Frame Top
User

ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน 2

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
4 กุมภาพันธ์ 2017
ผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้

blog เรื่องผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้ของเรานะคะ เริ่มต้นจะขอพูดถึง คำถามที่มีคนสงสัยบ่อยๆว่า แบบนี้เริ่มสงสัยว่ามีอาการศีรษะล้านแล้วหรือยัง คือลักษณะอาการเริ่มต้นของศีรษะล้านค่ะ

ลักษณะศีรษะล้านในชายและหญิงนั้นแตกต่างกัน ก่อนอื่นหมอจะขอพูดถึงลักษณะศีรษะล้านในเพศชายก่อนค่ะ ลักษณะศีรษะล้านในเพศชายที่พบบ่อยคือ ผมบริเวณหน้าผากถอยร่นขึ้นไปเป็นรูปตัว M หรือ U ทำให้หน้าผากกว้างขึ้นๆ กว้างขึ้นเรื่อยๆ อีกแบบคือ บริเวณกลางศีรษะมีผมบางลงเป็นหมวกดูเหมือนไข่ดาว หรือในบางคนมีทั้งผมถอยร่นจากด้านหน้าและผมบางเป็นรูปไข่ดาวทางด้านหลัง ศีรษะล้านแบบผมบางทั่วๆ สามารถพบได้เช่นกัน แต่พบได้ไม่บ่อยเท่าที่พบในผู้หญิงค่ะ

ส่วนศีรษะล้านที่พบได้ในผู้หญิงนั้น ลักษณะที่พบบ่อยคือผมบริเวณรอยแสกกลางกว้างขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากการสังเกตบริเวณที่ผมบางลงแล้ว ยังสามารถสังเกตทางอ้อมได้จากลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ ตัวอย่างแรกคือ หลังสระผม ผมแห้งไวมากขึ้น นั่นก็เกิดจากการที่จำนวนของเส้นผมลดลงค่ะ หรือถ้าเป็นในผู้หญิงที่มัดผมหางม้าก็จะสังเกตพบว่ามัดหางม้าของตนเองนั้นเล็กลงเรื่อยๆ ทุกปี ก็มาจากจำนวนเส้นผมที่ลดลงค่ะ หรือใครที่ผมร่วงมากๆเลย ถ้าลองสังเกตดูตาม ปลอกหมอน ห้องน้ำ พื้นบ้าน ก็จะพบว่ามีผมร่วงเกลื่อนอยู่มากขึ้น

ถ้าแพทย์จะตรวจเพิ่มเติมให้มั่นใจขึ้นอีกก็จะตรวจเพิ่มเติมด้วยกล้องขยายค่ะ หัวข้อต่อไปหมอจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการตรวจเส้นผมและหนังศรีษะด้วยกล้องขยายค่ะ

Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน1 โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน natt500
Frame Bottom