Frame Top
User

ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน 4

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
18 กุมภาพันธ์ 2017
ผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้

ผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้ตอนที่ การตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเส้นผม การตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน และบอกระยะของปัญหาผมร่วงศีรษะล้านมีได้หลายตัวช่วยค่ะ เริ่มจากวิธีที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อก่อนคือการตรวจด้วยกล้องหรืออุปกรณ์ขยาย เพื่อทำให้เห็นรายละเอียด ของเส้นผมและหนังศีรษะชัดเจนขึ้น สำหรับกรณีศีรษะล้าน เมื่อตรวจภายใต้กล้องขยายจะเห็นลักษณะเส้นผมเฉพาะคือ มีจำนวนเส้นผมที่ลดลง เส้นผมมีความสั้นยาวและขนาดที่หลากหลาย เกิดจากการที่เส้น ผมแข็งแรงเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นผมบางอ่อนแอลักษณะคล้าย เส้นผม จึงมีผมหลายลักษณะปะปนกันมากขึ้น และอัตราส่วนของเส้นผมที่กำ ลังเจริญต่อเส้นผมหมดอายแล้วลดลง ต่ำกว่า 2.5-3:1 หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือเส้นผมมีอายุสั้นลงกว่าเดิม อัตราส่วนของผมที่ผมมีสุขภาพแข็งแรง ต่อผมอ่อนแอลดลงต่ำกว่า 5-7:1 เนื่องจาก ฮอร์โมนสาเหตุของปัญหาศีรษะล้านเปลี่ยนเส้นผมที่ แข็งแรงดกดำให้อ่อนแอลงเรื่อยๆ กลายเป็นเส้นขนจนหลดุร่วง ล้านเลี่ยนไปในที่สุด การเตรียมตัวเพื่อมาตรวจสภาพผมด้วย video microscope ก็ทำ ได้ง่ายๆโดย งดสระผมและงดการใส่เจลสเปรย์แต่งผมเช้าวันมาตรวจค่ะ อีกวิธีในการตรวจที่ละเอียดมากขึ้นแต่ก็เจ็บตัวมากขึ้นคือการตัดชิ้นเน้อส่งตรวจพยาธิสภาพค่ะ ในกรณีที่ปัญหาผมร่วงศีรษะล้านแยกได้ยากจากสาเหตุผมวงชนิดอื่น การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจพยาธิสภาพเป็นอีกตัวช่วยในการวินิจฉัยหาสาเหตุ ของปัญหา หากปัญหาเกิดจากศีรษะล้านเมื่อส่องชิ้นเนื้อของหนังศีรษะดู ผ่านกำลังขยายจะพบลักษณะคือ เส้นผมแข็งแรงเป็นปกติมีจำนวนลดลง จำนวนของเส้นผมที่ตายแล้วรวมถึงผมที่บางอ่อนแอคล้ายเส้น ขนมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในบางเคสอาจพบการอักเสบ และมีต่อมไขมันที่โตขึ้นด้วย หากเราพบลักษณะของแผลเป็นและการอักเสบบนหนังศีรษะมาก ก็จะ เป็นตัวการบอกพยากรณ์โรคได้ว่าการตอบสนองต่อการรักษาอาจน้อยกว่า เคสที่ไม่มีแผลเป็น ดังนั้นการรักษาปัญหาผมบางศีรษะล้านควรทำแต่ เนิ่นๆ ไม่ปล่อยไว้ให้เป็นมากค่ะ

Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน3 โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom