Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวด  มีไข้ 

บทนำ

ยานูโรเฟน(Nurofen) เป็นยาชื่อการค้าของยาแก้ปวดและยาลดไข้ที่มียาชื่อสามัญว่าไอบูโพรเฟน(Ibuprofen) ซึ่งอยู่ในกลุ่มยา NSAIDs มีข้อบ่งใช้ทางคลินิกในการบำบัดอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดฟัน ปวดประจำเดือน นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาลดไข้จากโรคหวัด ลดอาการอักเสบของข้อกระดูก(ข้ออักเสบ) การอักเสบของกล้ามเนื้อ(กล้ามเนื้ออักเสบ)และเส้นเอ็น

ยานูโรเฟนมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็น ยาชนิดเม็ด และยาน้ำ สำหรับรับประทาน โดยยาเม็ดเหมาะกับผู้ใหญ่ ส่วนยาน้ำจะเหมาะกับเด็ก และยังมียานูโรเฟนประเภทยาเจลที่เหมาะกับการทาผิวภายนอกเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือฟกช้ำของพวกนักกีฬา

จากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของตัวยาสำคัญของยานูโรเฟน พบว่านี้ชนิดรับประทาน สามารถถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร เข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ 87–100% และจะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที ยานี้ในกระแสเลือด จะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประมาณ 98% ตับจะใช้เอนไซม์ที่มีชื่อว่า Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) ทำลาย/ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยาชนิดนี้ ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1.3–3 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ กลไกการทำงานของนูโรเฟนเพื่อระงับความเจ็บปวดจะคล้ายกับยากลุ่ม NSAIDsหลายๆตัวคือ ไปชะลอหรือยับยั้งการสังเคราะห์สารสื่อประสาทในเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเกิดไข้และการปวดอักเสบที่มีชื่อเรียกว่า โพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) โดยการรักษาอาการปวดของยานูโรเฟน เหมาะกับอาการปวดที่ไม่รุนแรง จนถึงการปวดระดับกลาง

สำหรับผลข้างเคียงที่อาจพบเห็นจากการใช้ยานูโรคเฟนแบบรับประทาน ได้แก่ มีอาการ คลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย ท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก รวมถึงมีอาการเป็นแผลหรือก่อให้เกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

ข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบคือ ยาหลายตัวในกลุ่ม NSAIDsรวมถึงยานูโรเฟน สามารถทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง และพัฒนาไปถึงขั้นหัวใจล้มเหลวได้ จึงต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง

*กรณีที่รับประทานยานูโรเฟนเกินขนาด อาจมีอาการที่สังเกตได้ง่ายๆ เช่น ปวดท้องมาก คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปวดศีรษะ หนังตากระตุก อาการที่รุนแรงมากเท่าที่มีรายงานทางคลินิก คือ มีเลือดออกในทางเดินอาหาร เกิดอาการชัก มีภาวะความดันโลหิตกลับมาต่ำ หัวใจเต้นช้าหรือไม่ก็เต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดอาการโคม่า มีอาการกดการหายใจของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งหากพบอาการดังกล่าวหลังใช้ยานี้ ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน โดยแพทย์สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดโดยการล้างท้อง และใช้ยาถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับพิษของยาไอบูโพรเฟน นอกจากนี้ยังต้องตรวจสภาพการทำงานของไต พร้อมกับต้องควบคุมสัญญาณชีพของร่างกายผู้ป่วยให้เป็นไปปกติเสมอ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้จัดให้ตัวยาสำคัญในสูตรตำรับนูโรเฟน (ไอบูโพรเฟน/Ibuprofen) ถูกบรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ จัดเป็นประเภทยาอันตราย โดยมีคำเตือนและข้อควรระวังดังนี้

อนึ่ง ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถพบเห็นการใช้และการจัดจำหน่ายยานูโรเฟนได้ทั้งในสถานพยาบาล รวมถึงร้านขายยาแผนปัจจุบัน และหากมีข้อสงสัยการใช้ยาชนิดนี้สามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยานี้เพิ่มเติมได้จากแพทย์ หรือจากเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

นูโรเฟนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

นูโรเฟน

ยานูโรเฟนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

นูโรเฟนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยานูโรเฟนมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในร่างกาย ที่มีชื่อว่า Cyclooxygenase 1และ2 (COX 1และ2) ทำให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์สาร Prostraglandins ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของการปวดจากการอักเสบ และอาการไข้ของร่างกาย จากกลไกดังกล่าวทำให้ผู้ที่ได้รับยานี้จะมีอาการทุเลา บรรเทาอาการปวด อาการไข้ และเป็นที่มาของฤทธิ์ในการรักษาได้ตามสรรพคุณ

นูโรเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยานูโรเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

นูโรเฟนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยานูโรเฟนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก.สำหรับบำบัดอาการปวดต่างๆ

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาขนาด 1,200–1,800 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง ตามแพทย์สั่ง ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษาอยู่ที่ 600–1,200 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์ในเด็กโต/ วัยรุ่น:

 • เด็กโตและวัยรุ่น: รับประทานยาขนาด 40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง ตามแพทย์สั่ง

ค. สำหรับการใช้ยานี้กับเด็กเพื่อบรรเทาอาการปวด/ลดไข้ โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์:

ง.สำหรับบรรเทาอาการปวดโดยใช้ยาชนิดเจลทาผิวหนัง:

 • ผู้ใหญ่: บีบยามีระยะ 4–10 เซนติเมตร โดยประมาณทาบนผิวหนังที่มีอาการปวด ทาถูเพียงเบาๆวันละ 2–3 ครั้ง และต้องล้างมือทุกครั้งหลังทายา
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัด ถึง ความปลอดภัย และประสิทธิผลของยานี้ในเด็ก

*อนึ่ง:

 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 เดือน รวมถึงเด็กที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 7 กิโลกรัมลงมา
 • สำหรับยาชนิดน้ำให้เขย่าขวดทุกครั้งก่อนรับประทาน
 • ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ควรใช้ยาเกินจากขนาดรับประทานที่ระบุดังข้างต้น
 • กรณีใช้ยานี้ แล้วอาการปวด อาการไข้ ไม่ทุเลาลงเกิน 3 วัน ควรรีบปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว
 • ควรรับประทานยานี้พร้อมหรือหลังอาหารทันที เพื่อเป็นการลดอาการ ระคายเคืองในกระเพาะอาหารและลำไส้
 • ยานี้ใช้รักษาและบรรเทาอาการในระยะสั้น เมื่ออาการดีขึ้น สามารถหยุดรับประทานยาได้

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยานูโรเฟน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยานูโรเฟน ก็สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานในขนาดปกติ

นูโรเฟนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยานูโรเฟนซึ่งมีตัวยาสำคัญคือ ยาไอบูโพรเฟน ที่สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้นูโรเฟนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยานูโรเฟน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยานูโรเฟนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

นูโรเฟนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานูโรเฟนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษานูโรเฟนอย่างไร?

ควรเก็บยานูโรเฟนภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส(Celsius) กรณียาประเภทแคปซูลนิ่มให้เก็บภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

นูโรเฟนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยานูโรเฟน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aprofen (อะโปรเฟน)Medicine Supply
Ambufen (แอมบูเฟน)MacroPhar
Brufen (บรูเฟน)Abbot
Brusil (บรูซิล)Silom Medical
Cefen junior (ซีเฟน จูเนียร์)Pharmasant Lab
Coprofen (โคโปรเฟน)Community Pharm PCL
G-Fen Syrup (จี-เฟน ไซรัป)General Drugs House 
Gofen 400 Clearcap (โกเฟน 400 เคลียร์แคป)Mega Lifesciences
Heidi (ไฮดิ)Siam Bheasach
Ibrofen (ไอโบรเฟน)T. O. Chemicals
Ibugan (ไอบูแกน)sanofi-aventis
I-Profen (ไอ-โปรเฟน)Osoth Interlab
Mano-Bruzone (มาโน-บรูโซน)March Pharma
Medprofen (เมดโปรเฟน)Modern Pharma 
P-Fen/P-Fen 400 (พี-เฟน/พี-เฟน 400)Millimed
Rheumanox (รูมานอกซ์)Charoen Bhaesaj Lab
S-Pro 600 (เอส-โปร 600)L. B. S.
Tonifen (ทูนิเฟน)T. O. Chemicals
Nurofen (นูโรเฟน)Reckitt Benckiser

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nurofen-nurofen%20400-nurofen%20for%20children-nurofen%20gel-nurofen%20zavance/?type=brief[2017,March25]
 2. https://www.drugs.com/tips/ibuprofen-patient-tips#how_it_works[2017,March25]
 3. file:///C:/Users/apai/Downloads/904210.pdf [2017,March25]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Ibuprofen[2017,March25]
 5. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/150#item-8894[2017,March25]
 6. https://www.drugs.com/uk/nurofen-400-mg-capsule-soft-leaflet.html[2017,March25]
 7. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=ibuprofen[2017,March25]
 8. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nurofen-nurofen%20400-nurofen%20for%20children-nurofen%20gel-nurofen%20zavance/dosage[2017,March25]
 9. https://www.drugs.com/sfx/ibuprofen-side-effects.html[2017,March25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom