Frame Top

ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
1 มกราคม 2013

ผู้ป่วยเป็นโรคชำรั่ว จะมีอาการหลากหลายประเภท โดยสามารถแบ่งได้เป็น

ในผู้หญิง อาการปัสสาวะเล็ดเกิดได้ทุกวัย แต่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุ ประมาณร้อยละ 35 ของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีอาการปัสสาวะเล็ด และผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย และปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะมักเกิดร่วมกับปัญหาสุขภาพอื่น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หดหู่ซึมเศร้า และการไม่ค่อยออกกำลังกาย

ในผู้ชาย จะเกิดอาการปัสสาวะเล็ดน้อยกว่าผู้หญิง ทั้งนี้เพราะผู้ชายมีทางเดินปัสสาวะที่แตกต่างจากผู้หญิง ผู้ชายมักมีอาการปัสสาวะเล็ดเมื่ออยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

แหล่งข้อมูล:

  1. Urinary incontinence. http://en.wikipedia.org/wiki/Urinary_incontinence [2012, December 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Imcher games3069
Frame Bottom