Frame Top
User

ลมชัก:บ้านสุขกาย ใส่ใจ กับ ลมชัก

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
29 พฤศจิกายน 2016
บ้านสุขกายใส่ใจกับลมชัก

บ้านคือวิมานของเรา คำกล่าวนี้จะเป็นจริงสำหรับผู้มีอาการชัก ถ้าเราใส่ใจในการจัดบริเวณบ้าน เลือกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในทุกๆ ส่วนของบ้านอย่างเหมาะสม ต้องเข้าใจในรายละเอียดต่อไปนี้

10 ฮวงจุ้ยที่ดี

  • บ้านชั้นเดียว เหมาะกว่า 2 ชั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการตกจากที่สูง เนื่องจากผู้มีอาการชักอาจชัก และตกบันได หรือตกจากที่สูงได้ ถ้ามีอาการชัก
  • ห้องน้ำควรล็อคด้วยลูกบิดประตู และสามารถเปิดได้จากด้านนอกด้วย เนื่องจากอาจมีอาการชักขณะอาบน้ำ ผู้ที่อยู่ภายนอกจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้
  • ควรมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำ เพื่อป้องกันชักล้มทั้งยืน และเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ถ้านั่งอาบน้ำก็ลดอันตรายการชักขณะอาบน้ำได้
  • ควรอาบน้ำด้วยฝักบัว ไม่ควรใช้อ่างอาบน้ำหรือมีถังน้ำในห้องน้ำ เพื่อป้องกันการจมน้ำ เนื่องจากการชักขณะอาบน้ำในอ่างอาบน้ำหรือตักน้ำจากถัง โอ่งอาบน้ำ ก็จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้
  • ประตู หน้าต่างควรมีที่กั้น เช่น เหล็กดัด เพื่อป้องกันการเดิน หรือปีนออกจากบ้านโดยไม่รู้ตัวขณะชัก เพราะขณะชักนั้นจะไม่สามารถควบคุมสติได้ ทำอะไรโดยไม่รู้ตัว
  • ควรใช้เตาไมโครเวฟ แทนเตาไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาถ่าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้
  • ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้ว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้าง ชักหรือไม่ชัก
  • ควรปิดทางเดินที่จะเชื่อมออกสู่ถนนใหญ่หรือแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากขณะมีอาการชัก จะไม่รู้สติ ควบคุมตนเองไม่ได้
  • เฟอนิเจอร์ไม่ควรเป็นไม้ หรือกระจก เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ถ้ามีการชักเกิดขึ้น
  • ควรจัดบ้านให้โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ถ้ามีอาการชักเดินไปมาโดยไม่รู้ตัว หรือชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องจัดบ้านให้โล่ง เพื่อลดอุบัติเหตุ

จัดบ้านอย่างใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารัก

Blog
User ลมชัก: ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุขณะชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom