Frame Top
User

ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ผมร่วงหลังคลอด

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
29 เมษายน 2017
ผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้

ปัญหาผมร่วงนอกจากลักษณะศรีษะล้านจากพันธุกรรมที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้น ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้อีก เช่น ผมร่วงที่เกิดขึ้นหลังคลอดบุตร ผมร่วงหลังคลอด เกิดจากโรค Telogen Effluvium ค่ะ เป็นโรคที่เกิด เมื่อร่างกายเจ็บป่วยหรือมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจะทำให้ผมถูกกระตุ้นเข้าสู่ระยะหมดอายุเร็วกว่าปกติ ทำให้ผมร่วงพร้อมๆ กันมากๆ เกิดเป็นผมร่วงจนสังเกตให้เห็นได้ค่ะ

Telogen Effluvium ไม่ได้เกิดแค่เฉพาะหลังคลอด ยังเกิดได้ในภาวะเหล่านี้ของร่างกายค่ะ

โดยสาเหตุเหล่านี้มักนำมาก่อน สองถึงสี่เดือน ที่สังเกตเห็นผมร่วง อาการของผมร่วงหลังคลอดนั้น มักพบผมร่วงได้มาก ถึง100-1000 เส้นต่อวัน บางคนที่เป็นไม่มากและไม่นานอาจไม่ทันสังเกตว่าตนเองมีอาการนี้ โดยทั่วไปผมร่วงหลังคลอดนั้น ผมจะหยุดร่วงกลับมาเป็นปกติเองภายในหกเดือนหลังปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุหายไป แต่ในรายที่เป็นรุนแรงหรือเกิดซ้ำๆ ผมอาจไม่กลับมาเหมือนเดิมได้ จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมและดูแลอย่างเหมาะสม

Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ผมร่วงเป็นหย่อม โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom