Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยานอนหลับ  ยากันชัก 

บทนำ

ยาบาร์บิทูเรต (Barbiturate) เป็นกลุ่มสารอนุพันธุ์ของกรดบาร์บิทูริก (Barbituric acid,สารต้นกำเนิดของยาบาร์บิทูเรต) ถูกสังเคราะห์ขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1864 (พ.ศ. 2407) โดยนักวิจัยชาวเยอรมัน และถูกนำมาใช้กับวงการแพทย์ในเวลาต่อมา ด้วยกลไกที่มีผลกดการทำงานของสมอง จึงนำบาร์บิทูเรตไปใช้เป็นยาสงบประสาท (ยาคลายเครียด) ช่วยให้นอนหลับ (ยานอนหลับ) จนถึงขั้นใช้เป็นยาสลบ (Anesthesia) ใช้รักษาโรคลมชัก โรคไมเกรน และบรรเทาอาการโรควิตกกังวล เป็นต้น

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางการทหารสหรัฐอเมริกาได้เลือกใช้ยาบางตัวในกลุ่มบาร์บิทูเรตโดยตั้งชื่อว่า ‘Goofball’ และใช้เป็นยาเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย ลดความเครียด ลดความดันโลหิต เป็นเหตุให้ทหารกลุ่มที่ได้รับ Goofball มีอาการติดยาเมื่อเสร็จสิ้นสงคราม

ปัจจุบันบาร์บิทูเรตได้รับความนิยมน้อยลงไปด้วยมีผลข้างเคียงมากกว่ายากลุ่มอื่นที่มีฤทธิ์ของการรักษาเหมือนหรือใกล้เคียงกัน อย่างเช่นยาในกลุ่มเบนโซไดอะซิปีน (Benzodiazepine) รายชื่อยาในกลุ่มบาร์บิทูเรตมีอยู่หลายรายการ แต่จะขอยกตัวอย่างเพียงบางตัวดังต่อไปนี้ Allobarbital, Alphenal, Amobarbital, Aprobarbital, Brallobarbital, Butobarbital, Butalbital, Cyclobarbital, Methylphenobarbital, Methohexital, Pentobarbital, Phenobar bital, Secobarbital, Talbutal, Thiamylal, และThiopental ทั้งนี้ การจะเลือกใช้ยาตัวใดมารักษากับแต่ละอาการโรคของผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองและมีคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ผู้ ป่วยจะต้องรับประทานยาอย่างเคร่งครัด ห้ามปรับเปลี่ยนขนาดรับประทานหรือหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง

บาร์บิทูเรตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

บาร์บิทูเรต

ยาบาร์บิทูเรตมีสรรพคุณดังนี้

บาร์บิทูเรตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาบาร์บิทูเรตคือ ตัวยาจะจะออกฤทธิ์ต่อตัวรับ GABA (Gamma aminobutyric acid receptor, ตัวรับของสารสื่อประสาท GABA ที่เกี่ยวข้องกับการตื่นตัวของสมอง) ในสมอง และส่งผลกดการทำงานของกระแสประสาท ซึ่งการใช้ยาที่ถูกขนาด ถูกอาการจะก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

บาร์บิทูเรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบาร์บิทูเรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายหลายรูปแบบเช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำชนิดรับประทาน ยาน้ำแขวนตะกอนและสารละลาย ยาเหน็บทวาร และยาฉีดชนิดผงแห้ง (ใช้ละลายน้ำก่อนฉีด)

บาร์บิทูเรตมีขนาดการใช้ยาอย่างไร?

ยาในกลุ่มบาร์บิทูเรตมีหลายรายการ ดังนั้นขนาดรับประทานและวิธีใช้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับเพิ่ม - ลดขนาดรับประทานยาเอง สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของการใช้ยา ข้อห้าม ข้อควรระวัง การเก็บรักษา ได้จากเอกสารกำกับยาที่แนบมากับภาชนะบรรจุ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาบาร์บิทูเรต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

โดยปกติหากลืมรับประทานยาบาร์บิทูเรตสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า แต่การลืมรับประทานยานี้บ่อยๆสามารถทำให้อาการป่วยไม่ทุเลา และยังอาจเพิ่มความรุนแรงของอาการได้มากยิ่งขึ้น

บาร์บิทูเรตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

กลุ่มยาบาร์บิทูเรตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น สูญเสียความทรงจำ กดการหายใจ (หายใจเบา ตื้น) ไตทำงานผิดปกติ ตกใจง่าย จิต/ประสาทหลอน อ่อนเพลีย ปวดกระดูก เบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง น้ำหนักลดผิดปกติ ตัวเหลือง เป็นต้น

สำหรับอาการของผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดเช่น รู้สึกสับสนอย่างมาก การตอบสนองต่อการถูกกระตุ้นน้อยมาก ง่วงนอนอย่างมาก มีไข้ ตัวเย็น ความสามารถในการตัดสินใจแย่ลง การหายใจติดขัด/หายใจลำบาก ชีพจรเต้นเบา พูดไม่ชัด ตากระตุก อ่อนเพลียมาก หากพบอาการดังกล่าวควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้บาร์บิทูเรตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้บาร์บิทูเรตดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มบาร์บิทูเรตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

บาร์บิทูเรตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาบาร์บิทูเรตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาบาร์บิทูเรตอย่างไร?

สามารถเก็บยาบาร์บิทูเรตที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

บาร์บิทูเรตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบาร์บิทูเรตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ama (เอมา)Atlantic Lab
Amytal (อะไมทอล)Eli Lilly
Phenobarbitone GPO (ฟีโนบาร์บิโทน จีพีโอ)GPO
Phenobarbital Chew Brothers (ฟีโนบาร์บิทอล ชิว บาร์เทอร์)Chew Brothers
Phenobarbital Atlantic (ฟีโนบาร์บิทอล แอทแลนติค)Atlantic Lab
Neuramizone (นิวราไมโซน)Sriprasit Pharma
Elixir Phenobarb (อิลิคเซอร์ ฟีโนบาบ)Suphong Bhaesaj
Belladonna Alkaloids w/ Phenobarbital
(เบลลาดอนนา อัลคาลอยด์ ดับเบิ้ลยู/ฟีโนบาร์บิทอล)Samakeephaesaj
Anesthal (แอเนสทอล)Jagsonpal
Thiopen (ทิโอเพน)Unique

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/ [2014,Dec13]
2 http://www.thegooddrugsguide.com/drug-types/types-of-barbiturates.htm [2014,Dec13]
3 http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/barbiturate-oral-route-parenteral-route-rectal-route/side-effects/drg-20069290 [2014,Dec13]
4 http://www.indiastudychannel.com/resources/143909-The-classification-mechanism-action-uses.aspx [2014,Dec13]
5 http://science.jrank.org/pages/740/Barbiturates-Precautions.html [2014,Dec13]
6 http://science.jrank.org/pages/742/Barbiturates-Interactions.html [2014,Dec13]
7 http://www.drugs.com/pregnancy/butabarbital.html [2014,Dec13]
8 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=phenobarbital [2014,Dec13]
9 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=thiopental [2014,Dec13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wanwat
Frame Bottom