Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

บทนำ

ยานิเฟคาแลนต์(Nifekalant หรือ Nifekalant hydrochloride หรือ Nifekalant HCL)เป็นยาในกลุ่มโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์(Potassium channel blocker) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึงภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว เริ่มใช้ยานี้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1999(พ.ศ.2542)โดยจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่ายา “Shinbit”

ยานิเฟคาแลนต์มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นประเภทยาฉีด โดยมีกลไกชะลอการนำประจุโปแตสเซียม/โพแทสเซียมเข้าสู่เนื้อเยื่อหัวใจในระดับเซลล์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง แต่หัวใจจะมีแรงบีบตัวได้มากขึ้น

การใช้ยานิเฟคาแลนต์ จะต้องฉีดตัวยาเข้าหลอดเลือดดำ โดยใช้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณขนาดการให้ยา และระหว่างที่มีการใช้ยานี้กับคนไข้แพทย์จะทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ ซึ่งการเกิดข้อผิดพลาดของการใช้ยานิเฟคาแลนต์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรกตาม อาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วยช้าลง จนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ยานิเฟคาแลนต์ ยังมีข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังอยู่บางประการ ที่ผู้บริโภ/ผู้ป่วยควรทราบดังนี้ เช่น

ปัจจุบัน เราอาจจะไม่พบเห็นการใช้ยานิเฟคาแลนต์ในประเทศไทยก็จริง แต่ก็มียาทางเลือกของโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ตัวอื่นสำหรับใช้บำบัดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและภาวะหัวใจเต้นเร็ว เช่นยา Amiodarone และ Dronedarone เป็นต้น

นิเฟคาแลนต์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

นิเฟคาแลนต์

ยานิเฟคาแลนต์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

นิเฟคาแลนต์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยานิเฟคาแลนต์คือ ตัวยาจะยับยั้งและชะลอการนำประจุโปแตสเซียม/โพแทสเซียมเข้าสู่เนื้อเยื่อในระดับเซลล์ของหัวใจ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้า ผลดังกล่าวทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวและเต้นช้าลง ส่งผลให้อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ และ/หรือเต้นเร็วทุเลาและดีขึ้น

นิเฟคาแลนต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยานิเฟคาแลนต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

 • ยาฉีด ที่มีส่วนประกอบของ Nifekalant HCl ขนาด 50 มิลลิกรัม/ขวด

นิเฟคาแลนต์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยานิเฟคาแลนต์ มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

อนึ่ง:

 • การบำบัดด้วยยานี้ จะต้องกระทำในสถานพยาบาล แพทย์จะดูแลผู้ป่วยจนกว่าอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็ว กลับมาเป็นปกติจึงจะให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้
 • หลังการใช้ยานิเฟคาแลนต์ แพทย์อาจใช้ยาชนิดรับประทานบางรายการให้ผู้ป่วยนำกลับไปรับประทานต่อที่บ้าน ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์โดยเคร่งครัด
 • เมื่ออยู่บ้าน หากรู้สึกเกิดความผิดปกติในการทำงานของหัวใจ เช่น รู้สึกใจสั่นเหมือน หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็ว ให้รีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยา นิเฟคาแลนต์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

นิเฟคาแลนต์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยานิเฟคาแลนต์ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ได้ เช่น มีภาวะหัวใจเต้นช้า คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เกิดภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะ(Torsades de points) และอาจพบอาการทางผิวหนังได้บ้าง เช่น ผื่นคัน

มีข้อควรระวังการใช้นิเฟคาแลนต์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยานิเฟคาแลนต์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยานิเฟคาแลนต์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

นิเฟคาแลนต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานิเฟคาแลนต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษานิเฟคาแลนต์อย่างไร?

ควรเก็บยานิเฟคาแลนต์ภายใต้คำแนะนำในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

นิเฟคาแลนต์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยานิเฟคาแลนต์ มี่ยาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Shinbit (ชินบิท)Nihon Schering K.K.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_channel_blocker[2017,March25]
 2. http://adisinsight.springer.com/drugs/800000308[2017,March25]
 3. https://www.drugs.com/international/shinbit.html[2017,March25]
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3139038/[2017,March25]
 5. https://www.pmda.go.jp/files/000153255.pdf[2017,March25]
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24389941[2017,March25]
 7. https://www.wikigenes.org/e/chem/e/4486.html[2017,March25]
 8. https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj/119/2/119_2_103/_pdf[2017,March25]
 9. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188042760880021X[2017,March25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom