Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาบิซาโคดิล (Bisacodyl) เป็นยาระบาย/ยาแก้ท้องผูกที่จำหน่ายแพร่หลายในร้านขายยา คลินิกและโรงพยาบาลด้วย มีรูปแบบการใช้ที่ง่ายและสะดวกจึงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

ยาบิซาโคดิลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

บิซาโคดิล

ยาบิซาโคดิลมีสรรคุณเป็นยาระบายแก้ท้องผูก

ยาบิซาโคดิลออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาบิซาโคดิลจะกระตุ้นให้ผนังลำไส้ใหญ่บีบตัวทำให้อุจจาระเคลื่อนตัวจนทำให้เกิดการขับ ถ่ายในที่สุด

ยาบิซาโคดิลมีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายยาบิซาโคดิลคือ

ยาบิซาโคดิลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

การรับประทานยาบิซาโคดิลมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะอาการป่วย เพศ อายุ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายขนาดรับประทานในผู้ ป่วยแต่ละคน สำหรับผู้ใหญ่ขนาดสูงสุดที่รับประทานแก้ท้องผูกไม่ควรเกิน 10 มิลลิกรัมก่อนนอน (วันละครั้งเดียว) ส่วนในเด็กขนาดรับประทานควรเป็นการแนะนำจากแพทย์

*****หมายเหตุ:

ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษา แพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาบิซาโคดิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาบิซาโคดิลสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยา ใกล้กับมื้อถัดไปให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาบิซาโคดิลมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ยาบิซาโคดิลมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) คือ ทำให้ไม่สบายในช่องท้อง, ปวดเกร็ง ช่องท้อง

ยาบิซาโคดิลมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

การกินยาบิซาโคดิลมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่น (ปฎิกิริยาระหว่างยา) ได้ดังนี้

มีข้อควรระวังไหมเมื่อกินยาบิซาโคดิล?

ข้อควรระวังเมื่อกินยาบิซาโคดิลคือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาบิซาโคดิลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาบิซาโคดิลอย่างไร?

สามารถเก็บยาบิซาโคดิลได้ในอุณหภูมิห้อง เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาให้พ้นแสงแดด ในที่แห้ง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ยาบิซาโคดิลมีชื่ออื่นๆไหม? ผลิตโดยบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบิซาโคดิลมีชื่ออื่นตามชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตมีในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
BISACOD ENTERIC – COATED TAB (บิซาคอดเอนเทอริคโค้ด)Medicine Products
BISACODYL GPO TAB (บิซาโคดิล จีพีโอ)GPO
BISACODYL COATED TAB (บิซาโคดิล โค้ด)T Man Pharma
BISOLAX CAP (ไบโซแลค)Sang Thai
CHINTA – LAX TAB (ชินตาแลค)Chinta
CONLAX ADULT SUPP (คอนแลค)Continental - Pharm
DULCOLAX ADULT SUPP (ดัลโคแลค)Boehringer Ingelheim
DULCOLAX ENTERIC – COATED TAB (ดัลโคแลคเอนเทอริคโค้ด)Boehringer Ingelheim
EMULAX EMULSION(อีมูแลคอีมัลชั่น)British Dispensary

บรรณานุกรม

1. นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์. (2551). แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคท้องผูก ท้องเสีย และ IBS (ดีวีดี). กรุงเทพฯ: โรงแรมสยามซิตี้
2. Laxative http://www.mims.com/Thailand/drug/ [2015, Jan 24]
3. Laxative http://en.wikipedia.org/wiki/Laxative [2015, Jan 24]
4. www. Drugs.Com [2015, Jan 24].

Updated 2015, Jan 24


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom