Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ดวงตา  ลูกตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต้อหิน 

บทนำ

ยาบรินโซลาไมด์ (Brinzolamide) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มคาร์บอนิก แอนไฮเดรส อินฮิบิเตอร์ (Carbonic anhydrase inhibitor) วงการแพทย์ได้นำมาใช้รักษาโรคต้อหินในระยะเริ่มต้นหรือระยะยังมีความดันในลูกตาไม่สูงมากนัก รูปแบบของยานี้ในยาแผนปัจจุบันเป็นยาหยอดตา

หลังการหยอดยาบรินโซลาไมด์ ตัวยาจะเริ่มออกฤทธิ์ของการรักษาภายในประมาณ 2 ชั่วโมง ฤทธิ์ของยามีระยะเวลาประมาณ 8 - 12 ชั่วโมง ยานี้สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยผ่านจากลูกตาได้ และจะเข้าไปสะสมอยู่ในเม็ดเลือดแดง และเข้าจับกับเอนไซม์ คาร์บอนิก แอนไฮเดรส (Carbo nic anhydrase, เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคาร์บอนไดออกไซด์และสาร Bicarbonate ของร่างกาย)

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยระบุวัตถุประสงค์ของยานี้เพื่อยารักษาโรคต้อหิน สามารถพบเห็นยานี้ได้ทั้งในร้านขายยาหรือสถานพยาบาลทั่วไป ก่อนการใช้ยาบรินโซลาไมด์ ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจสอบตาโดยจักษุแพทย์ การใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด และไม่ควรปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง

บรินโซลาไมด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

บรินโซลาไมด์

ยาบรินโซลาไมด์มีสรรพคุณดังนี้

บรินโซลาไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาบรินโซลาไมด์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์คาร์บอนิก แอนไฮเดรส ซึ่งมีอยู่ในเนื้อเยื่อของลูกตาส่วนที่เรียกว่า Cillary processes เนื้อเยื่อนี้มีหน้าที่สร้างสารเหลว/สารน้ำมาหล่อเลี้ยงลูกตา จากกลไกดังกล่าวทำให้การสร้างสารเหลวในลูกตาลดปริมาณลง ส่งผลให้ความดันของดวงตาลดตามลงมาเช่นกัน จึงก่อให้เกิดฤทธิ์การรักษาตามสรรพคุณ

บรินโซลาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบรินโซลาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

บรินโซลาไมด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาบรินโซลาไมด์มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: หยอดยา 1 หยดในตาข้างที่เป็นต้อหิน 2 - 3 ครั้ง/วัน
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงผลการรักษาและผลข้างเคียงของการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาบรินโซลาไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมหยอดยาบรินโซลาไมด์สามารถหยอดยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการหยอดยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

บรินโซลาไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาบรินโซลาไมด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น รู้สึกระคายเคืองหรือคันเล็กน้อยที่เปลือกตา/หนังตาหลังหยอดยา การมองเห็นไม่ชัดเจนอยู่ชั่วครู่ ปวดศีรษะ วิงเวียน ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน อาจรู้สึกขมคอ คลื่นไส้ อ่อนแรง ปากแห้ง เจ็บหน้าอก คัดจมูก เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ/ไอ ซึมเศร้า และผมร่วง เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้บรินโซลาไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาบรินโซลาไมด์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาบรินโซลาไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

บรินโซลาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาบรินโซลาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาบรินโซลาไมด์อย่างไร?

ควรเก็บยาบรินโซลาไมด์ในช่วงอุณหภูมิ 4 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

บรินโซลาไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบรินโซลาไมด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Azarga (อะซาร์กา) Alcon
Azopt (อะซอพท์) Alcon

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_anhydrase_inhibitor#Natural_sources [2015,Feb14]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Brinzolamide [2015,Feb14]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/brinzolamide/brinzolamide?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Feb14]
4 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=Brinzolamide [2015,Feb14]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Azopt/?type=brief [2015,Feb14]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/brinzolamide-ophthalmic-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Feb14]
7 http://www.medicinenet.com/brinzolamide-ophthalmic_suspension/page3.htm#Storage [2015,Feb14]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom