Frame Top
User

ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ผมร่วงเป็นหย่อม

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
21 เมษายน 2017
ผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้

นอกจากปัญหาผมร่วงศรีษะล้านที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์และจากอายุแล้ว ยังมีผมร่วงอีกประเภทที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่มีปัญหาได้ไม่น้อยคือ ปัญหาผมร่วงเป็นหย่อม หรือชื่อทางการแพทย์ว่า Alopecia Areata ถือเป็นสาเหตุผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น ที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสาม รองจากโรคศีรษะล้านทางพันธุกรรมและผมร่วงในช่วงเจ็บป่วย Alopecia Areata คือโรคผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น โดยส่วนมากหายได้เอง สาเหตุยังไม่ชัดเจนนัก แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายเราเอง ทำปฏิกิริยากับรากผมและกับเล็บของตัวเราเอง ทำให้เกิดผมร่วง และในบางเคส/case มีเล็บเป็นหลุมด้วย พบประวัติเกี่ยวข้อทางพันธุกรรม 15-40% ของเคสผู้ป่วย จากการศึกษาพบว่า Gene ในหลายตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโรคผมร่วงนี้ โรคนี้อาจพบสัมพันกับโรคของต่อมไทรอยด์ ต้อกระจก สะเก็ดเงิน ด่างขาว ภูมิแพ้ผิวหนัง

อาการของผมร่วงเป็นหย่อมนั้น มีลักษณะผมร่วงหายเป็นวงกลมหรือวงรี ขอบเขตชัดเจน อาจพบผมร่วงตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่ง ถ้านำผมที่ร่วงมาส่องดูด้วยกล้องขยาย จะพบลักษณะเฉพาะเรียกว่า Exclamation Mark hair คือ รากผมเป็นกระเปาะ เหนือขึ้นมามีคอคอด หากมีการตัดชิ้นเนื้อบริเวณผมร่วงส่งตรวจ ก็จะพบเซลล์เม็ดเลือดขาวมาทำลายผมบริเวณรากผม 60% ของเคส หายภายในหนึ่งปี แต่ก็สามารถกลับมาเป็นได้อีก โดยการรักษาขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคเช่น

การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์นั้น อาจเกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ผิวบางยุบตัว

ผมร่วงเป็นหย่อม นอกจากจะร่วงเป็นหย่อมเดียวหรือหลายหย่อมได้แล้ว ยังอาจเกิดเป็นผมร่วงทั้งศรีษะได้ในรายที่เป็นมาก โดยลักษณะเช่นนนี้พบได้ 5% ของผู้ป่วยผมร่วงเป็นหย่อม มีผมร่วงทั้งศีรษะหรือเรียกว่า Alopecia Totalis ซึ่งวิธีการรักษาก็จะแตกต่างจากผมร่วงเป็นหย่อมทั่วไป

Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน Laser รักษาผมร่วง โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom