช่น ไฟไหม้ การเสพยา การมีเพศสัมพันธ์

การดูแลสุขภาพเด็กวัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

 • ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางร่างกาย อาจร่วมกับทีมนักกีฬาหรือเล่นกีฬาเดี่ยว ให้เด็กช่วยงานบ้าน เช่น ตัดหญ้า พาสุนัขไปเดินเล่น ล้างรถ
 • กินอาหารร่วมกันเพื่อให้เด็กได้กินอาหารที่ดีและมีเวลาได้คุยกัน
 • จำกัดเวลาในการอยู่หน้าจอไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง

  วัยรุ่น (Teenagers) อายุ 15-17 ปี

  ช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการคิด ความรู้สึก การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการเจริญเติบโตของร่างกาย เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะโตเต็มที่และแตกเนื้อสาวอย่างสมบูรณ์ วุ่นวายเกี่ยวกับรูปร่าง น้ำหนักตัว และความผิดปกติในการกินเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป

  บรรณานุกรม

  1. Facts About Child Development. https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/ [2017, January 6].

Blog
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Huzva
Frame Bottom