Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กล้ามเนื้อเรียบ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจล้มเหลว 

บทนำ

ยาปาปาเวอรีน (Papaverine หรือ Papaverine hydrochloride) จัดอยู่ในกลุ่มสารแอลคา ลอยด์ (Alkaloid) ประเภทฝิ่น ใช้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบตามอวัยวะต่างๆเช่น หลอดเลือด ท่อปัสสาวะ ถุงน้ำดี ทำให้อาการปวดเกร็ง/ปวดบีบของอวัยวะต่างๆเหล่านั้น บรรเทาลง ยานี้มีกลไกการออกฤทธิ์โดยจะเข้ายับยั้งเอนไซม์ชื่อ ฟอสโฟไดเอสเทอเรส (Phospho diesterase, เอนไซม์เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทางชีวเคมีของร่างกาย) ทำให้ร่างกายมีระดับสารไซคลิก เอเอ็มพี/Cyclic AMP/Cyclic adenosine monophosphate, สารที่เป็นตัวส่งข้อมูล/Messenger ของการทำงานระหว่างเซลล์ต่างๆของร่างกาย) เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระตุ้นกระบวนการทางชีวะเคมีของร่างกายที่ส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อเรียบกลับมาเป็นปกติ

ยาปาปาเวอรีนมีรูปแบบยาแผนปัจจุบันเป็นทั้งชนิดยารับประทาน ยาฉีด และยาเหน็บทวารหนัก เมื่อตัวยานี้เข้าสู่กระแสเลือดจะเกิดการรวมตัวกับโปรตีนได้ประมาณ 90% ตัวยานี้จะถูกทำลายโดยตับและต้องใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ทิ้งไปกับปัสสาวะ

ยาปาปาเวอรีนมีข้อจำกัดการใช้อยู่บางประการที่ผู้บริโภคควรทราบไว้เช่น

ยาปาปาเวอรีนยังสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ต่างๆเช่น ท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสีย เบื่ออาหาร ปวด บวม ตามร่างกาย

กรณีผู้ป่วยได้รับยาปาปาเวอรีนเกินขนาดอาจจะพบเห็นอาการวิตกกังวล ตาพร่า หายใจติดขัด/หายใจลำบาก ซึมเศร้า หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ การทรงตัวเสียไป อาจเกิดภาวะชัก ปวดศีรษะรุนแรง และมีภาวะโคม่า หากพบเห็นอาการเหล่านี้ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

ยาปาปาเวอรีนจะต้องถูกสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น หากเป็นกรณียาฉีดก็จะมีการใช้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น หากเป็นยารับประทาน แพทย์มักจะแนะนำญาติให้เป็นผู้ควบคุมการใช้ด้วยยานี้สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการติดยาได้ สำหรับประเทศไทยจะพบเห็นการใช้ยานี้ได้น้อยแล้วอาจเป็นเพราะมียาต้านการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลายขนานเพื่อใช้เป็นทางเลือกนั่นเอง

ปาปาเวอรีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ปาปาเวอรีน

ยาปาปาเวอรีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ปาปาเวอรีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาปาปาเวอรีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อผนังกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดรวมถึงของอวัยวะต่างๆของร่างกายส่งผลเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเช่น หัวใจ สมอง และปอด รวมถึงลดอาการหดเกร็งตัวของอวัยวะต่างๆทำให้บรรเทาอาการปวดเกร็ง จนเป็นที่มาของสรรพคุณ

ปาปาเวอรีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ในประเทศไทยยาปาปาเวอรีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

  • ยาแคปซูลชนิดรับประทานขนาด 150 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • ยาฉีดขนาด 30 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ปาปาเวอรีนมีขนาดบริหารยาอย่างไร?

ยาปาปาเวอรีนทั้งชนิดยารับประทานและยาฉีดจะต้องบริหารการใช้ยาโดยแพทย์เท่านั้น โดยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดขนาดและระยะเวลาของการใช้ยาได้อย่างเหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยประเมินจากสาเหตุและความรุนแรงของอาการ ดังนั้นจึงจะไม่กล่าวถึงขนาดการใช้ยาปาปาเวอรีนในบทความนี้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาปาปาเวอรีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาปาปาเวอรีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไปไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาปาปาเวอรีนตรงเวลา และการลืมรับประทานยานี้บ่อยครั้งอาจเป็นเหตุให้เกิดภาวะถอนยาตามมาได้

ปาปาเวอรีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาปาปาเวอรีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ปาปาเวอรีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาปาปาเวอรีนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาปาปาเวอรีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ปาปาเวอรีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาปาปาเวอรีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาปาปาเวอรีนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาปาปาเวอรีนดังนี้เช่น

ก. การเก็บรักษาในสถานพยาบาล: ควรเก็บยากลุ่มนี้ในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และยาที่หมดอายุต้องขออนุมัติการทำลาย

ข. การเก็บรักษาในที่พัก/บ้าน: เก็บยาในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

ปาปาเวอรีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาปาปาเวอรีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
DBL Papaverine (ดีบีแอล ปาปาเวอรีน)Mayne Pharma
Papaverine hydrochloride SR (ปาปาเวอรีน ไฮโดรคลอไรด์ เอสอาร์)UDL Laboratories Inc

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Papaverine [25june16]
  2. http://www.drugs.com/pro/papaverine-hydrochloride-injection.html [25june16]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/dbl%20papaverine [25june16]
  4. http://www.drugs.com/imprints/tcl-019-1454.html [25june16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน kanokpan.nartjamnong p111
Frame Bottom