Frame Top

บิดแต่ไม่เบี้ยว (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
2 พฤศจิกายน 2018
บิดแต่ไม่เบี้ยว-3

      

      การล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ เป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการหยุดยั้งการแพร่เชื้อ นอกจากนี้การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสามารถทำได้ด้วยการ

 • หยุดงานหรือหยุดเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้น หรืออย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 • ดูแลให้เด็กเล็กล้างมือให้ถูกต้อง
 • อย่าทำอาหารให้คนอื่นกินจนกว่าอาการจะดีขึ้น หรืออย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 • อย่าว่ายน้ำจนกว่าอาการจะดีขึ้น หรืออย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 • พยายามอยู่ห่างจากผู้อื่นจนกว่าจะไม่มีอาการ
 • ซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ด้วยน้ำร้อน
 • ทำความสะอาดโถส้วม ที่กดชักโครก ก๊อกน้ำ อ่างน้ำ ด้วยผงซักฟอกและน้ำร้อน ตามด้วยน้ำยาฆาเชื้อ
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะหายอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

      ทั้งนี้ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ได้กล่าวแนะนำถึงการป้องกันโรคบิดไว้ดังนี้

 1. ล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนการปรุงอาหารและก่อนรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน้ำ
 2. ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุก หรือน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ไม่ดื่มน้ำคลองหรือน้ำบ่อแบบดิบๆ และไม่รับประทานน้ำแข็งที่เตรียมไม่สะอาด
 3. รับประทานอาหารปรุงสุกในขณะที่ยังร้อนอยู่ หากซื้ออาหารบรรจุสำเร็จควรอุ่นอาหารให้ร้อนจัดก่อนการรับประทานทุกครั้ง
 4. เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย เช่น นมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ผักและผลไม้ควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง
 5. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลงวัน หนู หรือสัตว์อื่นๆ
 6. ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมแม่ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันโรค
 7. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ อย่าถ่ายลงคลองหรือตามพื้นดิน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค
 8. ทิ้งขยะในถังขยะที่มีฝาปิด และกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอ
 9. ควรดูแลรักษาสุขภาพและรับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีอนามัยที่ดีอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

      

แหล่งข้อมูล:

 1. Everything you should know about dysentery. https://www.medicalnewstoday.com/articles/171193.php [2018, November 1].
 2. Dysentery. https://www.nhs.uk/conditions/dysentery/ [2018, November 1].
 3. What Is Dysentery and How Is It Treated? https://www.healthline.com/health/digestive-health/dysentery [2018, November 1].
 4. แพทย์แนะวิธีดูแลตนเองป้องกันโรคบิด. http://www.thaihealth.or.th/Content/44760-แพทย์แนะวิธีดูแลตนเองป้องกันโรคบิด.html [2018, November 1].
Blog
บิดแต่ไม่เบี้ยว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
บิดแต่ไม่เบี้ยว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Nat natta12 t0uch007 tanapat3900
Frame Bottom