Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ประสาทหลอน 

บทนำ

ยาบรอมเพอริดอล (Bromperidol) เป็นอนุพันธุ์ของสารบิวไทโรฟีโนน (Butyrophenones, สารที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของตัวยาหลักได้หลายชนิดในการรักษาโรคทางจิตเวช) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาและบำบัดอาการทางจิตเภท (Schizophrenia) ยานี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Janssen pharmaceutica และได้รับความนิยมเป็นเวลานานในประเทศแถบยุโรปเช่น เยอรมัน อิตาลี เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์

ยาบรอมเพอริดอลมีสูตรโครงสร้างเหมือนกับยา Haloperidol ต่างกันเพียง บรอมเพอริดอล มีธาตุโบรมีน (Bromine) เป็นองค์ประกอบในโมเลกุล ส่วน Haloperidol มีธาตุคลอรีน (Chlorine) เป็นองค์ประกอบ หากจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาทั้ง 2 ตัวนี้ ทางวงการแพทย์พบว่า บรอมเพอริดอลจะออกฤทธิ์ให้ผลรักษาได้ดีกว่า Haloperidol แต่สำหรับประเทศไทยกลับพบเห็นการใช้ Haloperidol มากกว่าและมีหลายชื่อการค้า อย่างไรก็ตามความเหมาะสมในการคัดเลือกยามารักษายังต้องเป็นไปตามความเห็นของแพทย์เสมอ

บรอมเพอริดอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

บรอมเพอริดอล

ยาบรอมเพอริดอลมีสรรพคุณรักษาอาการทางจิตเภท (Schizophrenia) ในผู้ใหญ่

บรอมเพอริดอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาบรอมเพอริดอลจะคล้ายกับยา Haloperidol โดยมีฤทธิ์ทำให้เกิดภาวะสงบทางจิต ลดอาการภาพหลอน/ประสาทหลอน รวมไปถึงอาการหลงผิดของผู้ป่วย และนำไปสู่อาการที่เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ

บรอมเพอริดอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบรอมเพอริดอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาน้ำชนิดรับประทาน ขนาด 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
  • ยาฉีด ขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

บรอมเพอริดอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาบรอมเพอริดอลมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1 - 15 มิลลิกรัม/วัน แต่หากมีความจำเป็น แพทย์สามารถปรับขนาดรับประทานถึง 50 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: ยังไม่มีการศึกษาแน่ชัดถึงการใช้ยานี้ในเด็ก

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาบรอมเพอริดอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาบรอมเพอริดอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

บรอมเพอริดอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาบรอมเพอริดอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ต่างๆดังนี้เช่น รู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหารหลังรับประทาน คัดจมูก แพ้แสงแดด (ขึ้นผื่นหรือผิวหนังอักเสบเมื่อโดนแสงแดดโดยตรง) ผื่นคัน ตัวเหลือง อาจพบภาวะเลนส์ตาขุ่น หรือมีอาการผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจติดตามมา

มีข้อควรระวังการใช้บรอมเพอริดอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาบรอมเพอริดอลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาบรอมเพอริดอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

บรอมเพอริดอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาบรอมเพอริดอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาบรอมเพอริดอลอย่างไร?

ควรเก็บยาบรอมเพอริดอลในอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด พ้นความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

บรอมเพอริดอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบรอมเพอริดอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Bromidol (โบรไมดอล) Janssen
Erodium (อีโรเดียม) IVAX
Tesoprel (เทโซเพรล) Celltech
Bromodol (โบรโมดอล) Janssen
Impromen (อิมโพรเมน) Janssen

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Bromperidol [2015, Jan 24]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Butyrophenone [2015, Jan 24]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/bromperidol/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015, Jan 24]
4 http://drugs-about.com/ing/bromperidol.html [2015, Jan 24]
5 http://www.ndrugs.com/?s=tesoprel&sort=1 [2015, Jan 24]
6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9218929 [2015, Jan 24]
7 http://www.drugs.com/cons/levodopa.html [2015, Jan 24]
8 http://www.medindex.am/glossary/index.php/list/UMLS.+CSP-HL7-ICD9CM-NCI-NDFRT-RXNORM/521.xhtml [2015, Jan 24]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom